Gönül Dinç Horasan

Gönül DİNÇ HORASAN

Prof Dr Gönül Dinç Horasan, 1990 yılında Ege  Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, akabinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamış, 1995’de Halk Sağlığı Uzmanı olmuştur. 1996-2017 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi’nde çalışmış olup 2017 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaktadır. Dr Horasan, 2006 yılında Bristol Üniversitesi Toplum Hekimliği Bölümü’nde (Bristol University Primary Health Care Unit) altı ay çalışmıştır. Dr Horasan 2011-14 yılları arasında MCBÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurucu müdürlüğünü yapmış olup, halen çalıştığı İzmir Ekonomi Üniversitesinde de Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin müdürlüğünü yürütmektedir.   Dr Horasan ağırlıklı olarak çalışma alanları epidemiyoloji, biyoistatistik, üreme sağlığı ve toplum tabanlı hastalık kontrol programları konusunda eğitimler vermekte, araştırmalar yürütmektedir. Dr Horasan evli olup, biri kız diğeri erkek ikiz çocuk annesidir.