mert-doskaya

Mert DÖŞKAYA

Doç. Dr. Mert Döşkaya 2007 yılından beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarının yöneticiliğini yapmaktadır. TÜBİTAK doktora bursu ile biyoteknolojik aşı geliştirme konusunda A.B.D. University of California, Irvine’de eğitim almıştır. Ayrıca ERASMUS bursu ile Fransa Limoges Üniversitesi’nde moleküler genetik eğitimi almıştır. Kendisi 1999 yılında Kocaeli depreminde gönüllü doktor olarak çalışmıştır. Çalışma arkadaşları ile birlikte aşı konusunda yaptığı araştırmalar çeşitli bilimsel dernekler ve TÜBİTAK tarafından ödüllendirilmiştir. Başlıca araştırma alanları içinde antijenik aşı adaylarının proteinlerin mikroarray taraması ile saptanması, enfeksiyöz ajanlar ve kansere yönelik DNA ve rekombinant protein aşıları geliştirilmesi bulunmaktadır. Son olarak COVID-19’a karşı DNA aşısı geliştirilmesi projesini gerçekleştirmektedir. Bunun yanında Influenza virüse karşı universal DNA aşı projesi yeni başlamıştır.

SCI tarafından taranan dergilerde 50 ve SCI dışı dergilerde 12 yayını, uluslararası 46 bildirisi, ulusal 125 bildirisi ve 15 kitap bölümü bulunmaktadır (h-index:16). Bunun yanında SCI tarafından taranan 30 farklı dergide hakemlik, bir ulusal dergide yardımcı editörlük görevi bulunmaktadır. Ayrıca 2012 yılından beri Avrupa Komisyonu (MSCA), Eureka-Eurostars, Fransa-L’Agence nationale de la recherche, Danimarka-Innovation Fund Denmark, ICRAD, IMI2, P.Bron Bulgaristan, UEFISCDI Romanya, SEAEUROPE ve TÜBİTAK ve TÜSEB projelerinde hakemlik ve raportörlük yapmaktadır. Yurtiçinde desteklenen 32 projede araştırmacı veya yürütücü olarak görev almıştır. Bir uluslararası patenti vardır. Dr. Mert Döşkaya çalışma arkadaşları ile birlikte 2014 yılında Aşı Bilimi Derneğini 2015 yılında EGE Teknopark ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoparkta KOSGEB Ar-Ge İnovasyon desteği ile iki şirket, 2020 yılında Ege Üniversitesi Aşı geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini, 2021 yılında ülkemizde ilk defa Aşı Çalışmaları Yüksek Lisans programını kurmuştur.