BİLİMSEL PROGRAM

01 ARALIK 2022
PERŞEMBE
  A SALONU B SALONU
09.00 - 10.00 AÇILIŞ PROGRAMI
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Derya ÇAMUR
Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Kongre Başkanı
Dr. Hassan MOHTASHAMİ
UNFPA Türkiye Temsilcisi
Dr. Batyr BERDYKLYCHEV
DSÖ Türkiye Temsilcisi
Akreditasyon Belgesi Takdimi
Fotoğraf ve Resimler Eşliğinde Müzik Dinletisi
Müzik Dinletisi: “Grup Venera”
Solist Mezzosoprano: Gülçin GÜLTEKİN
Viyolonsel: Veronika Yeliz EFE
Arp: Senem ÇİNE
Eserler:
Handel “Lascia Ch’io Pianga”
Massenet “Elegie”
Koray Karaca “Antroposen”
Fotoğraf ve Resimleri Derleyenler:
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can BİLGİN, Prof. Dr. Alp ERGÖR
10.00 - 10.30 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
HASUDER Başkanı
Health Emergencies; War and Pandemic
Dr. Mahmoud DAHER
Head of WHO Gaziantep-Office
10.30 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00 - 12.30   COVID-19 Pandemisi; Deneyimler ve Gelecek Perspektifleri
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Dünya’da ve Türkiye’de Pandemi Kontrol Çalışmaları, Deneyimler, Gereksinimler
Prof. Dr. Tayyar ŞAŞMAZ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD / HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu Yürütücüsü
Pandemi Sürecinde Tanı ve Tedavi Hizmetleri, Zorluklar, Deneyimler, Gelecek Perspektifleri
Prof. Dr. Bahriye Oya İTİL
Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD /TTD YK Başkanı
COVID-19 Pandemisinde Güncel Durum, Yeni Pandemi Tehditleri, Zorluklar, Gereksinimler
Prof. Dr. Alpay AZAP
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD / KLİMİK YK Üyesi
12.30 - 13.30 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Değer Temelli Sağlık Hizmetleri ve Politikaları Günümüzde Su Güvenliği Sorunları
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Mahmut YARDIM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Sağlık Hizmet Sunumunda Değer Temelli Yaklaşımlar
Dr. Zofia DAS-GUPTA
International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) Director of Outcomes Research
İklim Krizi ve Su Kaynakları Yönetimi
Prof. Dr. Asude HANEDAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Sağlık Teknolojilerine Erişimde Değer Temelli Yaklaşımlar
Doç. Dr. Rabia KAHVECİ
Health Technology Assessment International (HTAI) Vice President
İçme Suyu Kaynaklarında Yeni Bir Sorun: Siyanobakteriler ve Siyanotoksinler
Prof. Dr. Meriç ALBAY
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Türkiye Sağlık Sisteminde Değer Temelli Yaklaşımlar
Dr. Birol TİBET
Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) Başkan Yardımcısı
Bitmeyen Sorun: Güvenli İçme Suyuna Erişim
Doç. Dr. Derya ÇAMUR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Afet ve Acil Durumlarda Su Güvenliği
Uzm. Dr. Sertaç ÇANKAYA
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu
15.00 - 15.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.30 - 16.45 DSÖ ve Kuzey Suriye’de Sunulan Sağlık Hizmetleri İKİLİ KONFERANS: Bireyden Topluma Barış Nasıl İnşa Edilir?
Oturum Başkanı:
Dr. Mahmoud DAHER
Head of WHO Gaziantep-Office
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Selma KARABEY
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele
Dr. Amany SADEK

Technical Officer for EWARN and Communicable Diseases. WHO-Gaziantep
Bireysel Düzlemde Barışın İnşası
Prof. Dr. Kemal KUŞÇU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Etnograf
Ruh Sağlığı Sorunlarının Yönetimi
Ghada Masad ZAIDAN

Mental Health and Psychosocial Support Officer-WHO-Gaziantep
Toplumsal Düzlemde Barışın İnşası
Mehmet Ali ÇALIŞKAN
Reform Enstitüsü - Direktör
Halk Sağlığı Acilleri
Dr. Abdulbaki MAHMOUD
Health System-PHC Officer, WHO-Gaziantep
Dr. Nooruldeen ZİNAH
Pharmacy Technical Officer, WHO-Gaziantep
Bağışıklama Çalışmaları
Dr Elrasheed IDRIS
Technical Officer, WHO-Gaziantep
16.45 - 17.00 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
17.00 - 18.30 21. Yüzyılda Küresel Sağlık Toplumsal Bir Tehdit: Tütün “Kontrolsüzlüğü”
Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi İlker KAYI
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Hijyenden Gezegen Sağlığına Halk Sağlığının Gelişimi
Prof. Andy HAINES
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Ekonomi Politik Nedenler
Doç. Dr. Osman ELBEK

SSUK-Sağlığa Evet Derneği
Küresel Sağlığı Sömürgesizleştirmek
Prof. Anne-Emanuelle BIRN
University of Toronto
Ulusötesi Tütün Şirketlerinin Oyunları
Prof. Dr. Elif DAĞLI
SSUK-TTB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
Sağlığın Küresel Yönetiminde Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeri ve Yönü
Asst. Prof. Hani SERAG
People’s Health Movement
Küresel Perspektifte Değişen Sağlık Gereksinimleri
Uzm. Dr. Çağla UYANUSTA KÜÇÜK
SSUK-Türk Toraks Derneği
Nasıl Önleyelim?
Prof. Dr. Dilek ASLAN
SSUK-HASUDER
18.45 Halk Sağlığı Yeterlik Sınavı (TEORİK)
20.30 Slayt Gösterisi ve İmza Etkinliği
"Göç Yolunda Çocuk Olmak: Aşı Serüveni"
Doç. Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ
20:00   TUKMOS Toplantısı
21.30 Sosyal Program: Müzik Gecesi
"Azerbaycan ve Türkiye’den Ezgiler"
01 ARALIK 2022
PERŞEMBE
  C SALONU D SALONU
13.30 - 15.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 1 Sözlü Bildiri Oturumu - 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral SAYGUN
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek ASLAN
SSUK-HASUDER
S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 - 15.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.30 - 16.45 Sözlü Bildiri Oturumu - 3 Sözlü Bildiri Oturumu - 4
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Emine BARAN DENİZ
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Türkan GÜNAY
Dokuz Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 - 17.00 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
17.00 - 18.30 Sözlü Bildiri Oturumu - 5 Sözlü Bildiri Oturumu - 6
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pınar OKYAY
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. İsmail Erdem ERKOYUN
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
02 ARALIK 2022
CUMA
  A SALONU B SALONU
08.30 - 10.00
 
Savaş ve Göç Koşullarında Sağlık Küresel Perspektifle Yaşlılık Sorunları ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Meltem ÇÖL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Savaş ve Göç Koşullarında Nadir Hastalıklar
Prof. Dr. Uğur ÖZBEK

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD / Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar UAM
Küresel Perspektifle Yaşlılık Döneminde Öne Çıkan Sağlık Sorunları
Prof. Dr. Meral SAYGUN
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Savaş ve Göç Koşularında Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Prof. Dr. Fouad FOUAD

Faculty of Health Sciences American University of Beirut, Lebanon
Özel Bir Başlık; Yaşa Bağlı Ayrımcılık
Dr. Öğr. Üyesi Emine BARAN DENİZ

Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Göçmen İşçilerin Sağlık Sorunları
Prof. Dr. Alp ERGÖR

Dokuz Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Çözüm Önerileri
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
10.00 - 10.20 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
10.20 - 11.50
 
Yerel Yönetimlerde Çevre Sağlığı İyi Uygulama Örnekleri Türkiye Psikiyatri Derneği Oturumu:
Savaş ve Şiddet Gölgesinde Toplum Ruh Sağlığı
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. İrem EKMEKCİ ERTEK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Vektörle Mücadelede İstanbul Örneği
Önder Yüksel ERYİĞİT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı
Toplum Ruh Sağlığı Açısından Savaş ve Şiddet
Doç. Dr. İrem EKMEKCİ ERTEK

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
İzmir'de Toplum Sağlığı ve Hayvan Refahına Yönelik Çevre Politikaları
Umut POLAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü
Neden "Savaş"ıyoruz? Barış Mümkün mü?
Prof. Dr. Mehmet YUMRU

Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji AD
Hatay'da 2014-2022 Döneminde Yapılan Atıksu Arıtma Tesislerinin Asi Nehri Üzerindeki Kirlilik Yükünün Azaltılmasına Etkisi ve Narlıca Membran Biyoreaktör (MBR) Teknolojisi Örneği
Fatma ÖNCÜ DÖNMEZ

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanı
Savaşların Gölgesinde Göç, Kimlik ve Uyum Sorunları
Uzm. Dr. Merve YİĞİT BAŞKAN

Serbest Hekim
11.50 - 12.00 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
12.00 - 12.30
 
 
Konferans Konferans
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Savaş ve Çatışma Bölgelerinde Sağlık Hizmetleri ve Afet Tıbbı
Dr. Kerem KINIK

Türk Kızılay Genel Başkanı
Hipokrattan Günümüze Ne Değişti? Etik ve Halk Sağlığı Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Şiddet
Doç. Dr. Cemal GÜVERCİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD
12.30 - 13.30 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00
 
Dr. Nafis Sadık Oturumu:
Hak Temelli Yaklaşım ve Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Hizmetleri
Barış İçin Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Türkan GÜNAY
Dokuz Eylül Üniverstesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Sibel SAKARYA
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Görünmeyeni Görmek: İstenmeyen/Planlanmamış Gebelikler
Dr. Hassan MOHTASHAMI

UNFPA Türkiye Temsilcisi
Savaş ve Barışa Yönelik Tutumların Gelişim ve Etkileşimi
Dr. Öğr. Üyesi Pelin KARAKUŞ AKALIN

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
Türkiye’de Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Mevcut Durum
Prof. Dr. Banu ERGÖÇMEN

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Barış İçin Kollektif Eylem
Melek GÖREGENLİ

Bağımsız Araştırmacı
İstenmeyen/Planlanmamış Gebeliklerin Sosyal Yükü
Prof. F. Umut BEŞPINAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Barış Araştırmalarının Başlangıçtan Günümüze Değişimi
Prof. Dr. Tacettin İNANDI

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
15.00 - 15.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.30 - 16.30
 
Konferans İkili Konferans: Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Güncel Faaliyetleri 
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Pınar OKYAY
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Metin HASDE
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Başkanı
Aşı Teknolojisinde Gelişmeler, Beklentiler, Tehditler
Prof. Dr. Esin DAVUTOĞLU ŞENOL
Eşyetkilendirme Komisyonu Faaliyetleri
Prof. Dr. Dilek ASLAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Ölçme Değerlendirme Komisyonu Faaliyetleri
Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
16.30 - 16.45 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
16.45 - 18.15
 
Pestisitler ve Gıda Güvenliği: İnsan Sağlığı İçin Tehlikeleri Türkiye'de Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Hizmetlerinin Entegrasyonu
Oturum Başkanı:
Anne STAUFFER
Deputy Director, HEAL
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Pestisitlerin Sağlık Dışı Etkileri, Gerçek Maliyeti ve Alternatif Yöntemler
Batur ŞEHİRLİOĞLU

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Genel Müdür
Sağlık Ocağı, Aile Sağlığı Merkezi ve Ötesi: Ülkemizde Birinci Basamak ve Aile Hekimliğinin Gelişimi
Prof. Dr. Okay BAŞAK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
Pestisitlerin Sağlık Etkileri
Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Pandemi Deneyimi Işığında Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Uygulamalarının Entegrasyonu
Prof. Dr. Mehmet AKMAN

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
Pestisitlere Olan Bağımlılığı Azaltmanın Yolları: Savunuculuk, Bilimsel Bilgi ve Ağ Kurma
Martin DERMINE

PAN - Pesticides Action Networ, Kıdemli Danışman
Dünyada Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Hizmetlerinin Entegrasyonu
Prof. Dr. Bülent KILIÇ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Türkiye'de Geçmişten Geleceğe Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Hizmetlerinin Entegrasyonu
Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
20.30 AKŞAM OTURUMU
HASUDER Yönetim Kurulu Faaliyetleri
02 ARALIK 2022
CUMA
  C SALONU D SALONU
08.30 - 10.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 7 Sözlü Bildiri Oturumu - 8
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Beyhan CENGİZ ÖZYURT
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.00 - 10.20 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
10.20 - 11.50 Sözlü Bildiri Oturumu - 9 Sözlü Bildiri Oturumu - 10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S68, S69, S70, S71, S72, S73, S74, S75, S76
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S77, S78, S79, S80, S81, S82, S83, S84, S85
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
11.50 - 13.30 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 11 Sözlü Bildiri Oturumu - 12
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tayyar ŞAŞMAZ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S201
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S95, S96, S97, S98, S99, S100, S101, S102, S103
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 - 15.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.30 - 16.30 Sözlü Bildiri Oturumu - 13 Sözlü Bildiri Oturumu - 14
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hatice İKİIŞIK
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Melike YAVUZ
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S104, S105, S106, S107, S108, S109
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S110, S111, S112, S113, S114, S115
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.30 - 16.45 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
16.45 - 18.15 Sözlü Bildiri Oturumu - 15 Sözlü Bildiri Oturumu - 16
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yasemin DURDURAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alp ERGÖR
Dokuz Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S116, S117, S118, S119, S120, S121, S122, S123, S124
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S125, S126, S127, S128, S129, S130, S131, S132, S133
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
03 ARALIK 2022
CUMARTESİ
  A SALONU B SALONU
08.30 - 10.00 Kronik Hastalıkların Yönetiminde Birinci Basamakta Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu  TTB Halk Sağlığı Kolu Oturumu: Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur!
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Toker ERGÜDER
DSÖ Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Direktörü
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mehmet Raşit TÜKEL
2016-2018 Dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı
Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Uzaktan Sağlık Hizmet Sunumu
Uzm. Dr. Banu EKİNCİ
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanı
Savaş ve Halk Sağlığı
Prof. Dr. Onur HAMZAOĞLU
Kocaeli Dayanışma Akademisi
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Digital Sağlık
Doç. Dr. Tufan NAYIR
DSÖ Türkiye Ofisi
Savaş ve Toplum Ruh Sağlığı
Prof. Dr. Taha KARAMAN
Antalya Tabip Odası Başkanı
Halk Sağlığı Bakışıyla Birinci Basamakta Kronik Hastalık Yönetiminde Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu
Doç. Dr. Işıl ERGİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Savaş ve Göç
Dr. Hande ARPAT
Eski  TTB Merkez Konsey Üyesi
10.00 - 10.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
10.30 - 12.00 Savaş ve Şiddet Gölgesinde Kadın Sağlığı Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Ulaşılabilirlik, Süreklilik, Kapsayıcılık, Eşgüdüm ve Bildirim/Raporlama
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ayşe AKIN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Başkent Üniversitesi Kadın- Çocuk Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Erhan ESER
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Savaş ve Şiddet Gölgesinde Kadın Sağlığı - Global Olarak Üreme Sağlığı bağlamında Sorunlar ve Çözüm Stratejileri
Birinci Basamakta Kayıt, Bildirim, Raporlama
Uzm. Dr. Eray ÖNTAŞ
Zonguldak Devrek İlçe Sağlık Müdürü
Mülteci Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar Oluşturma; Türkiye Örneği
Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez (HÜKSAM)
Birinci Basamakta Ulaşılabilirlik, Süreklilik
Doç. Dr. Lütfi Saltuk DEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Savaş ve Şiddet Gölgesinde Kadın Sağlığı –Türkiye Bağlamında Sorunlar, Yapılanlar ve Çözüm Önerileri
Dr. Gökhan YILDIRIMKAYA
UNFPA Türkiye Ofisi
Birinci Basamak Hizmet Özelliklerine Ulusal Düzeyde Yönetsel Bakış: Kapsayıcılık ve Eşgüdüm
Doç. Dr. Mehmet Enes GÖKLER
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı
12.00 - 13.30 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.30 İkili Konferans: Savaş ve Çevre İkili Konferans: Toplumsal Şiddet ve Çocuklar
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Çağatay GÜLER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim Üyesi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Savaşın Yarattığı Çevre Sorunları: Irak Örneği
Dr. Ahmet SOYSAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim Üyesi
Şiddet Sarmalında Çocuk ve Ergen Hakları
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOHUM) Müdürü
Savaşın Çevreye Etkileri
Prof. Dr. Çağatay GÜLER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim Üyesi
Toplumsal Şiddet ve Çocuk Sağlığı
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
14.30 - 15.00 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.00 - 16.30 Türk Kızılay Oturumu: Türk Kızılay Perspektifinden “Savaş ve Şiddet Gölgesinde Sağlık" Halk Sağlığında Asistan Hekimler ve Sorunları
Oturum Başkanı:
Dr. Gazi ALATAŞ
Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Savaş ve Olağanüstü Durumlarda Kan Hizmetleri
Dr. Levent SAĞDUR
Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Medikal Yönetimi Direktörü
Halk Sağlığı Asistanları Envanteri
Arş. Gör. Dr. Salih KESKİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Kompleks İnsani Aciller – Acil Sağlık Müdahale Ekiplerinin Rolü
Dr. Kurtuluş AÇIKSARI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
Eğitim Sorunları
Arş. Gör. Dr. Gökçe Hazar OTÇU

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Uluslararası Afetlerde Kızılay Uygulamaları
Alper ULUCA
Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü
Mesleki Sorunlar
Arş. Gör. Dr. İrem ŞEVİK

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Uluslararası Tıbbi Faaliyetlerin Yasal Çercevesi
Kaan SANER
Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uluslararası Politikalar ve İş Birlikleri Direktörü
Özlük Hakları ve Etik Sorunlar
Arş. Gör. Dr. Mustafa Enes ÖZDEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Gelecek Kaygısı ve Diğer Sorunlar
Arş. Gör. Dr. Nurdamla YAKIŞAN TOTAMA

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
16.30 - 16.45 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
16.45 - 18.15 Azerbaycan’da Halk Sağlığı Disiplini ve Eğitimi Türkiye'de İl ve İlçe Düzeyinde Bölge Sağlık Yönetimi: Deneyimler ve Öneriler
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hande HARMANCI
DSÖ Azerbaycan Ülke Temsilcisi
Oturum Başkanı:
Uzm. Dr. Bükre ÇIKMAN

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü
Azerbaycan’da Halk Sağlığı Hizmetleri
Aytan GARAYUSIFOVA

Ministry of Health of Azerbaijan.
Deputy Director of Public Health and Sanitary Epidemiological Surveillance Department
Sağlık Hizmeti Sunumunda Kurum İçi Sorunlar
Uzm. Dr. Hakkı AKTAŞ

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
Azerbaycan’da Halk Sağlığı Eğitimi
Prof. Anar AGHAYEV

Dean of Azerbaijan Medical Unversity Faculty of Public Health
Sağlık Hizmeti Sunumunda İçsel Motivasyon; Ekip Ruhu Algısı
Uzm. Dr. Selin TUNALI ÇOKLUK

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Hizmetleri Yardımcısı
Azerbaycan’da Halk Sağlığı Disiplini ve Eğitimi: DSÖ Çalışmaları
Prof. Dr. H. İbrahim DURAK

DSÖ Azerbaycan Ofisi Proje Yöneticisi
İlçe Sağlık Müdürlüğünde Halk Sağlığı Uzmanı Olmak
Uzm. Dr. Duygu AYABAKAN ÇOT

Gaziantep Nizip İlçe Sağlık Müdürü
Azerbaycan’da Halk Sağlığı Disiplini ve Eğitimi: Türkiye ile İşbirliği Fırsatları
Prof. Dr. Belgin ÜNAL

DSÖ Azerbaycan Ofisi
20.30 AKŞAM OTURUMU
Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı
03 ARALIK 2022
CUMARTESİ
  C SALONU D SALONU
08.30 - 10.00 WORKSHOP Sözlü Bildiri Oturumu - 17
Uluslararası Dergide Yayın Yapmak: Editörler Ne Arar?
Prof. Judith GREEN
University of Exeter, Department of Sociology
Editor, Critical Public Health
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre BULUT
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S134, S135, S136, S137, S138, S139, S140, S141, S142
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.00 - 10.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
10.30 - 12.00 WORKSHOP Sözlü Bildiri Oturumu - 18
Uluslararası Dergide Yayın Yapmak: Editörler Ne Arar?
Prof. Judith GREEN
University of Exeter, Department of Sociology
Editor, Critical Public Health
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S143, S144, S145, S146, S147, S148, S149, S150, S151
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
12.00 - 13.30 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.30 Sözlü Bildiri Oturumu - 19 Sözlü Bildiri Oturumu - 20
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAKIR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin HASDE
Sağlık Bilimleri Üniversitesi GülhaneTıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S152, S153, S154, S155, S156, S157
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S158, S159, S160, S161, S162, S163
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
14.30 - 15.00 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.00 - 16.30 Sözlü Bildiri Oturumu - 21 Sözlü Bildiri Oturumu - 22
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Işıl ERGİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hatice İKİIŞIK
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S164, S165, S166, S167, S168, S169, S170, S171, S172
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S173, S174, S175, S176, S177, S178, S179, S180, S181
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.30 - 16.45 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
16.45 - 17.45 Sözlü Bildiri Oturumu - 23 Sözlü Bildiri Oturumu - 24
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Lütfi Saltuk DEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S182, S183, S184, S185, S186, S187
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S188, S189, S190, S191, S192, S193
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
04 ARALIK 2022
PAZAR
  A SALONU B SALONU
08.30 - 09.30  İkili Konferans: Uluslararası Örnekleriyle Sağlık Sistemleri Deneyimleri TTB Halk Sağlığı Kolu 33. Gezici Eğitim Semineri Oturumu:
Sahada COVID-19 Pandemi Yönetimi ve Pandeminin Halk Sağlığı ve Çalışan Sağlığı Hizmetlerine Etkisi
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Hatice İKİIŞIK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Afrika Ülkelerinde Temel Sağlık Hizmetleri ve Somali Örneği
Prof. Dr. Hasan Hüseyin EKER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Sahada COVID-19 Pandemi Yönetimi
Uzm. Dr. Tülin ÇOBAN

Ankara Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü
SSCB Sonrası Dönemde Post-Sovyet Sağlık Sistemleri
Prof. Dr. Hande HARMANCI

DSÖ Azerbaycan Ülke Temsilcisi
Pandeminin Çalışan Sağlığı Hizmetlerine Etkisi
Arş. Gör. Dr. Reyhan CAN YILDIZ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
09.30 - 09.45 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
09.45 - 10.45   Türkiye'de ve Dünyada Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Yayıncılık: Yazarlara Notlar Sözlü Bildiri Oturumu - 25
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Baş Editörü
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Kaliteli Bilimsel Dergicilik
Prof. Dr. Cem UZUN
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
EASE (European Association of Scientific Journal Editors) Türkiye Chapter Başkanı
S194, S195, S196, S197, S198, S199, S200
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Perspektifi
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Baş Editörü
Halk Sağlığı Alanında Bilimsel Makale Yazma: Yazarlar İçin İpuçları
Prof. Judith GREEN
University of Exeter, Department of Sociology
Editor, Critical Public Health
10.45 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00 - 13.30 FORUM: Halk Sağlığının Geleceği  
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Ayşe AKIN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Zafer ÖZTEK
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Metin HASDE
Sağlık Bilimleri Üniversitesi GülhaneTıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİNİN OKUNMASI ve KAPANIŞ