Emine Baran Deniz

Emine BARAN DENİZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)’nden 1998 yılında mezun olmuştur. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2004-2009 yılları arasında tamamlamıştır. Sonrasında Kars İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ile Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü, sonrasında Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi olarak çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nde halk sağlığı uzmanı olarak 2011-2017 yılları arasında görev yapmıştır. Daha sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı’nda kanser kayıtçılığından sorumlu hekim olarak iki yıl süreyle çalışmıştır. Halen Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, bulaşıcı olmayan hastalıklar, sağlık okuryazarlığı, tek sağlık ve yaşlı sağlığı çalışma konuları arasındadır.