Erhan Eser

Erhan ESER

Prof. Dr. Erhan Eser, 1977 Bornova Anadolu Lisesi, 1983 Ege Üniv. Tıp Fakültesi mezunudur. 1995 Yılında Halk Sağlığı Uzmanı, Halk Sağlığı alanında, 1999 yılında doçent, 2005 yılında Profesör unvanını almıştır. 2006 yılından bugüne dek Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı anabilim dalı başkanıdır.

Başta temel bilimsel ilgi alanları olan “Bölge Sağlık Yönetimi” ve “Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi” alanında olmak üzere, 63’ü Bilim Atıf indekslerinde (SCI-SSCI) yer alan 141 bilimsel makalesi bulunan Eser, “Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği – SAYKAD” kurucularındandır.

AB (5inci ve 6ıncı) Çerçeve programlarında Türkiye adına proje katılımcısı olmuş,  AB eCost projesi (SACURIMA- Tarımda Güvenlik Kültürü) kapsamında proje yönetim kurulunun ülke temsilcisidir.

7’si TSH, 7’si Sağlıkta Yaşam Kalitesi alanında olmak üzere 14 bilimsel toplantı düzenlemiştir. Halen HASUDER SPI ÇG yürütücüsüdür.