Raşit Türkel

Raşit TÜKEL

Raşit Tükel, 1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladı. Aynı anabilim dalında uzman olarak çalışırken 1993 yılında doçent ünvanını almış, 2000 yılında profesör kadrosuna atanmıştır. Dr. Tükel halen İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Ayaktan Tedavi Birimi sorumluluğunu, Anksiyete Bozuklukları ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Polikliniği’nde hastaların tedavi ve izlemini, Psikonevroz ve Psikoterapi Birimi’nde analitik yönelimli bireysel psikoterapi uygulamalarını ve bu alanlarda eğitim, süpervizyon ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Çalışmalarını yoğunlaştırdığı alanlar; anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar, nörobiyoloji ve psikanalizdir. Meslek örgütlerinde çeşitli görevler üstlenen Dr. Tükel, 1995-2002 yıllarında Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2004 yıllarında Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı, 2004-2009 yıllarında Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı, 2005-2009 yıllarında Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı, 2016-2018 yıllarında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı olarak görev yapmıştır.