Meltem Çöl

Meltem ÇÖL

Prof. Dr. Meltem ÇÖL 1983’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da Halk Sağlığı Uzmanı, 1991 yılında Yardımcı Doçent olmuş ve 1994 yılında Halk Sağlığı Doçenti ünvanını almıştır. 2000 yılında aynı bölümde Profesörlüğe atanmıştır. 2017 yılından itibaren Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası eğitim, araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında Halk Sağlığı’nın diğer konuları yanı sıra ağırlıklı olarak Epidemiyoloji derslerini vermektedir. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programını yürütmekte, Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi programında Topluma Dayalı Tıp Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Bilimsel Araştırma ve Metodolojisi entegre dersi koordinatörlüğünü ve Tıp Fakültesinde Kanıta Dayalı Tıp Başkanlığını yürütmüştür. Ankara Üniversitesi’ne bağlı çeşitli fakülte ve yüksekokullarda Halk Sağlığı’nın ilgili konularında dersler vermiştir.

Halen Epidemiyoloji yandal uzmanlık eğitimi ve İş ve Meslek Hastalıkları yandal uzmanlık eğitimi sorumlusu olup, Epidemiyoloji Uzmanlık Eğitimi TUKMOS Komisyon üyesidir. Uluslararası Eğitim Becerileri ve İleri Eğitim Becerileri sertifika programlarına katılıp, çok sayıda eğitim becerileri kursunda uzman eğitici olarak yer almıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hipertansiyon Kontrol Programı, Kronik Hastalıkların Kontrolü vb. programlarda, Üreme Sağlığı Projelerinde, Ulusal Kanser Danışma Kurulunda görev aldı ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Çeşitli Ulusal ve Uluslararası projeler yürüttü.

Otuzu uluslararası olmak üzere toplam 80 araştırma makalesi ve 31’i uluslararası olmak üzere toplam 64 kongre bildirisi sunumu, çok sayıda kitabı, kitap editörlüğü, kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır.