Asude Hanedar

Asude HANEDAR

1978 İstanbul doğumlu Prof. Dr. Asude Hanedar, 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora çalışmasını tamamlamış, 2021 yılında Profesör ünvanı almaya hak kazanmıştır. 2007 yılında TÜBİTAK Doktora Araştırma Bursu ile ABD Georgia Institute of Technology’de bulunan Asude HANEDAR, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi’nde çeşitli akademik görevlerde bulunmuştur.

Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Asude Hanedar, Ekoloji, Modelleme, Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri, Spesifik Kirleticiler ile ilgili lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermekte; hava kalitesi, öncelikli kirleticiler ve etkileri, nehir havza yönetim planları, havza su tahsisi çalışmaları, içme suyu havzaları özel hüküm belirleme çalışmaları, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi konuları başta olmak üzere TÜBİTAK, BAP, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği halinde çeşitli araştırma projelerinde araştırmacı/danışman olarak görev almaktadır.