Zafer Öztek

Zafer ÖZTEK

Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.) Tıp Fakültesinden 1969 yılında mezun oldu. 1973’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını, 1975 yılında Halk Sağlığı Uzmanlığını aldı. 1978 yılında Halk Sağlığı Doçenti, 1988’de Halk Sağlığı Profesörü oldu. 1980 – 1981 yıllarında Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’deki Genel Merkezinde çalıştı; 1982 -1984 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Yüksek Sağlık Şurası üyesi olarak görev yaptı; 1996 – 1999 yılları arasında H.Ü. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve bir süre Dekan Vekilliği, 2006 – 2012 yılları arasında H.Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1988 -1990 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyeliği, 1988 – 1992 yılları arasında TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanlığı; Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1983 yılından buyana Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV) Yönetim Kurulu üyesi ve halen Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2012 yılında emekli olup Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başladı. Bu Üniversitede, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yaptı. Halen aynı Fakültede Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.