Mehmet Akman

Mehmet AKMAN

Prof. Mehmet Akman, Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında çalışmaktadır. Halk sağlığı yüksek lisan derecesine sahiptir. Mezun öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi, birinci basamakta klinik uygulama ve araştırma, birinci basamağın organizasyonu ve sağlık sistemleri alanlarında deneyimlidir.  Avrupa birinci Basamak Forumu (EFPC) danışma kurulu uyeliği yapmıştır (2013-2019). WONCA Araştırma Çalışma Grubu başkanıdır. EFPC’nin resmi dergisinde (Primary Healthcare Research and Development) yardımcı editör olarak 2018’den beri çalışmaktadır. 2020 yılından beri Dünya Sağlık örgütü Azerbaycan ofisinde aile hekimliği ve birini basamak sağlık hizmetleri üzerine danışman olarak görev almaktadır. 50’den fazla ulusal ve uluslararası makalesi yayınlanmıştır. Başlıca ilgi alanları: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi; Birinci basamakta kronik hastalık ve obezite yönetimidir.