Çağla Uyanusta

Çağla UYANUSTA

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Acıbadem Ankara Hastanesi

Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

TTD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi

TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi

Sigara Sağlık Ulusal Komitesi Yürütme Kurulu Üyesi

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi