Ayşe Akın

Ayşe AKIN

Tıp Doktoru, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Halk Sağlığı uzmanı olup,43 yıl  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD öğretim üyesi olarak çalışmış, emekliliği müteakip halen Başkent Üniversitesi Kadın – Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.

Prof. Akın Türkiye’de Erzurum-Çat Sağlık Ocağı Hekimliğinden başlayarak, Türkiye’nin sağlık sisteminin her basamağında; 4 yıl- Sağlık Ocağı Hekimliği, 15 yıl – Hastane Başhekimliği, 3 yıl -Grup Başkanlığı ve 5 yıl – Sağlık Bakanlığında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (ASAP) Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

İngiltere’de Southamton Üniversitesi ve London School of Hygien and Tropical Diseases’de toplam 4 yıl ileri eğitim deneyimi olan Prof. Akın, uzun süre Dünya Sağlık Örgütü nün, çeşitli danışma kurulları ve yönetim Komitelerinde görev almış, başkanlık yapmış olup halen “Dünya Sağlık Örgütü – Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)  gibi Uluslararası kuruluşların danışmanıdır.

Prof. Akın’ın temel çalışma alanı “Kadın Sağlığı / Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet (Gender)  konularıdır, bu konularda çeşitli araştırma ve yayınları mevcuttur.

Prof.Akın, çalıştığı alanlarda pek çok, “bilim ve hizmet ödülü” almıştır. Ancak Prof.Akın’ın kendi ifadesi ile en önemli eserleri ve ödülleri ise, meslek yaşamı süresince yetiştirip ülkeye kazandırdığı insan gücü ve topluma verdiği hizmetlerin toplumda karşılık bulmasıdır.