Meriç Albay

Meriç ALBAY

28.01.1966 da Şavşat / Artvin de doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversite de 1991 yılında Yüksek Lisans, 1996 yılında Doktorasını tamamladı. 1989 Araştırma Görevlisi, 1996 yılında Yrd. Doçent Doktor, 2003 yılında Doçent oldu. 2009 yılından beri de Su Bilimleri Fakültesinde Profesör Doktor olarak görev yapmaktadır.

Ülkemizin birçok içme suyu rezervuarları, göller, akarsular, denizler ve Sulak alanlarının su kalitesi sorunları ile ilgili araştırmalar yapan Meriç Albay 1998 yılından beri göl ve içme suyu rezervuarlarında siyanotoksinler ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde siyanotoksinler üzerine araştırmalar yapan ilk bilim insanıdır.

2012 – 2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı yapan Prof. Meriç Albay halen aynı Fakülte de İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Dr. Albay’ın birçok hakemli dergide yayınlanmış makale ve kitap bölüm yazarlığının yanında 40 adet SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.