Türkan Günay

Türkan GÜNAY

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden 1998 yılında Halk Sağlığı doktorasını aldı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda göreve başladı. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Halk sağlığı alanındaki çalışmaları daha çok sağlığın geliştirilmesi, kadın sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, çocuk sağlığı, okul sağlığı ve tütün kontrolüne odaklanmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Başkan Yardımcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Sağlık Bakanlığı, Anne Sütü – Emzirme Bilim Komisyonu, Okul Sağlığı Bilim Komisyonu, Tütün Kontrolü Ulusal Çalışma Grubu, Afet ve Acil Durumlarda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Çalışma Grubu’nda çalıştı. Halen Türk Tabipleri Birliği, İzmir Tabip Odası ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Çalışma Grupları’nda görev almaktadır.