bos-profil

Okay BAŞAK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1982 yılında bitirdi. Aile hekimliği uzmanlık eğitimini 1988-1991 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aldı. 1995 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalını kurdu. 1999 yılında Aile Hekimliği doçenti oldu, 2005 yılında Aile Hekimliği profesörü olarak atandı. 1998 yılından bu yana ADÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi tıp eğitiminde topluma dayalı tıp eğitimi müfredatı oluşturulmasında ve yürütülmesinde, tıp eğitiminin birinci basamağa taşınmasında etkin olarak yer aldı. Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin birinci basamağa taşınması için Sağlık Bakanlığı ve fakülte düzeyinde mücadele verdi. 2010 yılından bu yana aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin birinci basamakta alan eğiticisi aile hekimlerinin yanında bire bir eğitim almalarını sağladı. 2020 yılından bu yana anabilim dalına bağlı olarak kurduğu Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde alan eğiticisi olarak görev yapmaktadır.

1998-2010 yılları arasında Türkiye adına Avrupa Aile Hekimliği Eğiticileri Akademisi (EURACT) Konsey üyeliği, 2007-2010 yılları arasında EURACT Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Bu süre içinde Avrupa’da ve Türkiye’de birçok EURACT Aile Hekimliği Alan Eğiticileri Eğitimi kursları düzenledi ve eğitici olarak katıldı. 2008-2015 tarihleri arasında Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Genel Başkanlığını yaptı. TAHUD Genel Başkanı olarak 2015 yılında İstanbul’da WONCA Avrupa Kongresini düzenledi. 2007 yılında Aile Hekimliği Akademisi Derneğinin kurucu başkanı oldu. Halen Aile Hekimliği Akademisinin başkanlığını yürütmektedir.