dilek_arslan

Dilek ASLAN

Prof. Dr. Dilek Aslan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 31 Temmuz 1994 yılında mezun olmuştur. Halk Sağlığı tıpta uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 1996-2000 yılları arasında tamamlamıştır. 2000 yılında Halk Sağlığı Uzmanı olan Dr. Dilek Aslan 2004 yılında Beslenme ve Gıda Bilimleri Bilim Uzmanı olmuştur. Dr. Aslan, 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör unvanını almıştır. Dr. Aslan, halk sağlığının farklı konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, toplum beslenmesi, uluslararası sağlık, yaşlı sağlığı gibi halk sağlığının temel alt disiplinlerindeki çalışmalarının yanı sıra birey ve toplum sağlığı için riskli davranışlarla mücadele öncelik verdiği çalışma konuları arasındadır. Tütün kontrolü, toplumun sağlıklı beslenmesi özelinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi perspektifi ile risk, risk yaklaşımı, vb. konularda mezuniyet öncesi ve sonrası akademik çalışmalar yapmaktadır, dersler vermektedir. Dr. Aslan’ın ulusal ve uluslararası yayınları, ilgili dernek ve meslek örgütlerine üyelikleri bulunmaktadır.
Dr. Aslan, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sürecinde topluma yönelik doğru bilgilendirme amaçlı çalışmalar içinde yer almaktadır.