Dilek Aslan

Dilek ASLAN

Dr. Dilek Aslan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 31 Temmuz 1994 yılında mezun olmuştur. Dr. Aslan, halk sağlığı tıpta uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 1996-2000 yılları arasında sürdürmüş ve 2000 yılında Halk Sağlığı Uzmanı olmuştur. Dr. Aslan 2004 yılında da yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Beslenme ve Gıda Bilimleri alanında Bilim Uzmanı olmuştur. 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör unvanlarını alan Dr. Aslan, halen Toplum Beslenmesi, Uluslararası Sağlık, Yaşlı Sağlığı, Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi gibi halk sağlığının temel disiplinlerinde, tütün kontrolü ve Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pandemisinden bu yana da infodemi yönetimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Tütün kontrolü, Dr. Aslan’ın 2000 yılından bu yana bilimsel ve toplumsal düzeyde katkı sunduğu bir alandır. Dr. Aslan’ın uluslararası ve ulusal bilimsel yayınları, topluma yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları, mesleki derneklere ve meslek kuruluşlarına üyelikleri bulunmaktadır.