onur_hamzaoglu

Onur HAMZAOĞLU

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF)’nden 1985 yılında mezun oldu. 1991 yılında Halk Sağlığı Uzmanlığını, 1993’te Epidemiyoloji Uzmanlığını aldı. 1996 yılında Halk Sağlığı Doçenti, 2002’de Halk Sağlığı Profesörü oldu. 1993-1998 yıllarında GATF Epidemiyoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nı, 2001-2016 yıllarında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. Dilovası’nda sanayiden kaynaklanan hava kirliliği ve sağlık etkilerini gösteren çalışma bulgularını kamuoyuyla paylaştığı için KOÜ Rektörlüğü tarafından hakkında açılan ceza soruşturması 55 ay sonra “son soruşturmanın açılmaması” kararıyla sonuçlandı. Dilovası çalışmaları nedeniyle 2022 yılında “Kocaeli’ye İz Bırakanlar” arasına seçildi.

1988-2006 yıllarında TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Ocak 2015’de “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi” olarak bilinen “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış talep eden metni imzalaması sonrasında 1 Eylül 2016’da 672 sayılı KHK ile kamudan çıkartıldı. Halen, 28 Eylül 2016 tarihinde açılış şöleni yapılan Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) üyesidir.

International Association for Health Policy(Europe) Yönetim Kurulu Üyeliği ve TTB tarafından yayımlanan Toplum ve Hekim Dergisi Editörlüğü görevini yürütüyor.