Metin Hasde

Metin HASDE

19 Haziran 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldum.  27 Şubat 1991 tarihinde Halk Sağlığı Uzmanı, 22 Eylül 1991 tarihînde İşyeri Hekimi ve 22 Mayıs 1992 tarihinde Askeri Hijyen Uzmanı oldum. 01 Haziran 1993 tarihinde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı Yardımcı Doçentliğine atandım. 14 Ekim 1996 tarihinde Halk Sağlığı Doçenti oldum ve GATA Askeri Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığına atandım.15 Şubat 2003’te Profesörlüğe atandım. 2010 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı süremi doldurarak GATA Yüksek Bilim Konseyi Üyesi oldum. Bu süre içerisinde GATA Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri, GATA DÖSE Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri, GATF Fakülte Kurulu Üyeliği, GATA Bülteni Yayın Kurulu Üyeliği ve GATA Etik Kurul Üyeliği görevlerinde bulundum. 18 Temmuz 2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi oldum. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Halk Sağlığı Komisyon Üyeliğinin 1.nci ve 2.nci dönemlerinde görev yaptım. Sağlık Bakanlığı “Bağışıklama Danışma Kurulu” Üyeliği görevini 2014’ten itibaren yürütmekteyim. 25 Mayıs 2016 tarihinde İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı oldum. 07 Eylül 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığına atandım. Evli 3 çocuk sahibiyim. Yabancı dilim İngilizcedir.