DAVET

bülent kılıç copy
Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Kongre Başkanı

Değerli Halk Sağlığı Uzmanları, Akademisyenleri, Asistanları ve Çalışanları,

İnsanlık tarihi “Anthropocene” olarak adlandırılan ve insan etkisinin dünya üzerinde artık maksimum düzeye ulaştığı dolayısıyla ekosistemi bozmaya başladığı yeni bir döneme girmiştir. UNDP 2022 yılı Özel Raporunda “Anthropocene” kavramı insan eliyle yaratılan ve eşitsizlikler, şiddet ve sağlık alanındaki tehditlerle oluşan bir güvensizlik ortamı olarak tanımlanmaktadır. Nitekim son yıllarda sağlığı bozan tüm olumsuz değişimler (örneğin iklim krizi, salgınlar vb) insan eliyle oluşmaktadır.

Ne yazık ki 2022 yılında tam da Anthropocene adlandırmasını somutlar biçimde, Avrupa’nın göbeğinde Rusya-Ukrayna savaşına tanıklık etmekteyiz. Bununla birlikte dünyanın farklı yerlerinde, Afganistan’da, Suriye’de ve pek çok yerde devam eden savaş ve çatışma ortamları söz konusu. Savaş ve çatışma ortamı bir yandan ölüm, yaralanma ve yıkıma bağlı olarak sağlık hakkını gasp ederken, diğer yandan insanları göç olgusuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Son dönemde Türkiye dünyanın en çok göçmen barındıran ülkesi durumundayken yeni göç dalgalarına karşı da açık ve korunmasız görünmektedir.

Öte yandan artan ekonomik sorunlar, adalet duygusunun zedelenmesi, toplumsal değerlerin erozyona uğraması, siyasetin olumsuz ve ayrıştırıcı dili, artan eşitsizlikler yaşamın pek çok alanında şiddeti karşımıza çıkarmaktadır. Özellikle Türkiye’de sağlık çalışanlarına, kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yönelik şiddet üzüntü verici biçimde artmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ise onları mesleği hatta ülkeyi terk noktasına getirmiştir.

Tüm bu şiddet, çatışma ve savaş ortamı hem toplum sağlığını hem de sağlık çalışanlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Tüm bu olumsuz koşullar dikkate alındığında halk sağlığı alanında bilgili ve liyakat sahibi yöneticilere gereksinimimiz vardır. Olumsuzluklara karşı çözüm önerimiz halk sağlığı politikalarının bilinçli ve yaygın bir biçimde uygulanmasıdır. Kısacası Anthropocene çağının panzehiri halk sağlığı politikalarıdır ve bunun için de başta halk sağlığı uzmanları olmak üzere tüm halk sağlığı çalışanlarına büyük gereksinim vardır.

Değerli halk sağlığı çalışanları, tüm bu gelişmeler ışığı altında 6. Uluslararası ve 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nin ana temasını “Savaş ve Şiddet Gölgesinde Sağlık” olarak belirledik. Bu bağlamda halk sağlığına gönül veren herkesi 1 – 4 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz 6. Uluslararası ve 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’ne davet ediyoruz. Kongremizin konferanslar, paneller, sözlü ve poster bildiri sunumları ve çeşitli kurslardan oluşan zengin bilimsel ortamında birlikte olmak, sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak, çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmak için yan yana olabilmek ve yüz yüze görüşebilmek dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.

Destekleyen Kuruluşlar