Hande Arpat

Hande ARPAT

Hekim ve Ressam. 2014-2018 TTB Merkez Konseyi Üyesi. Yedi yılı aşkın süredir göç ve sağlık alanında hizmet veriyor.