mehmet_yumru

Mehmet YUMRU

1999 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999-2002 yılları arasında Antalya Manavgat’ta pratisyen hekim olarak çalıştı. 2002-2007 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2013 yılında psikiyatri doçentliği, 2020 yılında profesörlük unvanlarını aldı. Halen Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olmanın yanı sıra kurucularından olduğu Özel Terapi Tıp Merkezi’nde görev yapmaktadır.

Dr. Yumru, duygudurum bozuklukları, psikodinamik yönelimli destekleyici psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi, cinsel işlev bozuklukları psikoterapisi, EMDR, hipnoterapi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Ağırlıklı olarak duygudurum bozuklukları alanı ile ilgili olan çok sayıda makalede ve bildiride yazarlığı ve ulusal ve uluslararası araştırma ödülleri bulunmaktadır. Dr. Yumru, Klinik Psikiyatri Dergisi editörüdür. Dr. Yumru, Türkiye Psikiyatri Derneği’nde Merkez Yönetim Kurulu’nda 2009-2011 yılları arasında Bilimsel Toplantılar Sekreteri, 2014-2016 yılları arasında Genel Sekreter olarak görev yapmıştır. Türk Tabipler Birliği’nin aktif bir üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Onur Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Antalya Bilim Üniversitesi Etik Kurulu üyesidir.