Ayşe Emel Önal

Ayşe Emel ÖNAL

1960 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda “İstanbul’da yaşayan yaşlı öğretmenlerin sağlık sorunlarının Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Aletli Günlük Yaşam Aktiviteleri ile İlişkisi” başlıklı tezi ile Halk Sağlığı uzmanı oldu. 2005 yılında Halk Sağlığı Doçentliği ünvanını aldı ve  İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çevre Sağlığı Bilim Dalında doçent kadrosunda çalışmaya başladı. 2011 yılında profesör oldu ve İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında görevine devam etti. 2013 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2014’ten itibaren İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2016 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanlığı görevini yapmaktadır. Üç uluslararası kitap editörlüğü, 3 uluslarası kitapta bölüm yazarlığı, 1 ulusal kitap editörlüğü, 12 ulusal kitapta bölüm yazarlığı vardır. Web of Science’da 30’dan fazla uluslararası yayını vardır; bunların 15 i ilk isim olduğu yayınlardır. İkiyüzün üzerinde ulusal dergilerde yayınları, uluslararası ve ulusal kongrelerde bildirileri vardır. Fransızca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Ayşe Emel Önal’ın başlıca araştırma alanları bulaşıcı hastalıklar, kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar, epidemiyoloji, gerontoloji ve çevre sağlığıdır.