Kasım Karataş

Kasım KARATAŞ

Kasım Karataş, Lisans eğitimini, Sosyal Hizmet (1984) ve Hukuk alanında (2002) gerçekleştirdi. Tüm akademik yükselmeleri Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalındadır. 2018-2021 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığını yürüttü. Karataş; çalışmalarını ağırlıklı olarak toplumla çalışma, sosyal politika, sosyal hizmet yönetimi vb.; yoksulluk, işsizlik, engelliler, aile, çocuk ve gençlik refahı (çalışan çocuklar, sokak çocukları) sosyal hukuk (mevzuat) ve araştırma konularında sürdürmektedir.