Işıl Ergin

Işıl ERGİN

1970, Balıkesir doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun olduktan sonra Van’da pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 1995-1999 yıllarında Aile hekimliği uzmanlığını, 2001-2005 yıllarında Halk Sağlığı uzmanlığını tamamlamıştır. 2006’dan bu yana Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim dalında akademisyen olarak çalışmalarına devam etmektedir. Sağlık eşitsizlikleri, kronik hastalıklar epidemiyolojisi, beslenme, yaşlı sağlığı ve tütün kontrolü alanlarında uluslararası ve ulusal yayınları ve projeleri bulunmaktadır. Bu alanlarda yürüttüğü müdahale çalışmalarıyla, eğitimlerle ve hizmet sunumu ile (sigara bırakma polikliniği) de sahaya katkı koymaktadır. Üniversitenin ilgili kurulları yanı sıra, il düzeyindeki kurullarda da bu çabalarını kurumsallaştırmaktadır. Ege Üniversitesinin Yeşilay destekli Tütünsüz Üniversite Projesinde koordinatör olarak görev yapmıştır. Tüm bu alanlara dair dersleri; Tıp fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulunda lisans düzeyinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde (Halk Sağlığı, İş Sağlığı, Epidemiyoloji, Diyabette Destek Yüksek lisans programları) anlatmaktadır. Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Yaşlı Sağlığı programında da öğrenci olarak Doktora eğitimine devam etmektedir. Halen Türkiye Halk Sağlığı Dergisinde Bölüm editörü, PLOS ONE dergisinde Akademik editör ve International Journal of Public Health dergisinde Review Editör olarak görev yapmaktadır.