KONGRE KURSLARI

ERGEN DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Deniz ODABAŞ
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
Doç. Dr. Asya Banu BABAOĞLU
Uzm. Dr. Ayşegül ESİN
Dr. Başak TEZEL
Sinem AKGÜL

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Halk sağlığı bakış açısıyla ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik ergen dostu programların oluşturulması ve yürütülmesine yönelik bilgi kazandırılması amaçlanmıştır.
Hedef grup Başta halk sağlığı uzmanlık/yüksek lisans/doktora öğrencileri ve halk sağlığı uzmanları olmak üzere, ergen sağlığı konusuna ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm kongre katılımcıları.
Öğrenim hedefleri
 1. Ergenlik dönemi büyüme ve gelişme sürecini tanımlayabilmek
 2. Ergen sağlığının önemini, psiko-sosyal, kültürel ve çevresel belirleyenlerini tartışabilmek
 3. Ergen haklarını tanımlayabilmek ve savunuculuğu konusunda yapılabilecekleri önerebilmek
 4. Dünyada ve ülkemizde ergen sağlığında öncelikli sağlık sorunlarını ve sorunlara yönelik çözüm fırsatlarını halk sağlığı bakış açısıyla tartışabilmek
 5. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında “ERGENSOR” müdahalesinin önemini anlatabilmek
 6. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde sunulan ergen sağlığı hizmetlerini sıralayabilmek
 7. Ergenlerin katılımına yönelik neler yapılabileceğini tartışabilmek
 8. Ergenlere yaşam alanlarında ulaşabilmek için neler yapılabileceğini tartışabilmek
Ek Bilgi Katılımcılara okuma dokümanları gönderilecektir.

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.30 – 10.15 Açılış, tanışma Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
Prof. Dr. Deniz ODABAŞ
Doç. Dr. Asya Banu BABAOĞLU
Uzm. Dr. Ayşegül ESİN
  Beklentilerin alınması Amaç ve öğrenim hedeflerinin aktarılması Prof. Dr. Deniz ODABAŞ
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
Doç. Dr. Asya Banu BABAOĞLU
10.15 – 10.45 Oturum 1 – Öğrenim Hedefi 1 Ergenlik dönemi – büyüme ve gelişme Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
10.45 – 11.15 Oturum 2 – Öğrenim Hedefi 2 Ergen sağlığının belirleyicileri Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
11.15 – 11.30 ARA
11.30 – 12.00 Oturum 3 – Öğrenim Hedefi 3 Ergen hakları Doç. Dr. Asya Banu BABAOĞLU
12.00 – 12.40 Oturum 4 – Öğrenim Hedefi 4 Dünyada ve ülkemizde ergen sağlığında öncelikli sağlık sorunlarını ve sorunlara yönelik çözüm öneriler Uzm. Dr. Ayşegül ESİN
12.40 – 13.40 ÖĞLE ARASI
13.40 – 14.10 Oturum 5 – Öğrenim Hedefi 6 Birince basamak sağlık hizmetlerinde sunulan ergen sağlığı hizmetleri Dr. Başak TEZEL
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
14.10 – 15.00 Oturum 6 – Öğrenim Hedefi 7 Ergenlerin katılımı Grup tartışması Uzm. Dr. Ayşegül ESİN
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
Doç. Dr. Asya Banu BABAOĞLU
15.00 – 15.20 ARA
15.20 – 16.10 Oturum 7 – Öğrenim Hedefi 8 Ergenlere yaşam alanlarında ulaşım yöntemleri Grup tartışması Prof. Dr. Deniz ODABAŞ
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
Doç. Dr. Asya Banu BABAOĞLU
16.10 – 16.40 Oturum 8 – Öğrenim Hedefi 5 “ERGENSOR” müdahalesinin önemini anlatabilmek Sinem AKGÜL
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
16.40 – 17.10 Tartışma – sahada uygulama müdahalesi oluşturma Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
17.10 – 17.30 Geribildirimlerin alınması Kapanış Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
Doç. Dr. Asya Banu BABAOĞLU
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
Prof. Dr. Deniz ODABAŞ
Uzm. Dr. Ayşegül ESİN

İŞ SAĞLIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE

KATILIMCI SAYISI

25

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Kursa katılanlara,  iş sağlığı ile ilgili; temel kavramların, tarihsel gelişiminin, veri kaynaklarının, epidemiyolojik ölçütlerin, araştırma tasarımlarının tanıtılması, öğretilmesi ve uygulama becerilerinin edinilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu kursla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma yapmak isteyenlerin için, iş ve sağlık ilişkilerinin epidemiyolojik araştırma yöntemleri ile öğretilmesi amaçlanmıştır.
Hedef grup Halk sağlığı uzmanlık/doktora/yüksek lisans öğrencileri, iş ve meslek hastalıkları yan dal asistanları, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hemşireleri, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırmacılar.
Öğrenim hedefleri
 1. İş sağlığı ile ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişim ve veri kaynakları konusunda bilgi kazanma
 2. İş sağlığı ile ilgili epidemiyolojik ölçütleri hesaplayabilme ve yorumlayabilme
 3. İş sağlığı ile ilgili bilimsel araştırma tasarlayabilme ve uygulayabilme
 4. İş ve sağlık ilişkilerini öğrenme
 5. Temel SPSS uygulamaları konusunda beceri kazanma
 6. Epidemiyolojik ölçütlerle ilgili uygulamalarda beceri kazanma

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00 – 09-30 Açılış, tanışma ve programın tanıtımı Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
09.30 – 10.00 İş sağlığı ile ilgili temel kavramlar Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
10.00 – 10.30 İş sağlığı epidemiyolojisinin tarihsel gelişimi Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
10.30 – 10.45 ARA
10.45 – 11.15 İş, sağlık ve hastalık ilişkisi Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
11.15 – 11.45 İş sağlığında veri kaynakları Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
11.45 – 12.00 Tartışma Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
12.00 – 13.00 ÖĞLE ARASI
13.00 – 13.30 İş sağlığı ile ilgili epidemiyolojik ölçütler Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
13.30 – 14.00 İş sağlığında epidemiyolojik araştırma yöntemleri ve tasarımı Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
14.00 – 14.15 ARA
14.15 – 15.00 Tıbbi istatistikle ilgili uygulamalar: -Temel SPSS uygulamaları (Grup çalışmaları -1) Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
15.00 – 16.00 Epidemiyolojik ölçütlerle ilgili uygulamalar (Çalışma yaşamıyla ilgili olgular üzerinden): (Grup çalışmaları -2) Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
16.00 – 16.45 Grup sunumları Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
16.45 – 17.00 Kurs sonu değerlendirmesi-Katılım belgelerinin dağıtılması-Kapanış Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE

İŞ YERİNDE RİSK YÖNETİMİ KURSU

KURS SORUMLUSU

Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Prof. Dr. O. Alp ERGÖR
Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN

KATILIMCI SAYISI

25

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Kurs katılımcılarının;

 • Çalışma yaşamında durum saptaması yapma
 • Öncelik belirleme
 • Risk değerlendirme ve risk iletişimi becerilerini geliştirmek.
Hedef grup Halk sağlığı uzmanları, iş ve meslek hastalıkları uzmanları, işyeri hemşireleri, işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, halk sağlığı araştırma görevlileri, yan dal, yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Öğrenim hedefleri
 1. Durum saptama ve risk değerlendirme yöntemlerini bilmek,
 2. Risk iletişimin temel özelliklerini öğrenmek,
 3. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili öncül ve ardıl göstergeleri bilmek,
 4. Bir risk yönetim planı hazırlayabilmek.

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00 – 09.30 Açılış, tanışma ve programın tanıtımı Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Prof. Dr. O. Alp ERGÖR
09.30 – 10.00 İş sağlığında risk kavramı ve gelişimi Prof. Dr. O. Alp ERGÖR
10.00 – 10.30 Gruplara ayrılma ve senaryo tartışması Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Prof. Dr. O. Alp ERGÖR
10.30-10.45 ARA
10.45 – 11.30 Durum saptama ve risk değerlendirme nedir?
Risk Değerlendirme yöntemleri nelerdir?
Prof. Dr. O. Alp ERGÖR
11.30 – 12.00 Tartışma Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Prof. Dr. O. Alp ERGÖR
12.00 – 13.00 ÖĞLE ARASI
13.00 – 13.30 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gösterge ve ölçütler Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
13.30 – 14.00 Tartışma Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Prof. Dr. O. Alp ERGÖR
14.00 – 14.30 Risk iletişimin temel özellikleri Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
14.30 – 14.45 ARA
14.45 – 15.45 Grup Çalışması (Risk yönetim planı hazırlanması) Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Prof. Dr. O. Alp ERGÖR
15.45 – 16.30 Grup sunumları, tartışma Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Prof. Dr. O. Alp ERGÖR
16.30 – 17.00 Geri bildirim ve kapanış Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Prof. Dr. O. Alp ERGÖR

İŞ YERİNDE SAĞLIK GÖZETİMİ KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar ÇETİNTEPE
Öğr. Gör. Dr. Volkan MEDENİ

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Türkiye’deki iş yeri sağlık birimlerinde yapılan sağlık gözetimi uygulamaları hakkında geniş kapsamlı bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
Hedef grup İş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personeli ve iş sağlığı alanındaki tüm paydaşlar ile halk sağlığı uzmanları
Öğrenim hedefleri
 1. İş yerinde gerçekleştirilen muayeneler esnasında uygun test ve ölçekleri yapmak
 2. Sağlık gözetimi hakkında yürürlükte bulunan yasal düzenlemeleri öğrenmek
 3. Değişik iş kollarında yapılan sağlık gözetimi uygulamalarındaki farkları kavramak
 4. Dezavantajlı grupların çalışma hayatında korunmalarına yönelik yapılacakları bilmek
 5. Sağlık gözetimi esnasında kişisel ve müşterek koruyucu donanım konularında öneride bulunmak
 6. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş yeri hekimlerinin çalışma usul ve esaslarını anlamak

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00 – 09.30 Tanışma ve beklentilerin alınması
09.30 – 10.10 Ulusal Mevzuatımızda Sağlık Gözetiminin Yeri Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
10.10 – 10.50 İş Yeri Sağlık Birimleri Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
10.50 – 11.00 ARA
11.00 – 11.40 Çalışanların Sağlık Muayeneleri Öğr. Gör. Dr. Volkan MEDENİ
11.40 – 12.20 İş Yeri Hekimliği Uygulamalarında Kullanılabilecek Testler ve Ölçekler Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar ÇETİNTEPE
12.20 – 12.30 Ara değerlendirme
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 14.10 İş Yeri Hekimliğinde Kayıt Sistemi Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar ÇETİNTEPE
14.10 – 14.50 Çalışma Yaşamında Yer Alan Hassas Gruplar Öğr. Gör. Dr. Volkan MEDENİ
14.50-15.00 ARA
15.00 – 15.40 Çalışma Ortamındaki Koruyucu Donanımlar Öğr. Gör. Dr. Volkan MEDENİ
15.40 – 16.20 Çeşitli Sektörlerde Sağlık Gözetimi Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar ÇETİNTEPE
16.20 – 16.30 ARA
16.30 – 17.00 Genel değerlendirme

KADIN SAĞLIĞINDA KURUMSAL VE BİREYSEL SAVUNUCULUK KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
Dr. Ecenur TOPAL

EĞİTİMCİLER

Sait Fehmi AĞDUK

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Halk Sağlığı alanında özellikle politikalara etki etmede önemli bir yeri olan savunuculuk faaliyetlerinin

 • Yaklaşımlar
 • Süreç
 • Stratejiler
 • Kadın Sağlığında Uygulama Örnekleri

Başlıkları içinde, bireysel ve kurumsal yönleriyle hedef kitleye aktarılması

Hedef grup Kadın sağlığı konularında çalışan halk sağlığı çalışanları
Öğrenim hedefleri
 1. Savunuculuk konusunda teorik bilgilendirme
  1. Savunuculuğun Tanımı
  2. Savunuculuğun Önemi
  3. Yaklaşımlar ve Eylemler
  4. Süreç (aşama aşama uygulamalar)
 2. Kadın Sağlığı özelinde Savunuculuk Uygulamaları Örnekleri
  1. Savunuculuk stratejilerinden örnek (Yasa çalışmaları, Kamuoyu çalışmaları gibi)
  2. Kurumsal savunuculuk örneği (Kadın Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezleri)
 3. Kadın Sağlığı sorununda seçilen bir konu üzerinde savunuculuk uygulaması sürecini planlama grup çalışması

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.30 – 11.00 Tanışma ve Eğitimden Beklentiler
Savunuculuk İletişimine Giriş
Sait Fehmi AĞDUK
11.00 – 11.15 ARA
11.15 – 12.30 Savunuculuk, Lobicilik, Karar Vericilerle İlişkiler Nedir, Ne Değildir? Sait Fehmi AĞDUK
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 14.45 “Savunuculuk Politika Belgesi”ne Giriş Sait Fehmi AĞDUK
14.45 – 15.00 ARA
15.00 – 16.00 Soru-Cevap / Günün Değerlendirmesi Sait Fehmi AĞDUK

NİTEL ARAŞTIRMALAR KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can BİLGİN
Dr. Öğr. Üyesi Elif DÖNMEZ

KATILIMCI SAYISI

25

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Kursumuzun amacı sağlık alanında nitel araştırma yapmayı planlayan ve bu konuda temel bir bilgi düzeyine sahip olmak isteyen katılımcılara nitel araştırmaların temel teorik bilgilerini aktarmaktır.
Hedef grup Kongreye dahil olacak grubun tümü kursun da hedef kitlesini oluşturabilir.
Öğrenim hedefleri
 • Katılımcılar nitel araştırmaların temel mantığını ve nicel araştırmalarla arasındaki temel farkları kavrayabilecekler
 • Nitel araştırma tipleri hakkında fikir sahibi olabilecekler
 • Nitel araştırmaları tasarlamak için yöntem bölümünü kavrayabilecekler
 • Nitel araştırmada analiz yöntemlerini ve analiz metodunu kavrayabilecekler
 • Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik kavramları hakkında fikir sahibi olabilecekler
 • Nitel araştırmalardaki etik konular hakkında fikir sahibi olabilecekler
 • Nitel araştırmaların yazımı hakkında genel ve pratik bilgileri kavrayabilecekler

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00 – 09.45 Tanışma, Beklentilerin alınması, Program Tanıtımı Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR
Dr. Öğr. Üyesi Elif DÖNMEZ
09.45 – 10.00 ARA
10.00 – 10.30 Nitel Araştırmalar- Giriş Dr. Öğr. Üyesi Elif DÖNMEZ
10.30 – 10.45 ARA
10.45 – 11.30 Nitel Araştırma Tipleri, Yöntem Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR
11.30 – 11.45 ARA
11.45 – 12.30 Nitel Araştırmalarda Analiz Prof. Dr. Bülent KILIÇ
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 14.15 Nitel Araştırmalarda Güvenilirlik-Geçerlilik Dr. Öğr. Üyesi Elif DÖNMEZ
14.15 – 14.30 ARA
14.30 – 15.15 Nitel Araştırmalarda Etik Kurallar Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can BİLGİN
15.15 – 15.30 ARA
15.30 – 16.30 Nitel Araştırmalarda Yazım Prof. Dr. Bülent KILIÇ
16.30 – 17.15 Kursun Değerlendirilmesi Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR
Dr. Öğr. Üyesi Elif DÖNMEZ

ÖZ BİLDİRİM ÖLÇEKLERİNİN KÜLTÜREL UYARLAMASI VE KLASİK PSİKOMETRİK ANALİZLER (GEÇERLİLİK – GÜVENİLİRLİK) KURSU

KURS SORUMLUSU

Doç. Dr. Hakan BAYDUR

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Erhan ESER
Doç. Dr. Hakan BAYDUR

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Bu kursun amacı katılımcıların öz bildirim ölçeklerinin Türk diline uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik için gerekli olan klasik psikometrik analizlerini yapabilmesini sağlamaktır.
Hedef grup Ölçek uyarlama ve geçerlilik-güvenilirlik alanında daha önce eğitim almamış, bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılar ve araştırma görevlileri
Öğrenim hedefleri Bu kurs ile katılımcılara;

Öz bildirim ölçeklerinin farklı dillerden Türkçe’ye uyarlama noktasında nelere dikkat edecekleri konusunda bilgilendirme

 1. Öz bildirim ölçeklerinin tanımlayıcı özelliklerini hesaplayabilme (SPSS uygulama)
 2. Öz bildirim ölçeklerinde güvenilirlik bulgularını hesaplayabilme (SPSS uygulama)
 3. Öz bildirim ölçeklerinde geçerlilik bulgularını hesaplayabilme.

  1. Açıklayıcı faktör analizi uygulayabilme (SPSS uygulama)
  2. Doğrulayıcı faktör analizi uygulayabilme (Lisrel ve AMOS uygulama)
Ek Bilgi Katılımcıların bu kursa gelirken yanlarında bulundurması gereken araç ve yazılımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Dizüstü bilgisayar: Katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri zorunludur.
 2. SPSS 15 veya daha üst sürüm yazılım (katılımcıların temin edemediği durumda deneme sürümü sağlanacaktır)
 3. LISREL 8.54 veya daha üst sürüm yazılım (katılımcıların temin edemediği durumda deneme sürümü sağlanacaktır)
 4. AMOS 16 veya daha üst sürüm yazılım (katılımcıların temin edemediği durumda deneme sürümü sağlanacaktır)

 

SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Pınar OKYAY

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Filiz ABACIGİL
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Prof. Dr. Pınar OKYAY
Dr. Öğr. Ahmet Can BİLGİN

KATILIMCI SAYISI

25

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Sağlık alanında araştırma yapan araştırmacılara gerekli olan temel araştırma ve yayın etiği bilgilerini kazandırmak, güncel konularda başta mevzuat olmak üzere gelişmeleri tartışmak.
Hedef grup Sağlık bilimleri alanında en az lisans mezunu, halk sağlığı araştırma görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, doktor öğretim üyeleri
Öğrenim hedefleri Kursun öğrenim hedefleri aşağıdaki başlıklarda temel bilgi edinmektir:

 1. Araştırma etiği tarihsel süreç ve gelişimi
 2. Araştırmalarda etik sorunlar
 3. Yayın etiği sorunları ve intihal programları
 4. Etik kurullara başvuru ve öncelikli konular
 5. Dergi ve indeksler, predator dergiler, paralı dergiler
 6. Editor ve hakem süreçleri
 7. Araştırma ve yayın etiği mevzuatı

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00 – 09.30 Tanışma ve kursun tanıtım Prof. Dr. Pınar OKYAY
09.30 – 10.15 Araştırma etiği tarihsel süreç ve gelişimi Dr. Öğr. Ahmet Can BİLGİN
10.15 – 10.30 ARA
10.30 – 11.15 Araştırmalarda etik sorunlar Dr. Öğr. Ahmet Can BİLGİN
11.15 – 11.30 ARA
11.30 – 12.15 Etik Kurullar Prof. Dr. Filiz ABACIGİL
 12.15 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 14.15 Yayın etiği sorunları ve intihal programları Prof. Dr. Filiz ABACIGİL
14.15 – 14.30 ARA
14.30 – 15.15 Araştırma ve yayın etiği mevzuatı Prof. Dr. Pınar OKYAY
15.15 – 15.30 ARA
15.30 – 16.15 Dergi ve indeksler, predator dergiler, paralı dergiler Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
16.15 – 16.30 ARA
16.30 – 17.15 Editor ve hakem süreçleri Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
17.15 – 17.30 ARA
17.30 – 18.15 Yayın Etiği İkilemleri/Örnekler üzerinden tartışma Prof. Dr. Pınar OKYAY
18.15 – 18.30 Kursun değerlendirilmesi ve kapanış

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRME KURSU

ab logo yeni+

KURS SORUMLUSU

Berkay HACIMUSTAFA

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN
Dr. Öğr. Üyesi Melike YAVUZ
Funda GACAL
Berkay HACIMUSTAFA

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

Ücretsiz

Kursun amacı Bu kursun amacı katılımcıların herhangi bir politika, program ya da projenin, toplumun sağlığı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED)’in yeri, önemi ve yönteminin aşamaları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarına katkı sağlamaktır.
Hedef grup Tıp fakültesi mezunları, çevre sağlığı alanına ilgi duyan sağlık profesyonelleri
Öğrenim hedefleri Katılımcıların;

 1. Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) kavramının tanım ve özelliklerine vakıf olması,
 2. Çevre ve sağlık sorunlarının çözümü için yapılan SED örnekleri konusunda bilgilendirilmesi ve
 3. SED yöntemini ve SED’in yürütülme aşamaları konusunda uygulamalı eğitim vererek beceri edinmeleri hedeflenmiştir.

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
10.00 – 10.30 Tanışma ve Beklentiler Funda GACAL
Berkay HACIMUSTAFA
10.30 – 11.30 SED: Tanım, Amaç ve Basamakları Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN
11.30 – 11.45 ARA
11.45 – 12.15 Dünya’dan SED Örnekleri Funda GACAL
12.15 – 12.45 Türkiye’den SED Örnekleri Dr. Öğr. Görevlisi Melike YAVUZ
12.45 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 14.15 Seçme/ Eleme Aşaması: Sunum ve Alıştırma Dr. Öğr. Görevlisi Melike YAVUZ
14.15 – 15.00 Kapsam Belirleme: Sunum ve Alıştırma Dr. Öğr. Görevlisi Melike YAVUZ
15.00 – 15.15 ARA
15.15 – 15.45 Değer Biçme ve Etki Tahmini: Sunum ve Alıştırma Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN
15.45 – 16.15 Raporlama: Sunum Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN
16.15 – 16.30 ARA
16.30 – 16.45 İzlem ve Değerlendirme: Sunum Funda GACAL
16.45 – 17.00 Karar Vericileri Desteklemek/Etkilemek: Sunum Funda GACAL
17.00 – 17.30 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER: TARİHÇE, KURAM VE UYGULAMA KURSU

KURS SORUMLUSU

Uzm. Dr. İsmail Erdem ERKOYUN

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Kayıhan PALA
Uzm. Dr. İsmail Erdem ERKOYUN

KATILIMCI SAYISI

25

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Sağlıkta eşitsizliklerin ölçümüne yönelik kullanılan yöntemlerle ilgili bilimsel arka plan ve gerekçenin öğrenilmesi ve veritabanında uygulama yapılması.
Hedef grup Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili olan tıpta uzmanlık öğrencileri, halk sağlığı yüksek lisans ve doktora öğrencileri ya da genç uzmanlar
Öğrenim hedefleri
 1. Sağlıkta eşitsizler kavramını tanımak
 2. Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili yaygın kullanılan istatistiksel yöntemleri öğrenmek
 3. Seçilen sağlık çıktısına uygun sağlık eşitsizliği ölçümü yöntemine karar vermek.

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00 – 09.45 Sağlıkta Eşitsizlikler: Tarihçe ve Kavramlar Uzm. Dr. İsmail Erdem ERKOYUN
09.45 – 10.30 Yüksek Gelirli Ülkelerdeki Sağlıkta Eşitsizlikler Prof. Dr. Kayıhan PALA
10.30 – 10.50 ARA
11.00 – 12.30 Düşük-Orta Gelirli Ülkelerde, Türkiye’de ve Bölgesinde Sağlıkta Eşitsizlikler Prof. Dr. Kayıhan PALA
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 14.30 Sağlıkta Eşitsizlik Ölçümlerinde Çıktının Seçimi Uzm. Dr. İsmail Erdem ERKOYUN
14.30 – 15.30 Sağlıkta Eşitsizlik Ölçümlerinde Yöntemler Uzm. Dr. İsmail Erdem ERKOYUN
15.30 – 15.45 ARA
15.45 – 17.15 Sağlıkta Eşitsizlik Ölçümlerinin Uygulaması Uzm. Dr. İsmail Erdem ERKOYUN

SOSYAL MEDYA İÇİN SAĞLIK İLE İLGİLİ İÇERİK HAZIRLAMA KURSU

KURS SORUMLUSU

Doç. Dr. Lütfi Saltuk DEMİR

EĞİTİMCİLER

Uzm. Dr. Eray ÖNTAŞ
Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER
Ozan SİHAY

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Sosyal medyada sağlık ile ilgili Halk sağlığı uzmanları ve/veya halka yönelik içerik hazırlama yolları ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirme amaçlanmıştır.
Hedef grup Halk Sağlığı uzmanları ve araştırma görevlisi doktorlar, halk sağlığı yükseklisanve ve doktora düzeyinde lisans üstü eğitim alanlar, öğrenciler
Öğrenim hedefleri
 1. Sosyal medyada içerik paylaşmanın inceliklerinin öğrenilmesi
 2. İçerik hazırlamada kullanılcak programların tanınması
 3. Sosyal medya içeriklerinde dikkat edilmesi gereken noktaların bilinmesi

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
09.00 – 09.45 Sağlık için içerik paylaşımı yapılabilecek sosyal medya platformları Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER
09.45 – 10.00 ARA
10.00 – 10.45 Sosyal medya içerik hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar Uzm. Dr. Eray ÖNTAŞ
10.45 – 11.00 ARA
11.00 – 11.45 Sosyal medya içerik hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar Uzm. Dr. Eray ÖNTAŞ
11.45 – 13.00 ÖĞLE ARASI
13.00 – 13.45 Sosyal medya içerik hazırlamada kullanılabilecek programları (Fotoğraf, Video, Editleme) Ozan SİHAY
13.45 – 14.00 ARA
14.00 – 14.45 Sosyal medya içerik hazırlamada kullanılabilecek programları (Fotoğraf, Video, Editleme) Ozan SİHAY
14.45 – 15.00 ARA
15.00 – 16.00 Sosyal medyada sağlık ile ilgili içerik hazırlama uygulaması Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER
Uzm. Dr. Eray ÖNTAŞ
Ozan SİHAY

TÜTÜN KONTROLÜNDE TOPLUM LİDERLİĞİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Dilek ASLAN

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Dilek ASLAN
Prof. Dr. Raika DURUSOY
Prof. Dr. Mehmet Ali KURÇER
Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER
Prof. Dr. Günay SAKA
Dr. Mahmut Talha UÇAR

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

590 ₺
(%18 KDV Dahil)

Kursun amacı Kursun sonunda halk sağlık alanında çalışan katılımcıların tütün kontrolünde toplum liderliği yapabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla; toplumda farkındalık yaratma ve savunuculuk yapma konularında temel bilgi, tutum ve davranışlara sahip olabilmeleri beklenmektedir.
Hedef grup Kurs, halk sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerinin katılımına açıktır.
Öğrenim hedefleri Kursun sonunda katılımcılar;

 1. Dünyada ve Türkiye’de tütün kullanımına ilişkin güncel durumu bilerek tütün kontrolünde farkındalık, savunuculuk, liderlik gibi kavramları tanımlayabilecekler,
 2. Toplum liderliği için başlıca bilgi, tutum ve davranışları açıklayabilecekler,
 3. Tütün kontrolünde toplum liderliğinin temel stratejileri uygulayabilecekler,
 4. Özel gruplara yönelik uygulamada olabilecek benzerlikleri ve farklılıklarını söyleyebilecekler,
 5. Tütün kontrolünde toplum liderliği kapasite geliştirme sürecine katkı sağlayabileceklerdir.
Ek bilgi Kurs, katılımcı eğitim teknikleri kullanılarak sürdürülecektir.
Kurs pandemi koşullarında gerçekleştirileceği için pandemi kuralları geçerlidir.

KURS PROGRAMI

Saat Kurs programı Eğiticiler
10.00-10.30 Açılış, Tanışma Eğitici ve katılımcılar
10.30-10.45 Beklentilerin alınması Prof. Dr. Dilek ASLAN
10.45-11.00 Amaç ve öğrenim hedeflerinin aktarılması Prof. Dr. Dilek ASLAN
11.00-11.25 Oturum 1 Tütün kullanımı ve güncel durum Prof. Dr. Günay SAKA
11.25-11.35 ARA
11.35-12.00 Oturum 2 Tütün kontrolünde güncel gereksinimler (tütün endüstrisi dahil) Prof. Dr. Dilek ASLAN
12.00-12.25 Oturum 3 Toplumda farkındalık, savunuculuk: halk sağlığı perspektifiyle kavramsal yaklaşım Prof. Dr. Mehmet Ali KURÇER
12.25-12.50 Oturum 4 Tütün kontrolünde toplum liderliği nasıl olmalı? Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER
12.50-13.50 ÖĞLE ARASI
13.50-14.15 Oturum 5 Örneklerle savunuculuk/liderlik Prof. Dr. Dilek ASLAN
14.15-14.40 Oturum 6 Savunuculuk/liderlik ve sağlık profesyonellerinin rolü Prof. Dr. Raika DURUSOY
14.40-14.50 Çalışma gruplarına ayrılma ve çalışma sistematiğinin oluşturulması Kontrol listesinin tanıtımı Okuma listesinin paylaşılması Eğiticiler
14.50-15.00 ARA
15.00-16.00 Örneklerle uygulamalar (grup çalışmaları)
Sağlık krizlerinde liderlik (örneğin; savaş, şiddet, vb) Prof. Dr. Raika DURUSOY
Tütünsüz üniversite için üniversitede liderlik (kadın lider) Prof. Dr. Mehmet Ali KURÇER
Tütünsüz evler modelinin toplumda yaygınlaştırılması (çocuk, ergen hedefleri dahil) Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER
Nargile kafeler ve tütün kontrolü (ergenlere yönelik müdahaleler dahil) Prof. Dr. Dilek ASLAN
Sağlık kurumunda çalışan bir sağlık çalışanı olarak toplumda tütün kontrolünde liderlik (mültecilerin de özel olarak yaşadığı genel toplum) Prof. Dr. Günay SAKA
Dr. Mahmut Talha UÇAR
16.00-16.10 ARA
16.10-17.30 Grup sunumları Eğitici ve katılımcılar
17.30-18.00 Geribildirimlerin alınması, Kapanış Eğitici ve katılımcılar

TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ KURSU

Kursun açılması için Sağlık Bakanlığı tarafından gereken onay verilmediğinden kurs açılamayacaktır.