Şevkat Bahar Özvarış

Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

1982 yılında tıp fakültesinden mezun olduktan sonra iki yıl Kayseri-Pınarbaşı Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmet yaptıktan sonra 1984-1987 yılları arasında Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü’nde Ana Sağlığı Dairesi’nde çalışmıştır. 1988’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamış, 1992’de Halk Sağlığı uzmanı olmuştur. 1996-1999 yıllarında HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde “Program Geliştirme ve Öğretim” alanında Yüksek Lisans yapmıştır. 2003-2004 yıllarında Harvard Tıp Fakültesi’nde bir yıl süreyle misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2005 yılından buyana HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’nün ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (HÜKSAM) müdürüdür. Halk Sağlığı, Toplumsal cinsiyet ve Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı, Aile Planlaması, Kadına Yönelik Şiddet, Göç ve Sağlık, Mülteci Kadın ve Kız Çocukların Sağlığı, Sağlığı Geliştirme, Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Eğitimi ve Tıp Eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması, projesi, araştırması ve yayını mevcuttur.