Blue Flower

Kongre ödüllerimiz aşağıdaki tabloda belirtilen bildirilere verilmiştir.

HASUDER Sözel Bildiri ve Poster ödüllerini alan bildirilere ödül olarak, yazarlarının kendi aralarından seçeceği bir yazara 2019 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi'ne ücretsiz kayıt yaptırma hakkı verilecektir. 

Bu yıl ilk defa Hafız Cemal Lokmanhekim ve Eşi Sabiha Lokmanhekim Vakfı tarafından dezavantajlı gruplarla çalışılan 3 sözel bildiriye ödül verilecektir.  Bu bildirilere ödül olarak, yazarlarının kendi aralarından seçeceği bir yazarın 2019 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi masraflarının (Kayıt + Konaklama + Yol) karşılanması hakkı verilecektir. 

 

ID numarası

Yazarlar

Bildiri Adı

HASUDER Sözel Bildiri Ödülü 

2101

Sevil Akbulut Zencirci,   Emrah Atay,     Burcu Işıktekin Atalay, Sevil Aydoğan, Saniye Göktaş, Gökçe Dağtekin, Hatice Aygar, Muhammed Fatih Önsüz, Selma Metintaş

Eskişehir Kadın Mevsimlik Tarım İşçileri Ruhsal Sorun Düzeylerinin Yerel Halkla Karşılaştırılması

HASUDER Poster Ödülü 

2074

Cumali Karatutlu, Tuğçe Mehlika Şanver, Kerim Hakan Altıntaş

İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Ateşli Silah Ve Bireysel Silahlanma Hakkında Bazı Bilgi, Davranış ve Görüşleri

Hafız Cemal Lokmanhekim ve Eşi Sabiha Lokmanhekim Vakfı Ödülleri

1945

Hatice Şimşek Keskin, Erdem Erkoyun, Ali Aköz, Alp Ergör, Reyhan Uçku

Balçova'da Yaşayan 80 Yaş ve Üzeri Bireylerde Düşme, Düşme Korkusu ve İlişkili Etmenler

2158

Alpaslan Türkkan, Ayşegül Aydın, Asena Ilbilge Alyılmaz, güliz Avşar Baldan, Seçil Dönmez, Tuncay Aydın Taş, Nalan Akış,         Neşe Yürekli, Kayıhan Pala

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Barınma Koşulları ve Sağlık Sorunları: Bursa’dan Bir Kesit

1964

Şemsinnur Göçer, Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu, Rabiye Özlem Ulutabanca, Demet Ünalan, Muhsin Karaduman, Kübra Şahin Tarhan

Gezici Tarım İşçilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi