Blue Flower

Değerli Halk Sağlıkçılar,

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) olarak, 20. Ulusal – 2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi’nin 13-17 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da yapılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yirmibirinci Yüzyılda yaşanan baş döndürücü bilimsel teknolojik gelişmelerin sağlık üzerindeki etkileri nedeni ile halk sağlığı bilim ve sanatının küresel olarak içeriği yeniden belirlenmiştir. Bilim insan ömrünü uzatırken, ekonomik aktivitelerin yoğunluğundaki artış küresel sosyal sorunlar ve çevre sorunlarının ana kaynağını oluşturmakta, derinleşen eşitsizlikler toplum sağlığını tehdit etmektedir. Yaşanan hızlı değişim ve gelişmeleri toplum sağlığı için fırsatlara dönüştürebilme, daha yaşanabilir bir dünya yaratma umuduyla 20. Ulusal – 2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi’nin ana teması “Değişen Dünya: Nüfus, İklim, Hastalıklar, Sağlık Politikaları” olarak belirlenmiştir.

Kongremizde konu ile ilgili tüm sektörleri buluşturmak, değişen dünyada nüfus değişimini ve hareketlerini, iklim değişikliğini, bunlarla ilişkili sağlık sorunlarını ve politikaları tartışmak, çözüm önerileri geliştirmek ve bunları uygulamaya koyacak yollar geliştirmek istiyoruz.

Kongre boyunca yapılacak olan konferanslar, paneller, kurslar ve sunulacak serbest bildiriler ile bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşılması ve ortaya konulan ortak sonuçların karar vericilere iletilerek uygulanması için çaba gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Disiplinimizin ana bilimsel etkinliği olan kongremizde sizleri birlikte üretmeye, paylaşmaya ve çoğaltmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Türkan Günay                                                                            Prof. Dr. Deniz Çalışkan

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi                                                    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı                                                                        Halk Sağlığı Anabilim Dalı                                                                                                   

HASUDER Yönetim Kurulu Başkanı