Blue Flower

  • Kongre programda, 90 dakikalık 35 sözlü bildiri oturumu vardır. En fazla 8 sözlü sunumun yer aldığı oturumlarda bir sözlü bildiri sunumu 10 dakikayı geçmemelidir.

 

  • 10 dakikalık sunum için, giriş ve son slayt dahil olmak üzere PowerPoint'te yaklaşık 10 (maksimum 12) slayt hazırlamanız uygun olacaktır.

 

  • Sözel bildiriyi tam metin olarak yayınlanması için son gönderme tarihi 29 Ekim 2018 Pazartesi günüdür.