Blue Flower

Değerli Meslektaşlarımız,

 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) katkılarıyla 13-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da Aska Lara Resort & Spa Hotel’de sizlerin değerli katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

Yirmibirinci Yüzyılda yaşanan baş döndürücü bilimsel teknolojik gelişmelerin sağlık üzerindeki etkileri nedeni ile halk sağlığı bilim ve sanatının küresel olarak içeriği yeniden belirlenmiştir. Bilim insan ömrünü uzatırken, ekonomik aktivitelerin yoğunluğundaki artış küresel sosyal sorunlar ve çevre sorunlarının ana kaynağını oluşturmakta, derinleşen eşitsizlikler toplum sağlığını tehdit etmektedir. Yaşanan hızlı değişim ve gelişmeleri toplum sağlığı için fırsatlara dönüştürebilme, daha yaşanabilir bir dünya yaratma umuduyla 20. Ulusal – 2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi’nin ana teması “Değişen Dünya: Nüfus, İklim, Hastalıklar, Sağlık Politikaları” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede kongremizde, tüm sektörleri buluşturmayı, değişen dünyada nüfus değişimini ve hareketlerini, iklim değişikliğini, bunlarla ilişkili sağlık sorunlarını ve politikaları tartışmayı, çözüm önerileri ve bunları uygulamaya koyacak yollar geliştirmeyi hedefledik.

Ana temanın yanı sıra, her kongremizde olduğu gibi, sizlerden gelen öneriler doğrultusunda uzmanlık alanımızın kapsamı içinde yer alan diğer halk sağlığı konuları da ele alınacaktır.

Kongremize halk sağlığı uzmanları, halk sağlığında yetişmekte olan her düzeyde öğrenciler, bu alanda lisans üstü eğitim almış olanlar, akademisyenler, sağlık yöneticileri, halk sağlığı ile ilgili alanlarda çalışan hekim, hemşire, ebe, diş hekimi, veteriner hekim, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni olmak üzere tüm sağlık çalışanları davetlidir.

Halk sağlığı ile ilgilenen tüm dostlarımızla, 20. Ulusal – 2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi’nde Antalya’da birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla...

Kongre Eş Başkanları

 

Prof. Dr. Türkan Günay                                                  Prof. Dr. Deniz Çalışkan

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi                         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı                                             Halk Sağlığı Anabilim Dalı

HASUDER Yönetim Kurulu Başkanı