Blue Flower

14 Kasım 2018 (Çarşamba)

11: 00 – 12:30

Salon: Albatros 1

Oturum başkanı: Doç. Dr. Gamze Varol 

Konu başlığı: Sağlığın Geliştirilmesi

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Metin Pıçakçıefe, Şeyma Ata, Raziye Ülkü Kıcalı ve ark. 

2162

2015-2017 Tarihleri Arasında Bir Sağlıklı Yaşam Merkezine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi

2

Selma Demir Saka, Sebahat Gözüm, Yasemin Demir Avcı

1792

 

Antalya’da Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Personelinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Değişim Aşamalarının Değerlendirilmesi

3

Tuğba Meliha Fatma Ercan, Zehra Genç, Subhan Rustamlı ve ark.

1641

Bir Lisenin 10. Sınıf Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarının Bazı Faktörler İle İlişkisinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma

4

Damla Sebhan Bozbay, Fırat Köse, Meltem Akdemir, Hakan Erengin, Mehmet Aktekin

2222

Bir Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarının Fiziksel Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

5

Nurhan Meydan Acımış, Nurullah Uzuner, Betül Özcan

1719

Bir Tıp Fakültesi Intern Hekimlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Etmenler

6

Allahverdi Aghayev, Kürşat Gürel, Özen Tuğba Şimşek, ve ark. 

1790

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Beslenme Durumu Ve Fiziksel Aktivite Davranışları ve Bunları Etkileyen Değişkenler

7

Dilek Aslan, Selim Güler, Ahmet Koçak, Erdem Karabulut, Ekin Koç

2049

Çocuklarda Şişmanlıkla Mücadelede Okulda Davranışsal Müdahalelerin Etkililiği: Metaanaliz Çalışması

8

Aslı Ayça Özyazgan, Ali Özer

2231

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyet Polikliniğine Zayıflamak İçin Başvuran Bireylerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Yeme Davranış Bozuklukları ve Etkileyen Faktörler

Salon: Albatros 2

Oturum başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ergin

Konu başlığı: Sağlığın Geliştirilmesi

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Ahmet Timur, Esma Kuzhan, Özcan Akan, Aynur Kazancı

2110

Bursa’da Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörler

2

Hakkı Aktaş, Sercan Özaydın, Seda Güneşli Özdemir, Veli Mercan, Kemal Ataç

2239

… Merkez’de 18 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı Prevalansı ve İlişkili Faktörler

3

Merve Işık, İbrahim Cem Aydemir ve ark.

1975

 

İlkokul Velilerine Sağlık Okuryazarlığı Eğitimi: “Bir Girişimsel Çalışma Deneyimi”

4

Çağla Yiğitbaş, Fatma Genç

1747

Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığı: Türkiye Doğu Karadeniz Örneği

5

Süleyman Erhan Deveci, Betül Özdemir, Mehmet Akif Açıkkapu

2217

Elazığ İlinde Eczacılarda Algılanan Sağlık ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İrdelenmesi

6

Belgin Oral, Fevziye Çetinkaya

2034

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Faktörler

7

Mustafa Tözün, Gülsüm Öztürk Emiral, Burcu Isıktekin Atalay ve ark.

2315

Erişkinlerin Metabolik Sendrom Bilgi Düzeylerinin ve Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

8

Şemsinnur Göçer, Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu, Rabiye Özlem Ulutabanca, Demet Ünalan, Muhsin Karaduman, Kübra Şahin Tarhan

1964

Gezici Tarım İşçilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

9

Muhammed Veysel Özdemir, Elçin Balcı, Osman Günay

1769

Bir Diyet Polikliniği’ne Başvuran Obez Kişilerin Zayıflama Amacıyla Alternatif Tıp ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Salon: Pelikan

Oturum başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Sare Mıhçıokur

Konu başlığı: Sağlığın Geliştirilmesi

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Nur Kartal

1880

Halk Sağlığı Asistan Hekimlerinin Güneşten Korunma Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

2

Asya Banu Babaoğlu, Mustafa Tözün, Gizem Yavas ve ark.

2400

İlkokul Çocuklarında Sağlıklı Yaşam Davranışları: İzmir’den Bir Örnek

3

Aygül Yiğit, Sezai Yıldırım, Zaman Şaki, Saime Erol

 

1714

Kurumda ve Toplumda Yaşayan Yaşlı Bireylerin Sağlık Algısı, Sağlık Sorumlulukları Ve Etkileyen Faktörler

4

Süleyman Varsak, Günay Saka

2167

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

5

Ayşe Nur Usturalı Mut, Arda Yıldırım, Felat Akıncı

1686

Midyat’in Üç Ortaokulundaki 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Diş Fırçalama

6

Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, Handan Zincir, Hüseyin Selvi 

2077

Sağlık Eylemi Süreç Yaklaşımı Temelli Gripten Korunma Envanteri’nin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

7

Süleyman Doğan Polat, Büşra Karagöz ve ark.

1899

Tıp Eğitiminde Sağlığın Geliştirilmesi Konusunda Hazırlanan İnfografik Kullanımı Etkisinin Değerlendirildiği Bir Müdahale Çalışması

8

Aysun Güzel, Sevgi Turan, Sarp Üner

1884

Turkish Validity and Reliability of Multidimensional Health Locus Of Control Scale Form A

Salon: Flamingo

Oturum başkanı: Prof. Dr. Ayfer Tezel

Konu başlığı: Üreme Sağlığı /Kadın Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım, Tahir Kemal Şahin

1630

2017 Yılı İçerisinde Meydana Gelen Kadın Cinayetlerinin Haber Kaynakları Üzerinden Kişi, Yer Ve Zaman Özelliklerine Göre Tanımlanması

2

Erdal Beşer, Ferhat Yıldız, Esra Çelik ve ark.

2247

Adölesan Gebeliklerin Önlenmesinde “Güvenli Adölesanlık İçin Acarlar Modeli”nin 10 Yıllık Süreçteki Etkisinin Değerlendirilmesi

3

Dercan Gençbaş, Ayşe Aslan

1951

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Annelerin Doğum Sonu Bakım Alma Oranları Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

4

Fahad Ahmed, Bahar Güçiz Doğan

2235

Contraceptive Prevalence and Unmet Need For Family Plannıng In Pakistan

5

Ayşe Ipek Aladağ Kurşun, Önder Porsuk, Muzaffer Eskiocak

1758

Kırklareli, Lüleburgaz İlçe Merkezinde Çalışan Eczacı ve Eczane Teknisyenlerinin Acil Kontrasepsiyon Konusundaki Durumlarinin Değerlendirilmesi

6

Yeliz Mercan, Kevser Tarı Selçuk

2432

Lohusalık Dönemindeki Kadınlarda Postpartum Depresyon, Sosyal Destek Düzeyi Ve Emzirme Tutumunun Emzirme Öz yeterliliği İle İlişkisi

7

Çiğdem Çağlayan, Ebru Karaca, İshak Peynirci, Damla Aslan, Enes Hakyemez

2120

Kocaeli Üniversitesi Tip Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Güvenli Annelik Eğitimi

8

Aysun Babacan Gümüş, Eda Cangöl, Seda Sögüt

2245

Gebelerde Görülen Sağlık Problemlerinin Ruhsal Belirtilerle İlişkisi

Salon: Pigeon

Oturum başkanı: Prof. Dr. Erhan Eser

Konu başlığı: Üreme Sağlığı /Kadın Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

 ID 

Bildiri Adı

1

Güliz Aydemir Acar, Özgür Sevinç

1690

Hemşirelerin Meme Kanseri Taramalarını Yapma Sıklığı ve Sağlık İnanç Modeliyle Değerlendirilmesi

2

Celalettin Çevik, Soner Güneş, T.Dilara Hattatoğlu ve ark.

2414

İki Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan 40-69 Yaş Arası Kadınların Meme Sağlığı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

3

Melek Ardahan, Sevcan Topçu

2348

Kadınlarda Meme Kanseri Risk Düzeyi, Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

4

Selma Heves Yılmaz, Esin Seçgin Sayhan, Meltem Sözer Yavuz, Ali Cengiz Kalkan

2194

Edirne Merkez Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi 2017 Yılı Meme Kanseri Taramalarının Değerlendirilmesi

5

Selma Heves Yılmaz, Esin Seçgin Sayhan, Meltem Sözer Yavuz, Ali Cengiz Kalkan

2271

Edirne Merkez Kanser Erken Teşhis, Taramave Eğitim Merkezi 2017 Yılı Serviks Kanseri Taramalarının Değerlendirilmesi

6

İlgün Özen Çınar, Ayla Tuzcu

1928

Mamografi Çektiren ve Çektirmeyen Kadınların Korku Ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Karşılaştırılması

7

Tayfun Alperen Esgin, Erhan Eser

1993

Manisa’da 40-69 Yaş Arası Kadınların Meme Kanseri Erken Tanısı Konusunda Bilgi, Tutum Ve Davranışları

8

Serap Baysal, Galip Ekuklu

2260

Edirne Merkez İlçede Sosyoekonomik Düzeyi Farklı İki Bölgede Yaşayan Kadınlarda Kanser Risk Algısı

14 Kasım 2018 (Çarşamba)

15: 30 – 17:00

Salon: Albatros 1

Oturum başkanı: Prof.Dr. Meltem Çiçeklioğlu

Konu başlığı: Üreme Sağlığı /Kadın Sağlığı + Savaş, Göç ve Halk Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

 ID

Bildiri Adı

1

Nergis Başer, Muzaffer Eskiocak, Çiğdem Çerit, Ahmet Önder Porsuk, Ayçin Uğur, Faruk Yorulmaz

2241

Kırklareli’nde 2013-2014 Yıllarında Bebeği Ölmüş Annelerin Bebek Ölümüne Neden Olan Risklerininve Sonraki Üreme Davranışlarının Değerlendirilmesi

2

Efruz Şen, Pınar E. Dündar

2082

Manisa’da Kent Merkezinde Seçilen Bölgelerde Kadınlarda Üriner İnkontinans Sıklığı

3

Sabriye Uçan Yamaç, Aysun Güzel

1980

Normal Doğum Yapan Kadinlarin Doğum Sirasinda Ve Sonrasinda Yaşadiklari Deneyimlerin Geçmişteki Ve Günümüzdeki Durumu

4

Onur Şimşek, Elif Altundaş Hatman, Nuray Özgülnar

2253

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Kadınların Meslek Hastalıkları

5

Sebahat Gözüm, Ayla Tuzcu, Seher Yurt

1706

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Kültürel Yeterliği ve İlişkili Faktörler

6

Sare Mıhçıokur, Özge Karadağ Çaman, Selen Örs Reyhanioğlu ve ark.

2212

Göçmen Merkezlerinde Çalışanlara Yönelik “Genç Dostu Sağlık Hizmeti Sunumu” Eğitimlerinin Değerlendirilmesi

7

Alaa Elamin, Belgin Ünal

2370

İzmir, Gaziemir İlçesinde Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerde Sağlık Okuryazarlığı Ve Etkileyen Faktörler

8

Özlem Terzi, Neslihan Karakurt, Tuğba Ayçiçek

2001

Mülteci Çocukların Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kurumuna Başvuru Nedenlerinin Değerlendirilmesi

Salon: Albatros 2

Oturum başkanı: Prof. Dr. Fevziye Çetinkaya

Konu başlığı: Çocuk Sağlığı 

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Esra Tıklar, Muammer Kunt, Tahir Kemal Şahin

2127

Adölesanlarda Beden Algısı ve Yeme Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2

Serdar Deniz, Ayşe Ferdane Oğuzöncül

2289

Bir İlçede İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve İlişkili Faktörler

3

Gülçin Dündar Kurt, Saime Erol

1953

Çıraklık Eğitimi Gören Adölesanların Sağlık Algısı ve Stresle Başa Çıkma Tarzları

4

Ömer Ataç, Canan Sabuncu, Kamile Büşra Çakıl, Şölen Nasıfoğlu

1762

İstanbul İlindeki Bir Ortaokulda Öğrencilere Güç ve Güçlükler Anketi'nin Uygulanması

5

Dilşad Save, Gülin Kaya, Şeyma Görçin Karaketir, Ercan Kulak, Emrah Doğan

2334

İstanbul’da Bir Tıp Fakültesinde 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Ders Devamsızlık Durumu ve Etkileyen Faktörler

6

Asya Banu Babaoğlu, Ülken Tunga Babaoğlu, Sibel Oymak, Buşra Tozduman, Halide Yeşim Karakaş, Mustafa Tözün 

2292

Türkiye’de Ergen Sağlığında Kaçırılmış Fırsatlar ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

7

Seval Nasır, Meryem Öztürk Haney

2321

Okul Çocuklarında Sırt Ağrısı: İlişkili Faktörler

8

K. Görkem Ulu Güzel, Filiz Abacıgil, Işıl Sönmez

2055

 

Validity and Reliability Study of Children Perception Questionnaire (CPQ8-10) on Turkish Children  Etween The Ages of 8-10

Salon: Pelikan

Oturum başkanı: Doç. Dr. Fatih Kara

Konu başlığı: Çocuk Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Yavuzalp Solak, Banu Elçin Yoldaşcan, Ramazan Azim Okyay

2276

 

 

Assessment of Knowledge, Awareness and Attitudes of Physcians Working in Family Medicine Units in Adana City Center on Child Abuse and Neglect

2

Ayça Seda Çınar, Yeliz Mercan

1871

Beş Yaş Altı Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarına Yönelik İlaç Uygulamalarında Akılcı İlaç Kullanım Durumu

3

Erhan Elmaoğlu, Birgül Özçırpıcı, Ramazan Ali Güneş

1948

Bir Çocuk Hastanesi Acil Servisine Başvuran 0-17 Yaş Grubu Zehirlenme Vakalarının Nedenleri ve Etkileyebilecek Faktörler Yönünden Zehirlenme Dışı Olgularla Karşılaştırılması

4

Muammer Yılmaz, Fazlı Bayraktar

2719

 

Düzce İlinde 2014-2017 Yıllarındaki Bebek Ölüm Hızları ve Başlıca Nedenleri

5

Gökhan Tahsin Telatar, Şevket Terkan, Aysun Güzel, Sevgi Turan, Sarp Üner

2010

Evaluating The Validity and Reliability Of The Turkish Version of The Socıal Media Disorder Scale

6

Asya Banu Babaoğlu, Mustafa Tözün, Melih Kaan Sözmen, Gizem Yavas, Busra Tozduman

2358

İzmir’de Çocukluk Çağı Antibiyotik Kullanımı Ve Direncine İlişkin Ebeveyn Bilgi ve Tutumları

7

Sümeyye Ahi, Elçin Balcı, Osman Günay

1722

Kadınların Bebeklerine İlk Besin Olarak Anne Sütü Verme Davranışını Etkileyen Faktörler

8

Burak Mete, Aymelek Çetin

1637

Kırsal ve Kentsel Alanda Yaşayan Çocuklarda Morfometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi

9

Fatih Kara, Tuba Esra Şahlar, Hasan Öznavruz, Canan Doğan, Mehmet Akif Solak

2360

Konya İlinde Gerçekleşen Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi

Salon: Flamingo

Oturum başkanı: Prof. Dr. Metin Hasde

Konu başlığı: Çocuk Sağlığı 

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Ahmet Ergin, Nurhan Meydan Acımış, Caner Özdemir ve ark.

2015

Yarı Kırsal Alanda 6-14 Yaş Grubu Çocuklarda Obezite Sıklığı ve İlişkili Faktörler

2

Beyhan Cengiz Özyurt, Efruz Şen

2187

Manisa Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Kentsel. Bölgedeki Annelerin 6-24 Aylık Bebek Bakımına İlişkin Geleneksel Uygulamaları

3

İbrahim Koruk, Sonay Gökçeoğlu, Şule Allahverdi, Rüstem Kuzan

1699

Şanlıurfa’da 0-24 Aylık Bebek ve Çocuklarda İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü Alma Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

4

Güliz Aydemir Acar, Caner

Özdemir, Özgür Sevinç

1859

Türkiye'deki İllerin Bebek Ölüm Hızları ve İlişkili Faktörler

5

İshak Peynirci, Utku Urgan, Çiğdem Çağlayan

2036

Türkiye’deki Televizyonlarda Yayınlanan Çocuklara Yönelik Gıda Reklamlarının Sağlık Açısından Değerlendirilmesi

6

Işık Top, Ahmet Can Bilgin

2250

Ulusal Halk Sağlığı Kongrelerinde Sunulan Okul Sağlığı Bildirilerinin Değerlendirilmesi

7

Özge Çalıklar, Hasibe Kadıoğlu

1960

Validity and Reliability of The Turkish Version of The Healthy Families Parenting Inventory

8

Melike Yavuz, Onur Hamzaoğlu, Gülcan Türker, Hakan Savlı, Bülent Kara

1650

Kocaeli’nin Dilovası Ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden Doğan Bebeklerde Ağır Metal Maruzuyeti ile Büyüme, Gelişme Durumunun Saptanması Araştırması

Salon: Pigeon

Oturum başkanı: Prof. Dr. Serhat Vançelik

Konu başlığı: Sağlık Yönetimi + Sağlık Ekonomisi 

Sıra No

Yazar(lar)

 ID

Bildiri Adı

1

Mehmet Enes Gökler, Hasan Durmuş

2143

Aile Sağlığı Elemanlarının Gözüyle Bazı Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Yeterlilik Durumu

2

Bülent Kılıç, Ezgi Emli, Kübra Kuru, Hande Bahadır, Belgin Ünal

1941

Bölge Sağlık Yönetimi İçin Güçlü Bir Model Önerisi: Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi

3

Aysun Güzel

1932

Öğrencilerin Aynı Nedenle Birden Fazla Kez Sağlık Kuruluşuna Başvuru Sıklığı Ve İlişkili Faktörler

4

Burak Mete, Burcu Kayhan Tetik, Erkan Pehlivan, Cem Alpagan

1806

Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servisine Müracaat Eden Hastaların Birinci Basamak Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

5

Ömer Faruk Tekin, İnci Arıkan

2091

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesine Başvuran Hastaların Maliyetlerinin Belirlenmesi

6

İlknur Yalçın, Tuba Bay, İrem Özdemir, Ayşe Ergün

1959

İş Sağlığı Hemşireliği Girişimlerinin Maliyet Etkililiği: Sistematik Derleme

7

Sabanur Çavdar, Günay Can

2397

Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Yoğun Bakım Servislerinde Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının Maliyet Analizi

8

Sertaç Çankaya, Nazım Ercüment Beyhun, Gamze Çan, Murat Topbaş

2344

Trabzon İlinde Toplumun Sevk Sistemi Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi

9

Sertaç Çankaya, Nazım Ercüment Beyhun, Gamze Çan, Murat Topbaş

2364

Trabzon İlinde Hekimlerin Sevk Sistemi Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi

 

15 Kasım 2018 (Perşembe)

11: 00 – 12:30

Salon: Albatros 1

Oturum başkanı: Prof.Dr. Erhan Eser

Konu başlığı: İşçi Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Duygu Lüleci, Hande Bahadır

1850

1973’ten Bugüne: Halk Sağlığı Uzmanlık Tezlerinde İş Sağlığının Yeri

2

Sümeyra Başpınar, Hasan Demirtaş, Başak Gül Yörük, Murat Saygılı, Mustafa Tatar, Meral Saygun

2145

6. Sınıf Öğrencilerinin Kot Kumaş(Denim) Kullanma Alışkanlığı ve Çalışan Sağlığı Hakkındaki Görüşleri

3

Elif Aylin Yüce Yörük, Meral Türk, Hediye Aslı Davas, Aslıhan Esra Yüksel

2306

Ameliyathane Ortamında Çalışan Anestezistlerde Psikososyal Sorunlar Ve Etkileyen Etmenler

4

Evin Evinç, Ali Ceylan

2383

Bir Belediyede Byosidal Uygulayıcı Olarak Çalışanların Sağlık Muayeneleri Ve Kan Kolinesteraz Düzeylerinin Değerlendirilmesi

5

Elif Altundaş Hatman, Sebahat Dilek Torun

2379

Bir İş Yerinde Görülen Kurşun Etkilenimli Olguların Ve Çalışma Ortamının Özellikleri

6

Ayşe Emel Önal, Çiğdem Aslaner, Elif Ezirmik, Selma Karabey, Nuray Özgülnar

1621

Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışan Sağlığı Polikliniği’ne Başvuranların Bağışıklanma Durumları

7

Elif Altundaş Hatman, Hatice İkiışık, Onur Özlem Öztürk, Işıl Maral

2122

Bir Üniversite Hastanesi Çalışanlarının Mevsimsel İnfluenza Aşısı İle Aşılanma Oranları

8

Elif Altundaş Hatman, Sebahat Dilek Torun

2124

Çağrı Merkezi Çalışanlarının Meslek Hastalıkları Ve Çalışma Yaşamına Etkileri

Salon: Albatros 2

Oturum başkanı: Prof.Dr. Esin Ocaktan

Konu başlığı: İşçi Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Ülfiye Çelikkalp, Filiz Dilek

1939

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Kazası Yaşama Durumlarını Etkileyen Bazı Etmenler: Çalışma Özellikleri ve Uyku Durumları

2

Sera Şimşek, Meral Türk, Zeliha Öcek

2061

Bir Üniversite Hastanesinde Sürekli İşçi Kadrosundaki Sağlık Çalışanlarına Uygulanan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

3

Merve Kurnaz, Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroğlu ve ark.

2171

Bir Vergi Dairesinde Çalışan Memurların Kas-İskelet Sistemi Sağlığı Ve İlişkili Faktörler

4

Duygu Baş, Galip Ekuklu

1794

Bir Üniversite Hastanesinde 2016-2017 Yıllarına Ait İş Kazalarının Değerlendirilmesi

5

Abidin Demirbağ, Sabriye Özcan, M. Bamsı Tür ve ark.

2097

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Çalışanlarının 2013-2017 Yılları Arası Influenza Aşısı Yaptırma Durumları

6

Sevil Akbulut Zencirci, Emrah Atay, Burcu Işıktekin Atalay ve ark.

2101

Eskişehir Kadın Mevsimlik Tarım İşçileri Ruhsal Sorun Düzeylerinin Yerel Halkla Karşılaştırılması

7

Sibel Oymak, Halil İbrahim Taş, Asya Banu Babaoğlu

2256

Farmers Perceptions of Pesticide Use and Personal Protectıve Practices: A Focus Group Study

8

Ülfiye Çelikkalp

1940

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi (Tekirdağ İli Örneği)

Salon: Pelikan

Oturum başkanı: Dr. Öğr. Üyesi  Mehtap Türkay

Konu başlığı: İşçi Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Çiğdem Duman, Mehmet Uyar

1693

Hekim Dışı Sağlık Çalışanlarında Depresyon Sıklığının ve Etkili Faktörlerin Belirlenmesi

2

Raziye Özdemir, Nalan Aydemir Kargı

1876

Karabük İlinde Bir Özel Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Ve Tükenmişlik

3

Utku Urgan, Çiğdem Çağlayan

1988

Kocaeli İlinde Çalışan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Örgütsel Stres Düzeyleri Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

4

Çiğdem Çağlayan, İshak Peynirci

2037

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin İşyeri Hekimliği Stajına İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Özdeğerlendirmelerinin İncelenmesi

5

Seval Çoker, Çiğdem Çağlayan

2031

Kocaeli’ndeki İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Atığa Bağlı Yaralanmalar

6

Alpaslan Türkkan, Ayşegül Aydın, Asena Ilbilge Alyılmaz ve ark.

2158

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Barınma Koşulları Ve Sağlık Sorunları: Bursa’dan Bir Kesit

7

Hacer Önen Tekin, Günay Saka

2218

Ofis Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeyi İle İlişkisi

Yeliz Mercan, Seniha Bilge Hapçıoğlu

2286

Hava Kirliliği ve Meteorolojik Parametrelerin Kardiyovasküler Ve Solunum Nedenli Acil Servis Başvurularına Ve Ölümlere Etkisi

Salon: Flamingo

Oturum başkanı: Doç Dr. Yonca Uca Sönmez

Konu başlığı: İşçi Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Özge Aksoy, Alp Ergör, Ceyda Şahan, Hande Bahadır, Yücel Demiral

2307

Psikososyal Risk Etmenlerinin Mental Hastalıklar Üzerine Etkisi

2

Leyla Karaoğlu, Ümran Çankaya

1976

Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası İşçilerinde Kas İskelet Ağrısı Ve Yaralanma Prevalansı

3

Ceyda Şahan, Mustafa Bamsı Tür, Yücel Demiral

2328

Sağlık Çalışanlarında Psikososyal Risklerin Uyku Bozukluğu İle İlişkisi

4

Bilgehan Açıkgöz, Tuğçe Er, Ferruh Ayoğlu 

2159

Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinde İş Kazaları

5

Şahin Can Özaltun, Güven Gökgöz, Tuğba Demir ve ark.

1757

Türkiye'de 2017'de Tirajı Yüksek 3 Gazetede Sağlık Çalışanına Şiddet İçeren Haberlerin İncelenmesi

6

Tuncay Aydın Taş, Nalan Akış, Hayriye Sarıcaoğlu

2115

Hastane Temizlik İşçilerinde İşle İlgili Astım Semptomu Risk Faktörleri Ve Kontakt Dermatit Birlikteliği

7

Tuba Kayman, Gönül Çulha, Berna Sezgin, Fehminaz Temel

2199

Eskişehir İl’inde Bazı İşyerlerinde Meydana Gelen Gıda Zehirlenmesi, Kasım 2017

8

Mehmet Erdem, Nazan Savaş

2431

Hatay’da Çok Tehlikeli Sınıf Bir Fabrikada Ergonomi ve İşle İlişkili Kas İskelet Sistemi Yakınmaları

Salon: Pigeon

Oturum başkanı: Dr. Öğr. Üyesi  Meltem Akdemir

Konu başlığı: Halk Sağlığının Diğer Konuları

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Edibe Pirinçci, Fatma Nur Karaçorlu, Ayşe Ferdane Oğuzöncül, Süleyman Erhan Deveci

2279

Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

2

Sultan Eser, Celalettin Çevik, Erhan Eser, Soner Güneş ve ark.

2300

Balıkesir İl Merkezi 20-65 Yaş Arası Kişilerde Organ Bağışı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranış Çalışması

3

Betül Akbay, Havva Kasal, Caner Özdemir, Nurhan Meydan Acımış, Ahmet Ergin

1685

Bir Tıp Fakültesi 1. ve 3. Sınıf Öğrencilerinde Sosyal Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve İlişkili Faktörler

4

Fırat Köse, Damla Sebhan Bozbay, Hakan Erengin, Meltem Akdemir, Mehmet Aktekin

2226

Bir Tıp Fakültesi Hastanesindeki Hasta ve Yakınlarının Organ Bağışı İle İlgili Davranış Biçimleri

5

Nida Erdoğan, Meltem Pınar Karabel, Elif Köse ve ark.

2330

Bir Tip Fakültesindeki Öğrencilerin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Bunu Etkileyen Bazı Özelliklerin Değerlendirilmesi

6

Deniz Akgün

2014

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Halk Sağlığı Uzmanlarının Üstlenebilecekleri Roller

7

Özden Özilice, Bülent Kılıç

2023

Değişim İş Personel Modeli Liderlik Davranışları Ölçeğinin Türkçe ’ye Uyarlanması

8

Dilek Ener, Osman Günay, Ahmet Öztürk, Mehmet Temel

2346

Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerde Uyku Kalitesi

15 Kasım 2018 (Perşembe)

15: 45 – 17:15

Salon: Albatros 1

Oturum başkanı: Prof. Dr. Gülay Koçoğlu

Konu başlığı: Halk Sağlığının Diğer Konuları

Sıra No

Yazar(lar)

 

Bildiri Adı

1

Ahmet Can Bilgin, Bülent Kılıç, Sema Özan ve ark.

2232

Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dâhili Tıp Bilimlerinin Halk Sağlığına Bakışı

2

İbrahim Cem Aydemir, Merve Işık, Özge Aksoy, Özden Özilice, Nurcan Şentürk Durukan, Bülent Kılıç

2198

Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Rotasyon Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (2013-2018)

3

Bülent Kılıç, Ahmet Can Bilgin, Sema Özan ve ark.

2246

Halk Sağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klinik Tip Bilimlerine Bakışı

4

Necati Dedeoğlu, Aslı Akgün, Coşkun Genç, Feryal Tunç, Haydar Hatipoğlu, Pınar Kötüz, Serra Kalyoncu 

2009

Hastaların Kendileri veya Çocukları İle İlgili Yaş, Boy ve Ağırlık Bilgilerinin Objektif Ölçümlerle Karşılaştırılması

5

Ece Elif Öcal, Saniye Göktaş, Emrah Atay ve ark.

2209

İlkokul Öğrencilerinde Span Anketi’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

6

Seçkin Özsaydı, Elçin Balcı, Leyla Tekdemir, Semiha Zeynep Içer

2006

Kayseri İl Merkezi’nde Görev Yapan Din Görevlilerinin Doku ve Organ Bağışı Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

7

Hatice Şahin

2429

Kuşaklararası Farklılıklar Öğrenme ve Öğretmeye Nasıl Yansıyor?

8

Seval Çalışkan Pala, Alaettin Ünsal, Gülsüm Öztürk Emiral ve ark.

2153

Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Değerlendirilmesi

Salon: Albatros 2

Oturum başkanı: Doç. Dr. Elçin Balcı

Konu başlığı: Halk Sağlığının Diğer Konuları

Sıra No

Yazar(lar)

 

Bildiri Adı

1

Tayyar Şaşmaz, Fazıl Koças

2086

Liseli Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Artıyor

2

Sevil Aydoğan, Seval Çalişkan Pala, Burhanettin Işikli

2157

Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum

3

Serap Baysal

2262

Edirne İli 2017 Yılı Organ Ve Doku Bağışı Verilerinin Ve 2013-2017 Bağışlarının Değerlendirilmesi

4

Gamze Çan, Kübra Şahin, Büşra Parlak, Murat Topbaş, Selim Günüç, Nazım Ercüment Beyhun

2422

Trabzon’daki Öğrencilerde Internet Bağımlılığı Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

5

Ferda Özyurda, Dilek Aslan

1786

Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi: Hangi Zeminde ve Hangi Çerçevede?

6

Hakkı Aktaş, Gülçin Yapıcı

1912

Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitaplarında Okul Sağlığı Alanında Yayımlanan Bildirilerin Değerlendirilmesi (1988-2017)

7

Erkan Pehlivan, Burak Mete, Betül Fırıncı

1645

Üniversite Öğrencilerde Akıllı Cep Telefonu Ve Sosyal Medya Kullanımı

8

Duygu Lüleci, Bülent Kılıç

1922

Türkiye’de Mamografi ile Meme Kanseri Tarama Sürecinin Sosyokültürel ve Politik Analizi

9

Rukuye Aylaz, Gulsen Gunes, Gulsen Kılıç, Pinar Harmancı

2402

The Relationship Between The Factors Affecting The Depression and Loneliness Levels of The Faculty of Health Sciences

Salon: Pelikan

Oturum başkanı: Doç. Dr. Funda Sevencan

Konu başlığı: Toplum Beslenmesi

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

İsmet Çelebi, Sümeyye Kılıçaslan, Deniz Korkut Gençalp

1760

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Obezite Sıklığı ve Etkileyen Etmenler

2

Arife Cırıkoğlu, Faruk Yorulmaz, Ahmet Mimaroğlu

1887

2013 ve 2017 Yıllarında Edirne İli Süloğlu İlçe Merkezinde Yaşayan Ev Kadınlarında Yağ Tüketim Alışkanlıkları Ve Obezite Durumlarının Değerlendirilmesi

3

Ece Elif Öcal, Alaettin Ünsal, Zeynep Demirtaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Didem Arslantaş 

2152

Araştırma Görevlilerinde Ortoreksiya Nervoza Ve Sosyal Görünüş Kaygısının Değerlendirilmesi

4

Nalan Okur, Mine Esin Ocaktan

2178

Bir Kamu Kurumuna Bağlı Gündüz Bakımevlerine Devam Eden Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Yeme Davranışı ve Ebeveyn Besleme Tarzının Değerlendirilmesi

5

Özgün Pehlivan, Seval Alkoy

1878

Bir Tıp Fakültesindeki Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Davranışlarının Değerlendirilmesi

6

Öztürk Emiral, Öcal, Demirtaş, Ünsal

2331

Bir Üniversite Hastanesi Destek Hizmet Personelinde. Ortoreksiya Nevrosa

7

Arda Borlu, Belgin Oral, Osman Günay

2118

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Enerji İçeceği Tüketme Durumu ve İlişkili Faktörler

8

Şeyma Görçin Karaketir, Muhammed Yahya Almzori ve ark.

2369

İstanbul'da Bir Tıp Fakültesinde 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Tütün Kontrolüne Yönelik Önlemler Ve Sigara Bırakma İle İlgili Hekimlik Uygulamaları Konusundaki Tutum Ve Davranışları

9

Tevfik Bayram, Şeyma Görçin Karaketir, Fatma Özer ve ark

2333

İstanbul’da Sigara İçen Bireylerin Sigara Bırakma Polikliniklerine Erişimi ve İlişkili Faktörler

Salon: Flamingo

Oturum başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Özlem Terzi

Konu başlığı: Toplum Beslenmesi   

Sıra No

Yazar(lar)

 

Bildiri Adı

1

Sabahattin Kocadağ, Nazan Yardım, Gülden Pekcan ve ark

2318

Gaziantep Beslenme ve Sağlık Araştırması (GBSA) -2017

2

Engin Çeşmeci, İlknur Aydar, Hakan Bilgen ve ark.

1643

Katıştırma (Tağşiş) İle İlgili Internet Sayfalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

3

Işık Top, Belgin Ünal

2522

Lise Öğrencilerinde Fazla Kiloluluk ve Obezite Sıklığı

4

Beyhan Cengiz Özyurt, Selçuk Hatipoğlu

2050

Manisa’da Okul Çağı Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: 2004-2015

5

Cihangir Bayburtluoğlu, Selçuk Öztürk, Mehtap Yılmaz, Çiğdem Cerit

2264

Obezite Kaderimiz Değil (Kırklareli Pınarhisar Örneği)

6

Süleyman Utku Uzun, Ayşe Nur Usturalı Mut

2018

Piyasadaki Cipslerin İçeriklerinin Değerlendirilmesi

7

Ayşe Nur Usturalı Mut, Süleyman Utku Uzun

2139

Piyasadaki Hazır Meyve Suları Ve Benzeri İçeceklerin İçeriklerinin Değerlendirilmesi

8

Gökçe Dağtekin, Aziz Soysal, Sevil Aydoğan ve ark.

1852

Üniversite Öğrencilerinde Enerji İçeceği Tüketimi, Algılanan Stres Ve Uyku Kalitesinin İncelenmesi

Ülfiye Çelikkalp, Şebnem Bilgiç, Münire Temel, Gamze Varol

1936 

Hemşirelik ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Yaşamlarına Etkisi

Salon: Pigeon

Oturum başkanı: Prof. Dr. Nazan Savaş

Konu başlığı: Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi + Sağlık Politikaları

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Havva Kasal, Betül Özcan, Özgür Sevinç

1687

Bir Tıp Fakültesindeki İntern Hekimlerin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Ve İlişkili Faktörler

2

Mümin Savaş, Ayla Tuzcu

1961

Birinci Ve İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Kültürel Yeterlilik Düzeylerinin Karşılaştırılması

3

Gülengül Mermer, Mualla Yılmaz, Selma Öncel 

1846

The Difficulties for Sexual Minority: A Qualitative Study

4

Aysun Aras, Edanur Köyceğiz

2111

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlar

5

Demet Börekçi, Mahmut Saadi Yardım

2164

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Zaman Kullanımı, TÜİK Zaman Kullanım Anketinin İkincil Analizi

6

Sultan Pınar Coşkun, Nihal Gördes Aydoğdu

2336

Yoksul Kadınlarda Meme Kanseri Korkusu ve Kadercilik Algısının, Erken Tanı Davranışlarına Etkisi

7

Burcu Tokuç, Muzaffer Eskiocak, Ahmet Mimaroğlu, Mesut Özkütükçü

2201

Türkiye’de 2016 Yılında Erken Ölümlerin Sosyoekonomik Faktörlerle İlişkisi

8

Ali İhsan Nergiz, Buğra Taygun Gülle, Selma Karabey

2329

Türkiye’de Sağlıkta Eşitsizliklerin Anne ve Bebek Ölüm Oranları Üzerinden Değerlendirilmesi

 

16 Kasım 2018 (Cuma)

11: 00 – 12:30

Salon: Albatros 1

Oturum başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Meltem Akın Dikleli

Konu başlığı: Bulaşıcı Hastalıklar

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Sertaç Çankaya, A. Çiğdem Şimşek

2380

 

Ankara İlinde Görülen Tularemi Olgularının Epidemiyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

2

Cavit Işık Yavuz

1636

Lejyoner Hastalığı ve Çevresel Sürveyans

3

Zeynep Özge Özgüler, Fehminaz Temel, Çağrı Emin Şahin, Pınar Duman

1885

Su Kaynaklı, Norovirüs Bağlantılı Bir Salgın İncelemesi, Ünye, Ordu

4

Lütfi Saltuk Demir, Fatih Cemal Tekin, Hüseyin İlter ve ark.  

1671

Bir Eğitim Araştırma Bölgesindeki Hastanelerde A Grubu Bildirimi Zorunlu Hastalıklar 2016 Yılı Değerlendirmesi

5

Tuba Duygu Yılmaz, Sinan Bahçeci

2371

 

Bir İlde Ocak 2016-Eylül 2018 Yıllarında Tanı Alan Kutanöz Leishmaniasis Vakalarının Değerlendirilmesi

6

Bilge Baş

1659

Hepatit B hastalarında aile içi ve diğer olası bulaş yolları

7

Özlem Köseoğlu Örnek

1648

Hastanelerde Stigma: HIV/AIDS Hastalarına Yönelik İnanç Ve Yaklaşımların İncelenmesi, İstanbul (Pilot Çalışma)

8

Edibe Pirinçci, Osman Kurt, Ayşe Ferdane Oğuzöncül, Süleyman Erhan Deveci

1720

Bir Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Kuduz Hakkındaki Bilgi Ve Davranış Düzeylerinin İncelenmesi

Salon: Albatros 2

Oturum başkanı: Prof. Dr. Ahmet Öner Kurt

Konu başlığı: Bulaşıcı Hastalıklar  

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Erkan Büyükdemirci, Ayşe Büyükdemirci, Fatma Nur Baran Aksakal

2325

Ankara İl Merkezindeki Bazı Aile Hekimlerinin Erişkin Aşılanma Durumlarının Belirlenmesi

2

Gülçin Akbaş Ay, Mehtap Türkay

2415

Antalya’nın Üç Büyük Merkez İlçesinde Farklı Sağlık Kurumlarında Çalışan Sağlık Çalışanları İle Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrencilerinin Aşılar Konusundaki Görüş Ve Yaklaşımları

3

Didem Han Yekdeş, Aziz Altunok, Muzaffer Eskiocak, Bahar Marangoz

1743

Bir Üniversite Hastanesindeki Hekimlerin Bağışıklama İle İlgili Tutumları

4

Özlem Terzi, Elif Nur Köksal, Cihad Dündar

2084

Bir İlimizdeki Ebeveynlerin Aşı Reddi Nedenlerinin Belirlenmesi

5

Servet Aker, Mustafa Kürşat Şahin

2320

Ebeveynler Çocukluk Çağı Aşılarını Neden Reddediyor?

6

Ayşe Ferdane Oğuzöncül, Tuğçe Dartılmak, Süleyman Erhan Deveci, Edibe

2215

Hasta ve Hasta Yakınlarının Aşı Hakkındaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının İrdelenmesi

7

Ayşe Nur Usturali Mut, Fatih Keskin

2182

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimlerinin Gebelikte Tetanos Aşısıyla İlgili Düşünceleri ve Aşıyı Önerme Durumları

8

İbrahim Günay, Mustafa Tatar, Murat Saygılı, Başak Gül Yörük, Sümeyra Başpınar, Meral Saygun

2138

Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ülkemizdeki Aşı Reddi Hakkındaki Düşünceleri

Salon: Pelikan

Oturum başkanı: Prof. Dr. Sarp Üner

Konu başlığı: Bulaşıcı Hastalıklar + Ağız, Diş Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

 

Bildiri Adı

1

Ayşe Gülsen Teker

1914

İnternet Gazetelerinin Aşılar ve Aşılamayla İlgili Haberlerinin İçerik İncelemesi

2

Bahar Marangoz, Didem Han Yekdeş, Muzaffer Eskiocak

2221

Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki Yardımcı Sağlık Çalışanlarının Bağışıklama İle İlgili Tutumları

3

Ahmet Abbasoğlu, Buğra Gülle, İlke Üçüncü, Merve Ören

2188

Türkçe Internet Sitelerinde Aşı Eleştirisi

4

Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, Emine Öncu, Aslıhan Ardıç Çobaner

2020

Twitter’da Aşı Tartışmaları

5

Çiğdem Cerit, Galip Ekuklu

2249

Trakya İllerinde 1.,2.,3. Basamak Hekimleri Arasında Zoonotik Hastalıkların  Farkında Olma Durumlarının Ve Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

6

Bahar Marangoz, Muzaffer Eskiocak

2221

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Bulaşıcı Hastalık Bildirimiyle İlgili Sorunlar Ve Yönetimi

7

Sera Derelioğlu, Zahide Koşan, Sinan Yılmaz

2219

Engelli Bireylere Bakım Verenlerde Ağız Ve Diş Sağlığı Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

8

Gökhan Özkan, Yağmur Köksal Yasin, Pınar Okyay

2000

Hareketli Protez Kullananlarda Oral Mukoza Lezyonlarının Protez Tipi Ve Kullanımı İle İlişkisi

Salon: Flamingo

Oturum başkanı: Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin

Konu başlığı: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yeti Yitimi

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Çağlar Sögüt, Erhan Eser

2026

Manisa Şehzadeler Bölgesi'nde Yaşayan 18-64 Yaş Arası Kadınlarda Yaşam Boyu Bel Ağrısı Prevalansı ve Nedenselliği

2

Eda Kılınç, Kamer Gür, Ebru Nida Kaplan, Gamze Yağmur Saka, Melike Oyuktaş

1854

Acil Servis Hemşirelerinin Engelli Hastalara Yönelik Tutumları, Bakım Vermede Karşılaştıkları Güçlükler Ve Profesyonel Değerleri

3

İbrahim Halil Güneş, Gülendam Karadağ

2195

Ayaktan Kemoterapi Alan Akciğer Kanserli Hastaların Evde Bakım Gereksinimlerine İlişkin Verilen Solunum Gevşeme Egzersizleri Eğitiminin Hastanın Öz Bakım Gücüne Ve Fonksiyonel Yaşam Üzerine Etkisi

4

Celalettin Çevik, Soner Güneş, Çiğdem Dersuneli ve ark. 

2413

Balıkesir’de İki Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan Elli Yaş Üstü Kadınlarda Hipertansiyon Sıklığı Ve Hipertansiyon İlaç Uyumu

5

Rabiye Kaymak, Seval Alkoy

2267

Bir İl Merkezi Din Görevlilerinin Organ Bağışı Hakkında Bilgi Tutum Ve Davranışları İle Bunları Etkileyen Etmenler, 2017

6

Seval Alkoy, Özgün Pehlivan, Tuğba Tunagür

2384

Bir Tıp Fakültesi Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarında Obezite ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

7

Gökhan Tahsin Telatar, Sarp Üner, Hilal Özcebe, Burcu Küçük Biçer, Özge Yavuz Sarı

2007

Falls and Awareness About Falls In Elderly and Defining Their Relations With Quality of Life

8

Emin Rençber, Özlem Terzi, Cihad Dündar

2141

Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Yaşam Kalitesi Ve Etkileyen Faktörler

Salon: Pigeon

Oturum başkanı: Prof. Dr. Türkan Günay

Konu başlığı: Olağan Dışı Durumlar/ Kazalar/ Yaralanmalar

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Ebru İnal, Edip Kaya, Kerim Hakan Altıntaş

1663

Evaluating The Formal Education In Terms Of Disaster Training In Turkey

2

Ebru İnal, Kerim Hakan Altıntaş, Nuri Doğan

1665

General Disaster Preparedness Beliefs and Related Sociodemographic Characteristics: The Example of Yalova University, Turkey

3

Ebru İnal, Nuri Doğan

1667

Improvement of General Disaster Preparedness Belief Scale Based on Health Belief Model

4

Tuğçe Mehlika Şanver, Muhammed Müsenna Arslanyılmaz ve ark.

2099

 

 

Bir Üniversite Yurdunda Kalan Öğrencilerin Afetlerde Erken Uyarı Sistemleri Hakkında Bazı Bilgi Ve Görüşleri

5

Raziye Özdemir, Binali Çatak, Çiğdem Demir, Zerrin Yılmaz

1864

Öğretim Üyeleri Depreme Hazırlıklı Mı?

6

Mustafa Helvacı, Burcu Tokuç

2382

Edirne İlinde 2008-2017 Yılları Arasındaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri Kullanımının Değerlendirilmesi

7

Tayfun Alperen Esgin, Erhan Eser

1992

Manisa İli Şehzadeler İlçesinde Kentsel Bir Bölgede Düşme Sıklığı ve İlişkili Faktörler

8

Günay Saka, Bilal Yıldız

 2047

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tütün Ürünleri Kullanımı

16 Kasım 2018 (Cuma)

15: 30 – 17:00

Salon: Albatros 1

Oturum başkanı: Prof. Dr. Pınar Okyay

Konu başlığı:  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yeti Yitimi

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Gizem Deniz Bulucu Büyüksoy, Nimet Karataş

1911

Halk Sağlığı Hemşiresi Tarafından Evde Verilen Bakimin Tip II Diyabet Kontrolüne Etkisi

2

Efruz Şen, Pınar E. Dündar

2080

Manisa’da Seçilen Kentsel ve Yarı Kentsel Aile Hekimliği Birimlerinde Erişkinlerde Kronik Hastalık Sıklığı ve İlaç Uyumu

3

Ayşe Yılmaz, Semra Kocata

2418

Ortaokul Öğrencilerinde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

4

Bilgehan Açıkgöz, Işıl Zorlu, Ayşegül Ekemen, Taner Bayraktaroğlu, Ferruh Ayoğlu

2113

Tip-2 Diyabette Metabolik Durum, Komplikasyonlar ve Vücut Yağ Dağılımı Arasındaki İlişki

5

Mesut Özkütükçü, Ahmet Mimaroğlu, Burcu Tokuç

1733

 

Türkiye’de 2017 Yılında Cinsiyete ve Nedene Özel Prematür Ölümler

6

İsmail Erdem Erkoyun, Kaan Sözmen, Belgin Ünal

2004

Türkiye’deki Coğrafi Bölgelerde Kadın Ve Erkeklerde Öğrenim Durumuna Göre Fazla Kiloluluk Ve Şişmanlıkta Eşitsizlikler Ve Eşitsizliklerin Bölgelerarası Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Çalışma

7

Tayfun Alperen Esgin, Pınar Erbay Dündar

1995

Manisa'da Kentsel ve Yarı-Kentsel İki Bölgede Erişkinlerde Yeme Bozukluğu Ve İlişkili Faktörler

8

Ahmet Mimaroğlu, Mesut Özkütükçü, Süleyman Konuş, Burcu Tokuç

1735

Türkiye'de Obezite ve Gelir Eşitsizliği: Ekolojik Bir Çalışma

Salon: Albatros 2

Oturum başkanı: Prof. Dr. Raika Durusoy

Konu başlığı: Çevre Sağlığı   

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Mehtap Türkay, Gülçin Akbaş, Ay, Meriç Yıldız

2416

Antalya İlinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Çevre Risk Algısının Değerlendirilmesi

2

Tuğba Tunagür, Özgün Pehlivan, Seval Alkoy

1920

Bir Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Tıbbi Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

3

Müzeyyen Cömert Aksu, Tayyar Şaşmaz, Müjgân Bayer

2270

Deniz ve İçme Kullanma Sularında İzole Edilen Koliform Bakterilerin Antibiyotik Dirençliliğinin Araştırılması

4

İbrahim Gül, Faruk Yorulmaz, Bahar Marangoz

1797

Edirne Merkez İlçede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonunda Ölçülen Partiküler Madde 10 (Pm10) Bileşiminin Araştırılması

5

Şirin Ergüden Kendirlinan, Faruk Yorulmaz

1715

Edirne’de 2014 Yılı Meteoroloji ve Hava Kalitesi Verileri İle Poliklinik Başvurularının İlişkisi

6

Tülin Çoban, Beyza Ankaralı, Ceren Arslantürk, İsmail Eray Çelik ve ark.

2038

Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinin Atik Geri Dönüşümü Hakkındaki Bazı Bilgi, Görüş Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi (Ağustos 2018)

7

Ülken Tunga Babaoğlu, Fikriye Milletli Sezgin, Funda Yag

1873

Hastane Çalışanlarında Hasta Bina Sendromu İle İç Ortam Hava Kalitesinin İncelenmesi

Özden Erdem, Saime Erol, İsa Beytekin, Adem Aslan

1713

Yaşlı Bireylerin Mental İyilik, Mutluluk Durumları Ve Etkileyen Faktörler

Salon: Pelikan

Oturum başkanı: Prof. Dr. Burcu Tokuç

Konu başlığı: Çevre Sağlığı   

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Atalay Aktuna, Hür Hassoy

1981

İllere Göre Topraktaki Radyoaktivite Düzeylerinin Kansere Özel Orantılı Ölüm Hızı Ve Kanser Mortalitesi İle İlişkisi

2

Hasan Tüle

1675

Kayseri İli Melikgazi İlçesindeki İlköğretim Okullarının Standartlara Uygunluğu Ve Çevre Sağlığı Koşulları

3

Cavit Işık Yavuz

2130

Kentsel Alanda Hava Kirliliği: Hava Kirliliği İzleme Ağı Ankara İstasyonlarının Beş Yıllık PM10 Ölçüm Verilerinin İncelenmesi

4

Olgu Nur Dereci, Ahmet Burak Dumlu, Ayçin Uğur, Çiğdem Cerit

2063

Kırklareli Merkez İlçede 2015-2017 Yılları Aralığında Solunum Yolu Hastalıkları Nedenli Hastane Başvuruları İle Hava Kirliliği İlişkisinin Değerlendirilmesi

5

Seval Çoker, Çiğdem Çağlayan

2016

Kocaeli İlindeki Kamu Hastanelerinde Tıbbi Atik Yönetimi

6

Aslı Ata Teneler, Hür Hassoy

2268

Rüzgâr Türbinlerinin Sağlık Etkileri: 2008-2018 Arasında Yayınlanan Makalelerden Bir Derleme

7

Günay Can, Uğurcan Sayılı, Özden Aksu Sayman ve ark.

2324

Türkiye'de Karbonmonoksit İlişkili Ölüm Riskinin Haritalandırılması: 10 Yıllık Analiz

8

Çetin Dağlı, Tunalı Çokluk

1682

Van Merkezdeki Bir Mahallede Yaşayan Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Hanelerin Ekolojik Ayak İzi

Salon: Flamingo

Oturum başkanı: Prof. Dr. Tacettin İnandı

Konu başlığı: Toplum Ruh Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Çağla YİĞİTBAŞ

1984

Üniversite Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı Durumu ve Etkileyen Faktörler

2

Kevser Uz, Yeşim Şenol

2424

Akdeniz Üniversitesi Tip Fakültesi 2017-2018 Dönemi Intern Hekimlerin Tükenmişlik Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler

3

Soner Güneş, Sultan Eser, Celalettin Çevik, Rafiullah Mukhlis ve ark.

2297

Balıkesir İlinde Bir ASM Bölgesindeki 18 Yaş Üstü Kişilerin Sağlıkta Şiddete Bakış Açıları Ve Tutumları

4

Servet Aker

2208

Basında Yer Alan İntihar Haberlerinin Dünya Sağlık Örgütü Bakış Açısıyla İçerik - Söylemsel Analizi

5

Ünzile Şen Davulcu, Kader Mert

1902

Bir Çocuk Evleri Sitesinde Kalan Çocukların Algıladıkları Sosyal Destek ve Beklentileri

6

Aylin Yeniocak Tunç, Gülçin Yapıcı

1679

Bir Tıp Fakültesindeki Öğrencilerin Depresyon Anksiyete ve Stres Durumlarının Değerlendirilmesi

7

Öznur Sezgin

1816

Bir Tip Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Internet Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler

8

Nüket Güler Baysoy, Ömer Ataç, Ahmet Bertan, Ahmet Said Yaz, Batuhan Öztürk, Gizem Kayacıoğlu, Nur Hilal Çimen

2095

Darülaceze Kurumunda Kalan Yaşlılarda Depresif Belirti Düzeyi ve İlişkili Etkenlerin Belirlenmesi

9

Belgin Oral, Arda Borlu, Seçkin Özsaydı, Osman Günay

2096

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde Depresif Belirti Sıklığı ve İlişkili Faktörler

 

 

17 Kasım 2018 (Cumartesi)

09: 00 – 10:30

Salon: Albatros 1

Oturum başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Asiye Uğraş Dikmen

Konu başlığı: Tütün Kontrolü

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Çağla Yiğitbaş

1748

Üniversite Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı Durumu ve Etkileyen Faktörler

2

Ahmet Ergin, Oğuz Kılınç, Semiha Balcı, Caner Özdemir, Hüseyin Öztürk, Betül Akbay, Huriye Uya

2404

Bir Tekstil Fabrikasında Sigara İçen Çalışanlara Yönelik Uygulanan Sigarayı Bırakma Girişiminin Etkinliği

3

Aysun Cevhertaş, Tuğrul Balatacı, Raika Durusoy, Aliye Mandıracıoğlu, Zeliha Öcek, Hür Hassoy

2394

Bir Tıp Fakültesinin 2010-2017 Arasında Birinci Sınıf Öğrencilerinde Sigara Ve Nargile Kullanımı ve İlişkili Etmenler

4

Ahmet Ergin, Caner Özdemir, Ceren Oğuz, Mehmet Zencir

1697

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Nargile Kullanımı Durumu ve İlişkili Faktörler

5

Tuğrul Balatacı, Aysun Cevhertaş, İsabel Raika Durusoy Onmuş, Işıl Ergin, Hür Hassoy, Metin Gümüş

2366

Bir Üniversite Tıp Fakültesinde “Sigara Bıraktırma Programlarını Tanıtan Uygulama” Dersini Alan Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sigara ve Nargile Kullanımdan Düzeyleri ve Bırakmaya Yönelik Tutumları

6

Meltem Şengelen, İsmail Çelik, Mustafa Erman ve ark.

2390

Bir Üniversitenin Sigara Bırakma Ünitesine Başvuranların Özellikleri Ve Sigara Bırakma Olasılıkları

7

Ozge Karasu

2078

Comparison of Respiratory Findings With Smoking Behaviours in Municipality Workers

Salon: Albatros 2

Oturum başkanı: Prof. Dr. Filiz Abacıgil

Konu başlığı: Tütün Kontrolü

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Efruz Şen, Pınar Dündar

2423

Manisa Kenan Evren Sanayi Sitesi’nde Çalışan 18 Yaş Ve Altı Çıraklarda Sigara Kullanım Sıklığı ve İlişkili Faktörler

2

Beyhan Cengiz Özyurt, Tayfun Esgin 

2184

Manisa Sanayi Sitesi Çalışanlarının Sigara İçme Durumu

3

Elif Nur Köksal, Özlem Terzi, Şennur Dabak

1986

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne Yeni Başlayan Öğrencilerin Sigara, Alkol, Madde Kullanım Sıklığının Değerlendirilmesi

4

Asuman Okur, Leyla Karaoğlu

1925

Rize’de Üniversite Çalışanlarında Sigara Ve Alkol Kullanım Düzeyi

5

Nuran Güler, Semra Kocataş, Nurcan Akgül Gündoğdu, Zuhal Güler

1904

Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sigara İçme Sıklığı Ve Bağımlık Düzeyleri

6

Ayşegül Erdoğan, Banu Elçin Yoldaşcan

2003

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tütün Kullanma Durumu; Nargile Kullanımı Artıyor Mu?

7

Nalan Okur, Mine Esin Ocaktan

2178

Bir Kamu Kurumuna Bağlı Gündüz Bakımevlerine Devam Eden Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Yeme Davranışı ve Ebeveyn Besleme Tarzının Değerlendirilmesi

Salon: Pelikan

Oturum başkanı: Prof. Dr. Deniz Çalışkan

Konu başlığı: Yaşlı Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Bilgehan Açıkgöz, Zeynep Özkan, Hami Keskin, Hakan Hatırlı, Ferruh Ayoğlu

 2216

65 Yaş ve Üstü Hastalarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Uyku Kalitesi

2

Feyza Dereli, Gülçin Uyanık, Jülide Gülizar Yıldırım, Gamze Kundakçı, Medine Yılmaz

2170

Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Yaşlıların Bağışıklama Durumlarının İncelenmesi

3

Cüneyt Çam, Emrah Atay, Hatice Aygar ve ark.

2136

Yarı Kırsal Alanda Yaşayan Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ve Yalnızlık İlişkisi

4

Celalettin Çevik, Soner Güneş, Erhan Eser, Aytunç Akrep ve ark.

2303

Balıkesir İl Merkezinde 2 ASM Bölgesinde 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Düşme Sıklığı ve İlişkili Faktörler

5

Gülçin Uyanık, Şafak Dağhan

2368

Huzurevinde Yürütülen “Hidrasyon Yönetimi” Programının, Yaşlı Bireylerin Sıvı Tüketimlerine Etkisi

6

Saliha Özpınar

1856

Manisa Kent Merkezinde 65 Yaş Ve Üzeri Nüfusun Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu

Salon: Flamingo

Oturum başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Melike Yavuz

Konu başlığı: Yaşlı Sağlığı  + Sağlık Eğitimi

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Hatice Şimşek Keskin, Erdem Erkoyun, Ali Aköz, Alp Ergör, Reyhan Uçku

1946

Seksen Yaş ve Üzeri Yaşlılarda Karşılanmamış Sağlık Hizmeti Gereksinimi Ve İlişkili Etmenler: İzmir Balçova’dan Kesitsel Bir Araştırma

2

Hatice Şimşek Keskin, Erdem Erkoyun, Ali Aköz, Alp Ergör, Reyhan Uçku

1945

Balçova'da Yaşayan 80 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Düşme, Düşme Korkusu ve İlişkili Etmenler

3

Erhan Eser, Soner Güneş, Celalettin Çevik

2309

 

Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Nedenselliği Üzerine Kesitsel Bir Çalışma

4

Leyla Muslu, Melek Ardahan, İlhan Günbayı

1761

Motivasyonel Görüşme Programı'nın Tip 2 Diyabet Tanılı Yetişkinlerin Hastalıkla Baş Etme ve Uyumlarına Etkisi: Bir Eylem Araştırması

5

Cumali Yıldızdal, Ayşe Ergün

1626

Video Gösterimine Dayalı Ev Ziyareti Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi, Yetkinlik ve Öz Güven Düzeyine Etkisi

6

Eray Öntaş, Oğuzhan Başçik, Cemre Boşnak, Furkan Külekci, Arif Savcı, Enes Üçgül, Gizem Yıldız, Banu Çakır

2234

Bir Tıp Fakültesi İntern Hekimlerinin Ulusal Çekirdek Eğitim Müfredatında Zorunlu Mesleki Bazı Temel Bilgi Ve Beceriler Hakkındaki Özdeğerlendirmeleri ve İlişkili Faktörler

7

Ceren Yapıcı, Belgin Ünal

2205

Çocuğun Sosyal Çevresine Yönelik Girişimlerin Çocuğun Beslenme Bilgi Düzeyi Ve Alışkanlığına Etkisi

Salon: Pigeon

Oturum başkanı: Doç. Dr. Beyhan Cengiz Özyurt

Konu başlığı: Toplum Ruh Sağlığı

Sıra No

Yazar(lar)

ID

Bildiri Adı

1

Murat Can, Ali Ceylan

1857

Diyarbakır İl Merkezinde Bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimi Ve Aile Sağlığı Elemanlarının Depresyon Düzeyleri Ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler

2

Hatice Berna Yurtışığı Çaynak, Meltem Çöl

 2442

Internet Addiction, Depression and Other Factors In The 1-2-3 Year Students of a School of Medicine 

3

Nilgün Ulutaşdemir, Ayşe Doğan, Habip Balsak, Hasan Tuna

2173

Koroner Anjiyografi Planlanan Hastalara İşlem Öncesi Bilgilendirmenin Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Kontrol Gruplu Deneysel Bir Çalışma (Sivas İli Örneği)

4

Muammer Kunt, Lütfi Saltuk Demir, İsmail Hakkı Tunçez, Tahir Kemal Şahin

2203

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı Ve Depresyon İlişkisi

5

Kübra Yıldız, Pelin Mutlu Ağaoğlu, Yeliz Dineri, Elif Beyoğlu, Ayşegül Erdoğan,

Ramazan Azim Okyay

1955

 

 

Üçüncü Basamak Bir Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran 11-17 Yaş Arası Adölesanlarda Akıllı Telefon Bağımlılığının Değerlendirilmesi

6

Erhan Eser, Celalettin Çevik, Hakan Baydur ve ark.

1807

Who-5 Türkçe Sürümünün, Türk Toplumunda Erişkin Ve Yaşlılardaki Psikometrik Özellikleri

7

Önder Porsuk, Bora Aslan,

Mehmet Erol Çopur

1935

Lise Öğrencilerinin Bağımlılık Yapan Maddeler ve Madde Bağımlılığına İlişkin Görüşleri (Lüleburgaz Örneği)