Blue Flower

Değerli Halk Sağlıkçılar,

2. Uluslararası - 20. Ulusal Halk Sağlığı KongresiDeğişen Dünya: Nüfus, İklim, Hastalıklar, Sağlık Politikaları” temasıyla Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından, 13-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da Aska Lara Resort & Spa Hotel’de, sizlerin değerli katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

 Yirmibirinci yüzyılda yaşanan baş döndürücü bilimsel teknolojik gelişmelerin sağlık üzerindeki etkileri nedeni ile halk sağlığı bilim ve sanatının küresel olarak içeriği yeniden belirlenmiştir. Bilim insan ömrünü uzatırken, ekonomik aktivitelerin yoğunluğundaki artış, küresel sosyal sorunlar ve çevre sorunlarının ana kaynağını oluşturmakta, derinleşen eşitsizlikler toplum sağlığını tehdit etmektedir. Yaşanan hızlı değişim ve gelişmeleri toplum sağlığı için fırsatlara dönüştürebilme, daha yaşanabilir bir dünya yaratma umuduyla, 2. Uluslararası - 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nin ana teması “Değişen Dünya: Nüfus, İklim, Hastalıklar, Sağlık Politikaları” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede kongremizde, tüm sektörleri buluşturmak, değişen dünyada nüfus değişimini ve hareketlerini, iklim değişikliğini, bunlarla ilişkili sağlık sorunlarını ve politikaları tartışmak, çözüm önerileri ve bunları uygulamaya koyacak yollar geliştirmek hedeflenmiştir.

Bu hedefle, kongre hazırlıkları gerçekleştirilmiş, ikinci duyuru 20 Nisan 2018 tarihinde yapılmıştır. İkinci duyuru sonrasında Mayıs ayında Antalya’da bilimsel program taslağı oluşturulmuş, kongre otelinin salonları ve konaklama koşulları değerlendirilmiştir.

Haziran ayında Akademik Teşvik Yönetmeliği’nin güncellenmesi ve kongrenin uluslararası olabilmesi için gerekli kriterlerin değiştirilmesi (Madde 7, 9. Bendi uluslararası kongre, en az beş farklı ülkeden konuşmacı katılımı) nedeniyle bilimsel programımızın yeniden oluşturulması ve yurtdışından katılacak konuşmacılarımızdan teyid beklememiz gerekmiştir. Bu nedenle bilimsel programımızın sizlerle paylaşılması Eylül ayında olabilmiştir. Ayrıca, bildiri gönderme süresinin sizlerden gelen yoğun talep nedeniyle uzatılmış olması, sözel ve tartışmalı poster olarak sunulacak bildirilerin programa yerleştirilmesini çok geciktirmiştir. Kongremize dört yüzün üzerinde bildiri başvurusu olması sevindiricidir. Bildiriler, Editörler Kurulumuz tarafından en az iki hakeme gönderilmiş, hakem değerlendirmesi sonrası düzeltmeler için yazarlara bir süre verilmiş, gelen düzeltmeler yeniden hakemlere iletilmiştir. Bu süreçte hem Editörler Kurulumuz hem de Bilimsel Kurulumuz büyük özveri ve titizlik ile çalışmış, Düzenleme Kurulu üyelerimiz de süreçte aktif rol alarak sürecin hızlanmasına katkıda bulunmuştur. Çok değerli çabalarından dolayı bildiri sahipleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Bilimsel programımız, sözel ve tartışmalı poster programımız sizlerden gelen öneriler doğrultusunda hala revize edilmektedir. Kongremizde, 15 panel, 34 sözlü bildiri oturumu, 20 tartışmalı poster oturumu, yeterlik sınavı ve derneğimizin seçimli genel kurulu olacaktır. Ayrıca kongremizde Sözlü Bildiri-Poster Bildiri-Hafız Cemal Lokman Hekim ve Eşi Sabiha Lokman Hekim Vakfı- Yeterlilik Sınavı Ödülü olmak üzere dört ödül verilecektir.

Ana temanın yanı sıra, her kongremizde olduğu gibi, sizlerden gelen öneriler doğrultusunda uzmanlık alanımızın kapsamı içinde yer alan diğer halk sağlığı konuları da ele alınacaktır. Kongremize halk sağlığı uzmanları, halk sağlığında yetişmekte olan her düzeyde öğrenciler, bu alanda lisans üstü eğitim almış olanlar, akademisyenler, sağlık yöneticileri, halk sağlığı ile ilgili alanlarda çalışan hekim, hemşire, ebe, diş hekimi, veteriner hekim, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni olmak üzere tüm sağlık çalışanları davetlidir.

Halk sağlığı ile ilgilenen tüm dostlarımızla, 2. Uluslararası- 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde Antalya’da birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyacağız.

 

Prof.Dr. Türkan Günay                                                                                                   Prof. Dr. Deniz Çalışkan 

Kongre Eş Başkanı                                                                                                       Kongre Eş Başkanı

HASUDER Yönetim Kurulu Başkanı