Blue Flower

 

 

2. ULUSLARARASI

20. ULUSAL

HALK SAĞLIĞI KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI

 

13.11.2018

SALI

09.00 – 17.30

Albatros 1

Kurslar*

09.00 – 17.30

Albatros 2

Kurslar*

09.00 – 17.30

Pelikan

Kurslar* 

09.00 – 17.30

Flamingo

Kurslar* 

09.00 – 17.30

Pigeon

Kurslar* 

17.30 – 18.30

Albatros 1

AÇILIŞ PROGRAMI

 

14.11.2018

ÇARŞAMBA

09.00 – 10.30

Albatros 1

DEĞİŞEN DÜNYA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferit KOÇOĞLU (Emekli Öğretim Üyesi)

 • İnsanın Değişimi 
  Doç. Dr. Alaeddin ŞENEL (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Çevrenin Değişimi
  Prof. Dr. Levent KURNAZ (Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü)
 • Bilginin Değişimi
  Prof. Dr. İnayet AYDIN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

10.30 – 11.00

ÇAY- KAHVE ARASI

11.00 – 12.30

Albatros 1

Sözlü Bildiri Oturumu 1

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Gamze Varol 

Konu Başlığı: Sağlığın Geliştirilmesi  

Albatros 2

Sözlü Bildiri Oturumu 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ergin

Konu Başlığı: Sağlığın Geliştirilmesi  

Pelikan

Sözlü Bildiri Oturumu 3

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Sare Mıhçıokur

Konu Başlığı: Sağlığın Geliştirilmesi  

Flamingo

Sözlü Bildiri Oturumu 4

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayfer Tezel

Konu Başlığı: Üreme Sağlığı /Kadın Sağlığı   

Pigeon

Sözlü Bildiri Oturumu 5

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erhan Eser  

Konu Başlığı: Üreme Sağlığı /Kadın Sağlığı   

12.30 -13.30

ÖĞLE YEMEĞİ

13.30 – 15.00

Albatros 1

DEĞİŞEN DÜNYADA YAŞAM ALANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Oturum Başkanı: Funda GACAL (Health and Environment Alliance – HEAL Türkiye)

 • Kentlerde hava kirliliğinin azaltılmasında sağlık çalışanlarının rolü
  Elaine R. Fletcher (DSÖ /Breathe Life Kampanya Lideri)
 • Kentlerde hava kirliliği nedenleri ve çözüm önerileri
  Christopher James (Uluslararası Hava Kalitesi Uzmanı)
 • Doğayı savunmak: Hava kirliğini azaltmada hukukun rolü
  İsmail Hakkı Atal (Doğu Akdeniz Çevre Platformu – Avukat)

*Bu oturum Temiz Hava Hakkı Platformu ve HEAL işbirliği ile düzenlenmiştir.

Albatros 2

 

PROF. DR. NAZLI ATAK OTURUMU

SAĞLIK BİLGİSİNE ERİŞİM ve SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçil Özkan (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 • Toplum bilgiye nasıl erişiyor ve bunu nasıl algılıyor, nasıl kullanıyor?
  Doç. Dr. Huriye Toker (Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi)
 • Yetersiz sağlık okuryazarlığının etkileri
  Prof. Dr. Filiz Abacıgil (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Sağlık okuryazarlığını geliştirmek için davranış değişikliği ve motivasyonel görüşme 
  Prof. Dr. Christos Lionis (Nicosia Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Pelikan

DEĞİŞEN DÜNYADA YENİ EPİDEMİYOLOJİİK YAKLAŞIMLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman GÜNAY (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 • Prof. Dr. Gül ERGÖR (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Prof. Dr. Banu ÇAKIR (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

15.00 – 15.30

ÇAY- KAHVE ARASI

15.30 – 17.00

Albatros 1

Sözlü Bildiri Oturumu 6

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Meltem Çiçeklioğlu

Konu Başlığı: Üreme Sağlığı /Kadın Sağlığı + Savaş, Göç ve Halk Sağlığı

Albatros 2

Sözlü Bildiri Oturumu 7

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Fevziye Çetinkaya

Konu Başlığı: Çocuk Sağlığı

Pelikan

Sözlü Bildiri Oturumu 8

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatih Kara  

Konu Başlığı: Çocuk Sağlığı

Flamingo

Sözlü Bildiri Oturumu 9

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Metin Hasde  

Konu Başlığı: Çocuk Sağlığı

Pigeon

Sözlü Bildiri Oturumu 10

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Serhat Vançelik   

Konu Başlığı: Sağlık Yönetimi + Sağlık Ekonomisi

17.00 – 18.30

Albatros 1

UZMANLIK EĞİTİMİNDE ULUSLARARASI VİZYON DENEYİMİ VE HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU ÇALIŞMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferda Özyurda (Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı)

 • Prof.Dr. Zuhal Aykaç (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yeterlik Kurulu Temsilcisi)
 • Prof.Dr. Dilek Aslan (Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Komisyonu Başkanı)
 • Prof. Dr. Sevkat Bahar Özvarış (Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı)

18.30 – 19.30

Albatros 2

TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Türkay

 • TTB Halk Sağlığı Kol Tanıtımı
 • 30. Gezici Eğitim Semineri Sunumu

18.30 – 19.30

Pelikan

HASUDER DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

21.00 – 22.00

SOSYAL PROGRAM

TUĞRUL KESKİN ŞİİR DİNLETİSİ ve İMZA GÜNÜ

 

 

 

15.11.2018

PERŞEMBE

09.00 – 10.30

Albatros 1

 

PROF. DR. YUSUF ÖZTÜRK OTURUMU

40. YILINDA ALMA-ATA BİLDİRGESİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Münevver Bertan (Uluslararası Çocuk Merkezi)

 • Alma Ata beklentileri karşıladı mı? Hedeflere ulaşıldı mı?
  Prof. Dr. Zafer Öztek (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • DSÖ’nün dünyadaki sağlık politikalarında yeri nerede? Kendini nerede tanımlıyor?
  Prof. Dr. Hande Harmancı
  (Dünya Sağlık Örgütü)
 • 40. yılında Alma Atanın dünyaya etkileri
  Dr. Pavel Ursu (Dünya Sağlık Örgütü)

10.30 – 11.00

ÇAY-KAHVE ARASI

11.00 – 12.30

Albatros 1

Sözlü Bildiri Oturumu 11

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Erhan Eser    

Konu Başlığı: İşçi Sağlığı

Albatros 2

Sözlü Bildiri Oturumu 12

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Esin Ocaktan    

Konu Başlığı: İşçi Sağlığı

Pelikan

Sözlü Bildiri Oturumu 13

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Türkay     

Konu Başlığı: İşçi Sağlığı

Flamingo

Sözlü Bildiri Oturumu 14

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yonca Uca Sönmez      

Konu Başlığı: İşçi Sağlığı

Pigeon

Sözlü Bildiri Oturumu 15

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Meltem Akdemir

Konu Başlığı: Halk Sağlığının Diğer Konuları

12.30 – 13.30

ÖĞLE YEMEĞİ

13.00 – 13.45

 

Pelikan

 

SAĞLIK KARİKATÜRLERİ

Prof.Dr. Necati Dedeoğlu

13.45 – 15.15

Albatros 1

DEĞİŞEN DÜNYADA RİSKLİ GRUPLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ercüment Beyhun (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fak.)

 • Değişen Dünyada Çocuk ve Kadınlar

        Doç. Dr. Elçin Balcı (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 • Değişen Dünyada Yaşlılar

        Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 • Değişen Dünyada Engelliler 

        Prof. Dr. Esra Burcu Sağlam (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Sosyoloji Böl.)

Albatros 2

DEĞİŞEN DÜNYADA HASTALIKLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selma METİNTAŞ (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 • Değişen Dünyada Bulaşıcı Hastalıklar
  Prof. Dr. Raika DURUSOY
  (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • Değişen Dünyada Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
  Prof. Dr. Gamze ÇAN
  (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi)
 • DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Önleme programı
  Doç. Dr. Toker ERGÜDER
  (Dünya Sağlık Örgütü)

14.00 – 16.00

Colibri  

 HALK SAĞLIĞI UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI – YAZILI

15.15 – 15.45

ÇAY-KAHVE ARASI

15.45 – 17.15

Albatros 1

Sözlü Bildiri Oturumu 16

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay Koçoğlu 

Konu Başlığı: Halk Sağlığının Diğer Konuları

Albatros 2

Sözlü Bildiri Oturumu 17

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Elçin Balcı

Konu Başlığı: Halk Sağlığının Diğer Konuları

Pelikan

Sözlü Bildiri Oturumu 18

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Funda Sevencan

Konu Başlığı: Toplum Beslenmesi 

Flamingo

Sözlü Bildiri Oturumu 19

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Özlem Terzi

Konu Başlığı: Toplum Beslenmesi 

Pigeon

Sözlü Bildiri Oturumu 20

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazan Savaş

Konu Başlığı: Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi + Sağlık Politikaları

17.30 – 19.00

Albatros 1

HASUDER GENEL KURULU

21.30 – 22.30

SOSYAL PROGRAM

TÜRKÜ GECESİ

 

16.11.2018

CUMA

09.00 – 10.30

Albatros 1

DEĞİŞEN POLİTİKALAR VE SAĞLIK

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Mehmet R. Aktekin (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülesi)

 • Değişen Ekonomi Politikaları ve Sağlık 
  Prof. Dr. İzzettin Önder (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Değişen Tarım ve Gıda Politikaları ve Sağlık
  Bülent Şık (Gazeteci)
 • Değişen Eğitim Politikaları ve Sağlık
  Prof. Dr. Ayşe Yüksel (Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu)

10.30 – 11.00

ÇAY-KAHVE ARASI

11.00 – 12.30

Albatros 1

Sözlü Bildiri Oturumu 21

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Meltem Akın Dikleli

Konu Başlığı: Bulaşıcı Hastalıklar

Albatros 2

Sözlü Bildiri Oturumu 22

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Öner Kurt

Konu Başlığı: Bulaşıcı Hastalıklar

Pelikan

Sözlü Bildiri Oturumu 23

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sarp Üner

Konu Başlığı: Bulaşıcı Hastalıklar + Ağız, Diş Sağlığı

Flamingo

Sözlü Bildiri Oturumu 24

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin

Konu Başlığı: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yeti Yitimi

Pigeon

Sözlü Bildiri Oturumu 25

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Türkan Günay

Konu Başlığı: Olağan Dışı Durumlar/ Kazalar/ Yaralanmalar

12.30 – 13.30

ÖĞLE YEMEĞİ

13.00 – 13.30

Pelikan

Uydu Oturum

AVRUPA HALK SAĞLIĞI ASİSTANLARI BİRLİĞİ (EURONET – MRPH)

Oturum Başkanı: Ar. Gör. Dr. Ferhat YILDIZ (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Flamingo

TÜRKİYE’DE OKURYAZAR ERİŞKİN GRUBUNA ÖZGÜ

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

 • Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış
 • Prof. Dr. Bahar Güçiz Doğan

13.30 – 15.00

Albatros 1

İKİLİ KONFERANS

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazan Savaş (Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 • Değişen Dünyada Çalışma Yaşamında Değişim
  Prof. Dr. Yüksel Akkaya (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi )     
 • Değişen Dünyada Yeni  Bağımlılıklar (Teknoloji Bağımlılığı)
  Prof. Dr. Artuner Deveci (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Albatros 2

DEĞİŞEN DÜNYADA “YENİ KAVRAMLAR”

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Yasin (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 • Medical Peace Work
  Dr. Giorgos Vichas (Metropolitan Community Clinic Ellniko)
 • Sosyal İçerme
  Prof. Dr. Sema Buz
  (Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 • Yerinden Edilme

        Dr. Apostolos Veizis (Sınır Tanımayan Doktorlar)

14.00 – 17.00

Pigeon

HALK SAĞLIĞI UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI – OSPHE

15.00 – 15.30

ÇAY-KAHVE ARASI

15.30 – 17.00

Albatros 1

Sözlü Bildiri Oturumu 26

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pınar Okyay

Konu Başlığı: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yeti Yitimi

Albatros 2

Sözlü Bildiri Oturumu 27

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Raika Durusoy

Konu Başlığı: Çevre Sağlığı

Pelikan

Sözlü Bildiri Oturumu 28

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burcu Tokuç

Konu Başlığı: Çevre Sağlığı

Flamingo

Sözlü Bildiri Oturumu 29

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tacettin İnandı

Konu Başlığı: Toplum Ruh Sağlığı

17.00 – 18.30

Albatros 1

 

UZ. DR. ENVER ÇAKIL OTURUMU

SAHADA ÇALIŞANLARIN PENCERESİNDEN HALK SAĞLIĞI UZMANLIĞINA BAKIŞ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Funda Sevencan (Bodrum Toplum Sağlığı Merkezi)

 • Sahada çalışan Halk Sağlığı Uzmanlarının Karşılaştıkları Sorunlar, Çözüm Önerileri, HASUDER ile ilgili görüşleri
  Uz. Dr. Mestan Emek
  (Antalya İl Sağlık Müdürlüğü)
 • Halk Sağlığı Uzmanlarının Saha Deneyimleri
  Uz. Dr. Mithat Temizer (Gaziantep Şahinbey Toplum Sağlığı Merkezi)

 

17.11.2018

CUMARTESİ

09.00 – 10.30

 

Albatros 1

Sözlü Bildiri Oturumu 31

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Asiye Uğraş Dikmen

Konu Başlığı: Tütün Kontrolü

Albatros 2

Sözlü Bildiri Oturumu 32

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Filiz Abacıgil

Konu Başlığı: Tütün Kontrolü

Pelikan

Sözlü Bildiri Oturumu 33

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz Çalışkan

Konu Başlığı: Yaşlı Sağlığı

Flamingo

Sözlü Bildiri Oturumu 34

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Melike Yavuz

Konu Başlığı: Yaşlı Sağlığı  + Sağlık Eğitimi

Pigeon

Sözlü Bildiri Oturumu 35

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Beyhan Cengiz Özyurt

Konu Başlığı: Toplum Ruh Sağlığı

10.30 – 11.00

ÇAY-KAHVE ARASI

11.00 – 12.30

Albatros 1

FORUM

Halk sağlıkçılar değişime hazır mı?

Bu değişimin içinde neler var?

Yöneticiler: Prof. Dr. Erhan Eser (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi)

                  Prof. Dr. Deniz Çalışkan  (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

12.30 – 13.00

Albatros 1

KAPANIŞ

Sonuç Bildirgesi

Prof. Dr. Hatice Şahin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi)