Blue Flower

attention ile ilgili görsel sonucu ONLINE kayıtlarımız bugün kapanacaktır, kayıtlarımız kongre yerinde devam edecektir. 

Otogar ya da Havalimanından Kongre Oteline ulaşım için belirli saatlerde olacak Servisler önceden kayıt yaptırmış kişi sayısına göre ayarlanacağı için Servis kullanacak olan katılımcıların DİAMED Organizasyona 09.11.2018 akşamına kadar bu konu ile ilgili bilgi vermesi gereklidir.

Saygı ile duyurulur . Kongre Düzenleme Kurulu  09.11.2018

 

 

Poster Sunumları

Kongre kapsamında kabul edilen posterler dijital ortamda sunulacaktır. 

 

 

 

Kongrede verilecek ödüller belirlenmiştir: 

Sözlü Bildiri Ödülü - Sözlü bildiri birincisine verilecektir. Bir sonraki halk sağlığı kongresinin kayıt parası HASUDER tarafından karşılanacaktır.

Poster Bildiri Ödülü - Poster Bildiri birincisine verilecektir. Bir sonraki halk sağlığı kongresinin kayıt parası HASUDER tarafından karşılanacaktır. 

Hafız Cemal Lokman Hekim ve Eşi Sabiha Lokman Hekim Sağlık Vakfı Ödülü- Bu ödül dezavantajlı gruplarla ilgili yapılan ve ödüle değer görülen üç araştırmanın seçilen birer araştırmacısına verilecektir. HASUDER’in bir sonraki kongresinde katılım ve konaklama giderleri Hafız Cemal Lokman Hekim Ve Eşi Sabiha Lokman Hekim Sağlık Vakfı tarafından karşılanacaktır.  

Yeterlik Sınavı Ödülü- Bu ödül yeterlik sınavında ilk üç dereceye girenlere verilecektir. Bir sonraki halk sağlığı kongresinin kayıt parası HASUDER tarafından karşılanacaktır. 

Duyuru 08.10.2018

Kongremize günlük katılmak isteyenler için günlük katılım ücreti 100 TL olarak belirlenmiştir. 

Duyuru 24.09.2018 

"Öz Bildirim (Yaşam Kalitesi Vb.) Ölçeklerinin Kültürel Uyarlaması ve Klasik Psikometrik Analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)" kursumuzun kontenjanı dolmuştur. Bugünden itibaren başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru 11.09.2018 

Kongre Düzenleme ve Editörler Kurulu ortak kararıyla bildiri gönderimi için son tarih 30.09.2018 saat 24:00'a ertelenmiştir. 

 

Duyuru 10.08.2018 

Kurslar sayfamız güncellenmiştir. 

 

Duyuru 07.08.2018 

Kongreye kayıt olmak için lütfen kayıt ve konaklama formunu (kayıt ve konaklama formu) doldurunuz. 

 

Duyuru 01.08.2018 

27 Haziran 2018 Tarihli ve 30461 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nin 7. Maddesi'nin 9. Fıkrasına göre; ".. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe katılım sağlandığını gösterir belge) esastır. Ayrıca, değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik kitapçığında yer alması ve yayınlanmış tam metninin sunulması gerekir." ifadesi yer almaktadır. 

Bu kapsamda Kongremize sözel kabul edilen bildiriler, yazarları isterse kongre kitabında tam metin olarak yayınlanabilir. Tam metin bildiriler hakemler tarafından tekrar değerlendirmeden geçirilir ve aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır: 

  • Bildiri içi başlıklar şu şekilde olmalıdır: Özet, anahtar sözcükler (en fazla 5 adet), giriş, yöntem, bulgular, tartışma, kaynaklar.

  • Ana metin giriş, yöntem, bulgular ile tartışmayı içerir ve en fazla 2000 sözcük ile sınırlanmalıdır.

  • Bildiride tablo veya şekil sayısı 2’yi, kaynak sayısı 10’u geçmemelidir.