Blue Flower

Bildiri göndermek için tıklayınız  Gönderdiğiniz bildirileri https://uhsk.org/ocs/ adresinden giriş yaparak izleyebilirsiniz. 

BİLDİRİ GÖNDERME KURALLARI

Bildiriler kongre web sayfası üzerinden kabul edilecektir. (Bildiri göndermek için yukarıdaki linki tıklayınız)

Bildiri son gönderme tarihi 30.09.2018’dir.

Bildiriler “yazar kılavuzu” bölümünde belirtilen kurallara göre hazırlanacaktır. https://uhsk.hasuder.org/index.php/tr/bildiri-gonder/36-yazar-k-lavuzu

Kongre’ye gönderilen bildirilerin tümü değerlendirmeye alınacaktır. Ancak kongre kitapçığında bildirinin yayımlanabilmesi için yazarlardan en az birinin 15 Ekim 2018 tarihine kadar kayıt yaptırması ve kongre kayıt ücretini yatırması zorunludur. Aksi halde bildiri Kongre bildiri kitabında yer almayacaktır.

Bildiri gönderen kişiye en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde “alındı” bilgisini içeren bir e-posta gönderilecektir. Alındı bilgisi bu süre içerisinde gelmez ise Editörler Kurulu ile iletişime geçilmesi uygun olur.

Gönderilen bilgiler Kongre Bilimsel Kurulu’nda yer alan en az iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır. Bildiri ile ilgili karar (kabul/düzeltme/ret) hakemlerin ve editörler kurulunun değerlendirmesine göre verilecektir. Düzeltme istenen bildirilerin en geç bir hafta içinde düzeltilerek yeniden gönderilmesi istenecektir.

 

Bildiriler ile ilgili iletişim

Baş editör Prof. Dr. Sarp Üner (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Bildiri konu başlıkları

 1. Temel Halk Sağlığı
 2. Sağlık Yönetimi
 3. Epidemiyoloji
 4. Sağlık Ekonomisi
 5. Demografi ve Sağlık
 6. Sağlık Antropolojisi Ve Sosyolojisi
 7. Sağlığın Geliştirilmesi
 8. Sağlık Eğitimi
 9. Çevre Sağlığı
 10. Toplum Beslenmesi
 11. Yaşlı Sağlığı
 12. Bulaşıcı Hastalıklar
 13. Olağan Dışı Durumlar/ Kazalar/ Yaralanmalar
 14. Savaş, Göç ve Halk Sağlığı
 15. Üreme Sağlığı /Kadın Sağlığı
 16. Çocuk Sağlığı
 17. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yeti Yitimi
 18. Toplum Ruh Sağlığı
 19. İşçi Sağlığı
 20. Sağlık Politikaları
 21. Ağız Ve Diş Sağlığı
 22. Tütün Kontrolü,
 23. Halk Sağlığının Diğer Konuları 

 

Bildiri göndermek için tıklayınız. 

Gönderdiğiniz bildirileri https://uhsk.org/ocs/ adresinden giriş yaparak izleyebilirsiniz.  

 

Tam Metin Bildiri Gönderim Kuralları (Bildirilerin sözel kabülunden sonra)

 1. Tam metin bildiriler MS Word (docx) biçeminde gönderilmelidir. Kelime sayısı özet hariç 2000’i geçmemelidir.
 2. Metin içi başlıklar şu şekilde olmalıdır: Özet,  anahtar sözcükler (en fazla 5 adet), giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynaklar.
 3. Kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Kaynaklar ana metin içinde kullanılma sırasına göre rakamlarla üst karakter olarak gösterilir. Altı ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; yedi ve üzerinde yazarı  sayısı olan kaynaklarda sadece ilk üç yazarın adı yazılır, diğerleri “ve ark” şeklinde belirtilir. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Değerlendirme aşamasında olan makaleler kaynak olarak kullanılamaz; bunlar metin içinde ifade edilebilir. Kaynak kişi, tarih ve iletişim şekli (varsa e-mail, gönderenin adresini sağlayınız) verilmek şartıyla, kişisel düşünceler kaynak olarak gösterilebilir. Kaynaklar Tıbbi Dergiler Uluslararası Editörler Kurulu tarafından tanımlanan şekliyle sıralanmalıdır. Anahtar sözcükler seçerken Türkçe için "Türkiye Bilim Terimleri"ni, İngilizce için Index Medicus Tıbbi Konu Başlıkları kullanılmalıdır.

 

Örnekler

Dergi makalesi

Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery:Case Report.Turkiye Klinikleri  J Med Sci 2010;30(2):803-807.

Kitap

UNICEF. State of the World's Children. New York: Oxford University Press, 1998.

Kitap içinde bölüm

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Online kitap ya da web sitesi

Garrow A, Winhouse G. Anoxic brain injury: assessment and prognosis. In: Up To Date Cardiovascular Medicine [online]. Available at: www.UpToDateInc.com/card. Accessed February 22, 2000.

Tam metin yazılarınızı makale editörüne e-posta ile gönderiniz.