Blue Flower

Kurslara Kabul edilenlerin listesi

 

20 UHSK KURSLARI

 • UHSK Kurs başvuruları online olarak 14 Ekim 2018 Saat 17.00’e kadar aşağıdaki linkten yapılacaktır.

Kayıt Formu: https://goo.gl/forms/270zyi6nAP34F9GC3

 

 • Lütfen, 1. tercihiniz olan kurs ücretini aşağıda verilen hesap numarasına yatırdıktan sonra dekontu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.adresine gönderiniz.

 

 • Hangi kursa kabul edildiğiniz 16 Ekim 2018 tarihinde tarafınıza bildirilecektir.

Kurs kabulleri kayıt sırasına göre yapılacaktır. İlk tercihiniz olan kursun dolması durumunda var ise 2. Tercihiniz olan kursa kaydınız yapılacaktır.

 

 • Herhangi bir kursa kabul edilmeyenlerin ücretleri 24 Kasım 2018 tarihinde kendilerine ödenecektir.

 

Hesap No:

HASUDER
Yapı Kredi Bankası
Hacettepe Şubesi
IBAN: TR28 0006 7010 0000 0071 0945 80

 

*Kongre otelinde konaklamayan kurs katılımcıları öğle yemeği ve ara ikramlar için ayrıca 90 TL bedeli otelde kayıt masasına ödeyeceklerdir.

 

 KURSLAR 

Kursun Adı

BİLİMSEL MAKALE YAZMA KURSU

 

Kursun Amacı

Kursa katılan kişilerin kurs sonunda bilimsel bir makaleyi yazma yetkinliğini kazanması amaçlanmaktadır.

 

Kursun Öğrenim Hedefleri

1.       Bilimsel makale yazmanın önemi ve ilkelerini açıklar

2.       Makale başlığının yazımı

3.       Özet ve anahtar kelimelerin yazımı

4.       Giriş bölümü ve çalışmanın amacının yazımı

5.       Yöntem bölümünün yazımı

6.       Bulgular bölümünün yazımı

7.       Tablo ve grafik hazırlığı

8.       Tartışma bölünün yazımı

9.       Çalışma sınırlılıklarının yazımı

10.   Sonuç ve öneriler kısmının yazımı

11.   Kaynak gösterimi ve kaynak yazımı

12.   Kim makalede yazar olmayı hak eder, kime teşekkür edilir?

13.   Makalenin gönderileceği derginin seçimi

14.   Yazının dergiye gönderilmesi, editör ve hakemlerle iletişim

 

Eğiticiler

Prof. Dr. Sibel Sakarya (Kurs Sorumlusu),
Turk J Public Health Başeditörü

Prof. Dr. Belgin Ünal
The Journal of Basic and Clinical Health Sciences (JBACHS) Bölüm Editörü

Prof. Dr. C. Tayyar Şaşmaz
Turk J Public Health Yöneticisi ve
Mersin Univ Saglık Bilim Derg Başeditörü

 

Diğer Açıklamalar

Kursun hedef kitlesi:
Kurs, makale yazma deneyimi olan ve kendini bu konuda geliştirmek isteyen kişilere verilecektir.
Kursiyer sayısı: 20 kişi
Kurs Tarihi ve Süresi: 13 Kasım 2018 / Saat: 09:00-17:00
Kurs ücreti: 150 TL

 

 

Kursun Adı

SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA EVREN İLE ÖRNEK İLİŞKİSİ VE ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜ

Kursun Amacı

Sağlık araştırmalarında evren ile seçilen örnek grubunun ilişkisi ve örnek büyüklüğünün hesaplanması bilgisini kazandırmak 

 

Kursun Öğrenim Hedefleri

1. Sağlık araştırmalarında evren ile örnek ilişkisini öğrenmek

2. Örnek alma ile ilgili temel kavramları öğrenmek

3. Örnek büyüklüğü hesaplanması için gerekli kavramları bilmek 

4. Farklı yöntem ve programlarla örnek büyüklüğünü hesaplamak

 

Eğiticiler

Prof. Dr. Pınar Okyay (Kurs Sorumlusu)

Prof. Dr. Filiz Abacıgil

Araş. Gör. Sercan Öztürk* Araş. Gör. Ferhat Yıldız*

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Yılmaz

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

 

Diğer Açıklamalar

Kursun hedef kitlesi:
Kurs, kendini bu konuda geliştirmek isteyen kişilere verilecektir.
Kursiyer sayısı: 25 kişi
Kurs Tarihi ve Süresi: 13 Kasım 2018 / Saat: 09:00-17:30
Kurs ücreti: 150 TL

 

KURS PROGRAMI

 

09:00-09:15        : Tanışma ve beklentilerin alınması /Tüm Eğiticiler

09:15-10:00        :  Örnek alma ile ilgili temel kavramlar / Prof. Dr. Pınar Okyay

                                  Evren / Örnek / Standart hata / 95 GA / Örnekleme

10:00-10:15        : Ara

10:15-11:00        : Örnek büyüklüğünün hesaplanması ile ilgili kavramlar / Prof. Dr. Pınar Okyay

                                  Etki büyüklüğü ve hesaplanması

11:00-11:15        : Ara

11:15-12:00        : Örnek büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan yöntemler-1 / Prof. Dr. Filiz               
                               Örnek büyüklüğü tabloları ve Statcalc                                                  Abacıgil

12:00-12:15        : Ara

12:15-13:00        : Örnek büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan yöntemler-2 / Dr. Öğr. Üyesi                             
                                G-power programının özellikleri ve kullanımı                                   Sinan Yılmaz

13:00-14:00        : Öğle arası

14:00-14:45        : (5) Uygulama-1 / Tüm eğiticiler

14:45-15:00        : Ara

15:00-15:45        : (6) Uygulama-2 / Tüm eğiticiler

15:45-16:00        : Ara

16:00-17:00        : (7) Uygulama-3 / Tüm eğiticiler

17:00-17:30        : Genel değerlendirme / Tüm eğiticiler

 

Genel açıklama:. Katılımcıların kişisel bilgisayarları ile kursa katılımları gerekmektedir. SPSS programı bilgisayara yüklenmiş olmalıdır. Statcalc ve G-power programları ise ücretsizdir ve online olarak kurs öncesinde ya da sırasında yüklenebilmektedir.

 

Kursun Adı

TEMEL EĞİTİM BECERİLERİ KURSU

 

Kursun Amacı

Kursumuz, eğitim çalışmalarında bulunan herkes için temel bir eğitim becerisi kazandırmaya yöneliktir.

 

Kursun Öğrenim Hedefleri

 

Eğiticiler

Prof. Dr. Erdal Beşer (Kurs Sorumlusu)

Doç. Dr. Selim Sekkin

Prof. Dr. Serap Açıkgöz

Öğr. Gör. Hamdi Çetiner

Doç. Dr. Filiz Adana

 

Diğer Açıklamalar

Kursun hedef kitlesi:
Kurs, kendini bu konuda geliştirmek isteyen kişilere verilecektir.
Kursiyer sayısı: 15 kişi
Kurs Tarihi ve Süresi: 13 Kasım 2018 / Saat: 09:00-17:30
Kurs ücreti: 150 TL

 

KURS PROGRAMI

 

09:00-09:15 : Tanışma ve beklentilerin alınması / Prof. Dr. Erdal Beşer

09:15-10:00 : (1) Olumlu eğitim ortamı / Doç. Dr. Selim Sekkin

10:00-10:15 : Ara

10:15-11:15 : (2)İnteraktif yöntemler/ Prof. Dr. Serap Açıkgöz

11:15-11.30 : Ara

11:30-12:15 : (3) Grup katılımlı eğitim/ Prof. Dr. Erdal Beşer

12:15-13.15 : Öğle arası

13.15-14:00 : (4) Görsel-İşitsel araçların kullanımı/Öğr. Gör. Hamdi Çetiner

14:00-14.15: Ara

14.15-16:00 : (5) Demonstrasyon ve Koçluk ilkeleri/ Doç. Dr. Filiz Adana

16:00-17:15 : Katılımcıların guruplar halinde giriş tekniği pratiği

17:15-17:30 : (6) Kursun değerlendirmesi (katılımcılar, eğiticiler)

 

 

Kursun Adı

HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMACILARI İÇIN KALITATIF VERI ANALIZI 

 

Kursun Amacı

Bu kursun sonunda katılımcıların kalitatif veri analizi konusunda temel bilgileri edinmesi ve kalitatif veri analizi konusunda bir uygulama yapmaları amaçlanmaktadır.

 

Kursun Öğrenim Hedefleri

 • Kalitatif veri analizinin amaçları konusunda bilgi kazanmak
 • Tematik içerik analizi konusunda uygulama yapmak
 • Kalitatif çalışmalarda bias kaynakları ve kontrolü konusunda bilgi kazanmak
 • Kalitatif bir makalenin yazılması konusunda bilgi kazanmak

 

 

Eğiticiler

Prof. Dr. Bülent Kılıç
(Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD)

 

Diğer Açıklamalar

Kursun hedef kitlesi:
Kurs, kendini bu konuda geliştirmek isteyen kişilere verilecektir.
Kursiyer sayısı: 20 kişi
Kurs Tarihi ve Süresi: 13 Kasım 2018 / Saat: 09:00-17:30
Kurs ücreti: 50 TL

 

KURS PROGAMI

 

9.00-9.45

Sunum 1: Kalitatif analizlerin amaç ve kapsamı

10.00-10.45

Sunum 2: Tematik içerik analizi: kodlar, alt kodlar, temalar yaratmak

11.00-12.30

Grup Çalışması:  Tematik içerik analizi: kodlar, alt kodlar, temalar

12.30-13.30

Öğle Yemeği

13.30-15.15

Grup Sunumları ve Tartışma: Kodlar, alt kodlar, temalar

15.30-16.15

Sunum 3: Analizden yazıma: giriş, yöntem, bulgular, tartışmanın yazımı

16.30-17.00

Sunum 4: Kalitatif çalışmalarda yan tutma (Bias)

17:00-17.30

Kapanış, geri bildirim ve sertifika töreni

 

 

Kursun Adı

ÖZ BİLDİRİM (YAŞAM KALİTESİ VB.) ÖLÇEKLERİNİN KÜLTÜREL UYARLAMASI VE KLASİK PSİKOMETRİK ANALİZLER (GEÇERLİLİK – GÜVENİLİRLİK)

 

Kursun Amacı

Bu kursun amacı katılımcıların öz bildirim ölçeklerinin Türk diline uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik için gerekli olan klasik psikometrik analizlerini yapabilmesini sağlamaktır.

 

Kursun Öğrenim Hedefleri

Bu kurs ile katılımcılara;

·    Öz bildirim ölçeklerinin farklı dillerden Türkçe’ye uyarlama noktasında nelere dikkat edecekleri konusunda bilgilendirme

·    Öz bildirim ölçeklerinin tanımlayıcı özelliklerini  hesaplayabilme (SPSS uygulama)

·    Öz bildirim ölçeklerinde güvenilirlik bulgularını hesaplayabilme (SPSS uygulama)

·    Öz bildirim ölçeklerinde geçerlilik bulgularını hesaplayabilme.

•  Açıklayıcı faktör analizi uygulayabilme (SPSS uygulama)

•  Doğrulayıcı faktör analizi uygulayabilme (Lisrel ve AMOS uygulama)

 

Eğiticiler

Prof. Dr. Erhan ESER - Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
(Kurs Sorumlusu

Doç. Dr. Hakan BAYDUR - Celal Bayar Üniv. Sağlık Bil. Fak. Sosyal Hizmet Böl.

Uz. Dr. Sevil BABUŞ - Manisa Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı

 

Diğer Açıklamalar

Kursun hedef kitlesi:

Ölçek uyarlama ve geçerlilik-güvenilirlik alanında daha önce eğitim almamış, bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılar ve araştırma görevlileri

Kursiyer sayısı:  en çok 20 kişi

Kurs Tarihi ve Süresi: 13 Kasım 2018 / Saat: 09:30-16:30
Kurs ücreti: 75 TL

KURS PROGRAMI

09.30 – 12.30

Özbildirim Ölçeklerinin Kültürel Uyarlanması

Dil geçerliliği ve ölçeklerin kültüre uyarlanması

Prof. Dr. Erhan ESER

Ölçek uyarlama çalışmalarında uygulanan psikometrik analizler

Prof. Dr. Erhan ESER

Tanımlayıcı ölçütler, Güvenilirlik, Geçerlilik

Doç. Dr. Hakan BAYDUR

 

13.30 – 16.30

Tanımlayıcı ölçütler, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çözümlemesi [Doğrulayıcı Yaklaşım ve ilgili yazılım araçları (AMOS, LİSREL)]

·      SPSS uygulaması

·      AMOS, LİSREL tanıtımı

·      AMOS ve LISREL ile Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulaması

 

 

Prof. Dr. Erhan ESER

Doç. Dr. Hakan BAYDUR

Uz. Dr. Sevil BABUŞ

Gereksinim Duyulan Araçlar:

·      Dizüstü bilgisayar (katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri istenir)

·      SPSS 15 veya daha üst sürüm yazılım

·      Diğer yazılımlarla ilgili uygulamalar kurs sırasında yapılacaktır.

 

Kursun Adı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) KURSU

Kursun Amacı

Halk sağlığı uzmanlarının ÇED süreciyle ilgili bilgilerini arttırmak

 

Kursun Öğrenim Hedefleri

 • Etki değerlendirmesi" süreçleri: Kavram, terim ve tarihçe
 • Etki değerlendirmesi türleri: Çevresel ve sağlık etki değerlendirmesi nedir, hangi amaç ve yollarla yapılır, aşamaları nelerdir?
 • ÇED: Nedir, hangi amaç ve yollarla yapılır, aşamaları nelerdir?
 • SED: Nedir, hangi amaç ve yollarla yapılır, aşamaları nelerdir?
 • Türkiye’de ÇED mevzuatı (Mevzuat tarihçesi, bileşenleri, roller ve sürecin değişimi)
 • Yeni ÇED yönetmeliği
 • Yeni yönetmelik kapsamında ÇED süreci
 • ÇED rapor örnekleri (ülkemizden ve dünyadan)
 • ÇED sürecinde halk sağlığı uzmanlarına düşen/düşebilecek roller
 • Örnek rapor incelemesi

Eğiticiler

Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan

Uz. Dr. Umur Gürsoy

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Soysal

Diğer Açıklamalar

Kursun hedef kitlesi: Uzmanlık eğitimlerinin ilk iki yılını tamamlamış Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
Kursiyer sayısı:   20 kişi
Kurs Tarihi ve Süresi: 13 Kasım 2018 / Saat: 08.30 – 17.30
Kurs ücreti: 150 TL

KURS PROGRAMI

 

 08.30-09.00 Kayıt, tanışma, kurstan beklentiler… (Tüm eğiticiler)

09.00-09.45 Sunum (Etki değerlendirmesi, tarihçe, süreç ve türleri -  A. SOYSAL)

09.45-10.00 Ara

10.00-10.45 Sunum (ÇED nedir, hangi amaç ve yollarla yapılır  - Ç.ÇAĞLAYAN)

10.45-11.00 Ara

11.00-11.45 Sunum (ÇED Aşamaları - Ç. ÇAĞLAYAN)

11.45-12.00 Ara

12.00-12.45 Sunum (Türkiye’de ÇED mevzuatı ve kümülatif ÇED vs. yasal kazanımlar - Ç. ÇAĞLAYAN)

12.45-13.30 Öğle yemeği

13.30-14.15 Sunum (Dünya’dan ve ülkemizden ÇED rapor önekleri – U. GÜRSOY)

 14.15-14.30 Ara

14.30-15.15 Sunum  (Dünya’dan ve ülkemizden ÇED rapor önekleri – U. GÜRSOY)

15.15-15.30 Ara

15.30-16.15 Sunum (ÇED sürecinde halk sağlığı uzmanlarına düşen roller – Ç. ÇAĞLAYAN /U. GÜRSOY)

16.15-16.30 Ara

16.30-17.30 Kurs değerlendirmesi ve kapanış…   (Tüm eğiticiler)                                   

 

 Kurslara Kabul edilenlerin listesi