KURSLAR

* Kurs kayıtlarınızı web sayfamızın kayıt bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.

Kurs Sorumlusu:
Prof. Dr. Mustafa N. İlhan
Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe
Eğitimciler:
Prof. Dr. Mustafa N. İlhan
Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe
Kontenjan: 50 kişi Katılım Bedeli: 150 TL
Kursun Amacı: Kursa katılanlara, iş sağlığı ile ilgili; temel kavramların, tarihsel gelişiminin, veri kaynaklarının, epidemiyolojik ölçütlerin, araştırma tasarımlarının tanıtılması, öğretilmesi ve uygulama becerilerinin edinilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu kursla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma yapmak isteyenlerin için, iş ve sağlık ilişkilerinin epidemiyolojik araştırma yöntemleri ile öğretilmesi amaçlanmıştır.
Öğrenim Hedefleri:
• İş sağlığı ile ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişim ve veri kaynakları konusunda bilgi kazanma
• İş sağlığı ile ilgili epidemiyolojik ölçütleri hesaplayabilme ve yorumlayabilme
• İş sağlığı ile bilimsel araştırma tasarlayabilme ve uygulayabilme
• İş ve sağlık ilişkilerini öğrenme
• Temel SPSS uygulamalarını konusunda beceri kazanma
Hedef Grup: Halk sağlığı Uzmanlık/doktora/yüksek lisans öğrencileri, İş yeri hekimleri, İş güvenliği uzmanları, iş yeri hemşireleri, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırmacılar
Saat Kurs Programı Eğiticiler
09:00-09:30 Açılış, tanışma ve programın tanıtımı Mustafa N.İLHAN
Metin PIÇAKÇIEFE
09:30-10:00 İş sağlığı ile ilgili temel kavramlar Mustafa N.İLHAN
10:00-10:30 İş sağlığı epidemiyolojisinin tarihsel gelişimi Metin PIÇAKÇIEFE
10:30-10:45 ARA
10:45-11:15 İş, sağlık ve hastalık ilişkisi Mustafa N.İLHAN
11:15-11:45 İş sağlığında veri kaynakları Metin PIÇAKÇIEFE
11:45-12:00 Tartışma Mustafa N.İLHAN
Metin PIÇAKÇIEFE
12:00-13:00 ÖĞLE ARASI
13:00-13:30 İş sağlığı ile ilgili epidemiyolojik ölçütler Metin PIÇAKÇIEFE
13:30-14:00 İş sağlığında epidemiyolojik araştırma yöntemleri ve tasarımı Mustafa N.İLHAN
14:00-14:15 ARA
14:15-15:00 Tıbbi istatistikle ilgili uygulamalar: Temel SPSS uygulamaları (Grup çalışmaları-1) Mustafa N.İLHAN
Metin PIÇAKÇIEFE
15:00-16:00 Epidemiyolojik ölçütlerle ilgili uygulamalar (Çalışma yaşamıyla ilgili olgular üzerinden): (Grup çalışmaları-2) Mustafa N.İLHAN
Metin PIÇAKÇIEFE
16:00-16:45 Grup sunumları Mustafa N.İLHAN
Metin PIÇAKÇIEFE
16:45-17:00 Kurs sonu değerlendirmesi-Katılım belgelerinin dağıtılması-Kapanış Mustafa N.İLHAN
Metin PIÇAKÇIEFE
Eğitim Materyalleri: Bilgisayar, projektör, yazı tahtası, yazı kağıdı, kalem
Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Işıl Maral Eğitimci: Prof. Dr. Işıl Maral Kontenjan: 20 kişi Katılım Bedeli: 150 TL
Başlık: R0 hesaplamasındaki değişkenleri tanımlama ve R0, Rt yorumlama
Kursun Amacı: Salgınların matematiksel olarak değerlendirilmesinde kullanılan “bir hastanın hastalığın bulaşıcılık süresi boyunca hasta edebildiği ortalama duyarlı kişi sayısı” olarak ifade edilen R0 (reproductive number) hesaplamasında kullanılan değişkenleri tanımlamak, R0 ve Rt değerlerini yorumlamak.
Öğrenim hedefleri:
• R’yi tanımlamak,
• R0’ı etkileyen değişkenleri açıklamak,
• R0 ve Rt’yi yorumlamak
10:00-10:30 R0 nedir?
10:30-10:50 Soru cevap
11:00-11:30 R0 hesaplamasında kullanılan değişkenler
11:30-11:50 soru cevap
12:00-12:30 R0 ve Rt yorumlama
12:30-12:50 Tartışma ve kapanış
Kurs Sorumlusu:
Dr. Ümit Kartoğlu
Eğitimciler:
Dr. Ümit Kartoğlu
Dr. Dilek Aslan
Kontenjan: 12 kişi Katılım Bedeli: 150 TL
Kursun Amacı: Halk sağlığı uygulamalarında ve pandemi özelinde risk yaklaşımının uygulanması konusunda beceri geliştirilmesi
Öğrenim hedefleri:
• Risk yönetiminde sıklıkla kullanılan temel 6 kavramı açıklayabilecekler,
• Risk kontrolünde kullanılan “tespit”, “önleme”, “koru(n)ma” kavramları arasındaki (nüans) farklılıklarını ayırt edebilecekler,
• Verilen örneklerde (kendi seçtiği örnek dahil) “olası/potansiyel tehlike”, “etki” ve “kontrol önlemleri”ni belirleyebileceklerdir.
Ek bilgi: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını, risk temelli karar verme perspektifinden bakıldığında dünyaya çok önemli zorluklar yaratmıştır. Bu zorluklar arasında benimsenecek en iyi stratejilerin ve temel risk kontrol önlemleri yer almaktadır. Akılcı kararlar vermek için salgının gelişimi ile risk faktörlerinin sürekli olarak değerlendirilmesi, getirilen kontrol önemlerinin analizi ve etkilerinin incelenmesi pandeminin kontrolü açısından da son derece önemlidir. Bunlar ve çok sayıda başka “COVID-19 sorusu” ve soruların üstesinden gelebilmek için bilime dayalı bir yaklaşım gerekir.
Yeni Koronavirüs Hastalığı için gerekli olan riske dayalı karar verme sürecine yardımcı olabilmek adına benimsenebilecek ortak bir çerçeve yaratılması mümkündür. Bu durum yalnız COVID-19 için değil, tüm halk sağlığı sorunları için geçerlidir. Bu bağlamda risk temelli ve riske dayalı karar verme süreçlerine yönelik, risk yaklaşımının her soruna bakışta bir disiplin olarak kullanılma zorunluluktur.
* Kurs katılımının en geç 7 Aralık 2020, Pazartesi gününe kadar tamamlanması gerekmektedir.
09:30-09:40 Açılış, Tanışma
09:40-10:15 Isınma
10:15-10:30 Amaçlar ve beklentiler
10:30-11:00 Risk nedir?
11:00-12:00 Risk değerlendirmesi- Risk senaryoları üzerinde ortak çalışma
12:00-12:30 Pratik çalışma öncesi risk değerlendirmesinde bireylerin görev ve sorumluluklarının açıklanması
12:30-14:30 Ara ve bireysel çalışma/görev
14:30-16:30 Bireysel görevlerin sunumu
Tartışma
16:30-17:00 Özet
17:00-17:25 Kursun değerlendirilmesi
17:25-17:30 Kapanış
Kurs Sorumluları:
Prof. Dr. Sibel Sakarya
Bahadır Haytabey
Eğitimciler:
Bahadır Haytabey
Herdem Barış Yılmaz
Kontenjan: 30 kişi Katılım Bedeli: Kongreye kayıt yaptırmak şartıyla ücretsiz
Kursun Amacı: Halk sağlığı alanında çalışmalar yapan sağlık öğrencilerinin halk sağlığı temelli bilgilere ulaşmaları ve bunları etkin şekilde kullanabilmeleri konusunda rehber olmayı amaçlıyoruz.
Öğrenim hedefleri:
Katılımcı;
• Bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini ortaya koyan belirteçleri bilir.
• Doğru bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bu yolda bilginin güvenilirliğini sorgulamak için kullanılması gereken yöntemleri kullanır.
• Tıp alanı üzerine mevcut veri tabanlarını ve nasıl kullanılabileceğini öğrenir.
• Tıbbi araştırmalarda kullanılan Kohort, Deneysel, Kesitsel çalışma gibi araştırma tiplerini bilir.
• Bir konu hakkında literatür tararken dikkat etmesi gereken noktaları bilir ve makale okurken üç tur yöntemini kullanır.
• Gelecekteki çalışmalarında Mendeley programını kullanır.
• Eğitim sırasında öğrendiklerini gelecekteki çalışmalarında kullanır.
• Eleştirel makale okumanın önemini anlar.
• Bilimsel araştırmalarda hata kaynağı olabilecek durumları düşünür.
• Bias'a yol açabilecek etmenleri fark eder.
• Ham bilginin işlevsel hale getirilmesinde hangi yolların kullanılabileceğini bilir.
• Hedef kitleye uygun materyal hazırlamanın önemini anlar.
• Bir materyal hazırlarken nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenir
• Materyal oluştururken Canva, Visme, Easelly gibi programları kullanır.
• Sağlık Okuryazarlığı kavramının ne olduğunu bilir.
• Sağlık Okuryazarlığını etkileyen faktörleri öğrenir.
• Sağlık Okuryazarlığının önemini anlar.
• Sağlık Okuryazarlığının geliştirilmesi adına yapılan çalışmaları bilir.
• Sağlık Okuryazarlığının ölçülmesi adına kullanılan ölçekleri öğrenir.
• Toplumda Sağlık Okuryazarlığının geliştirilmesi adına üzerine düşen görevleri gelecekte uygular.
Açılış - Tanışma - Beklentiler Herdem Barış Yılmaz, Bahadır Haytabey
Bilginin Doğruluğu ve Güvenilirliği Herdem Barış Yılmaz
Doğru ve Güvenilir Bilgiye Ulaşım Herdem Barış Yılmaz, Bahadır Haytabey
Veri Tabanları Herdem Barış Yılmaz, Bahadır Haytabey
Energyzer Herdem Barış Yılmaz, Bahadır Haytabey
Bilimsel Araştırma Tipleri Herdem Barış Yılmaz, Bahadır Haytabey
Sistematik Makale Okuma Herdem Barış Yılmaz
Mendeley Herdem Barış Yılmaz
Toparlama
Geri bildirim
Eleştirel Makale Okuma Herdem Barış Yılmaz
Bir bilimsel araştırmada olası hata kaynakları nelerdir ? Herdem Barış Yılmaz
Tıbbi Araştırmalarda Yanlılık Herdem Barış Yılmaz
Energyzer Herdem Barış Yılmaz
BIAS Örnekleri Herdem Barış Yılmaz
Toparlama
Sağlık Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir ? Bahadır Haytabey
Sağlık Okuryazarlığı Neden Önemlidir? Bahadır Haytabey
Energyzer Bahadır Haytabey
Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesi Bahadır Haytabey
Sağlık Okuryazarlığı Nasıl Ölçülür ? Bahadır Haytabey
Medya Okuryazarlığı Bahadır Haytabey
Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesi Adına Bizlere Düşenler
Toparlama
Geri bildirimler, kapanış

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir.

Değerli katılımcılarımız, kurs kontenjanımız dolmuştur. Kursumuza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Kursa ön kaydını tamamlamış olan kişiler değerlendirilecek ve kurs kaydı kesinleşmiş olan kişilere dönüş yapılacaktır.
Kurs Sorumlusu:
Berkay Hacımustafa
Eğitimciler:
Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan
Dr. Öğr. Üyesi Melike Erkoç Yavuz
Funda Gacal (Heal-Kıdemli Danışman)
Uzm. Dr. Seher Palanbek
Kontenjan: 25 kişi Katılım Bedeli: Kongreye kayıt yaptırmak şartıyla ücretsiz
Kurs Amacı: Hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili yapılacak olan yerel, bölgesel ve ulusal savunuculuk çalışmalarında kanıta dayalı bilgi üretilmesini sağlamak amacıyla mevcut araştırma ve hesaplama tekniklerinin öğretilmesi ve hava kirliliği çalışmalarında yetkinleşmiş araştırmacılardan oluşan bir ağ kurarak hava kirliliği çalışmalarının arttırılmasıdır.
Öğrenim Hedefleri:
• Hava kirliliğinin sağlık etkilerinin öğrenilmesi
• Hava kirliliğinin sağlık etkilerinin gösterilmesinde kullanılan tekniklerin bilinmesi
• Air Q programının kullanılması ve hava kirliliğinin sağlık etkileri ile ilgili hesaplamaların yapılması
* Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık İşbirliği Projesi kapsamında yapılacak olan kursumuza kapasite fazlası başvuru olması durumunda, farklı meslek gruplarından çevre sağlığı alanında çalışan uzmanlar, halk sağlığı uzmanlık eğitimi alan asistanlar arasından ise 2 yılını tamamlamış olanlar önceliklendirilecektir.
09:00-09:20 Tanışma ve beklentiler
09:20-10:00 Hava kirliliği ve sağlık etkileri
10:00-10:40 Hava kirliliğinin sağlık etkilerinin hesaplanmasında kullanılan teknikler
10:40-11:20 Air Q yazılım programının tanıtımı, temel hesaplama işlevleri, kursiyerlerin air q programını kurmaları
11:20-13:30 Öğle Arası
13:30-15:30 Grup çalışması: Katılımcılar gruplara bölünerek eğiticiler eşliğinde hesaplamalar yapacaklardır.
- Mevcut veya örnek data kullanılarak PM2.5, PM10, NO2, O3 kirliliğine atfedilen mortalite ve morbidite hızlarının hesaplanması
15:30-16:30 Grup çalışmalarının sunulması
16:30-17:00 Gün sonu değerlendirme ve geri bildirimlerin alınması
Kurs Sorumlusu: Dr. Cengizhan Açıkel Eğitimci: Dr. Cengizhan Açıkel Kontenjan: 15 kişi Katılım Bedeli: 150 TL
Değerli katılımcılarımız, kurs kontenjanımız dolmuştur. Kursumuza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.
Kurs Amacı: Katılımcıların klinik araştırma verilerini SAS istatistik programı kullanarak işleyebilecek, analiz edebilecek, rapor hazırlayabilecek ve yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
Öğrenim Hedefleri:
Eğitim sonrası katılımcılar;
• Klinik araştırmalara özel epidemiyolojik ve istatistiksel terminolojiyi anlayabilmeli,
• Bir klinik araştırmanın planlama ve analiz kısmında kullanılacak istatistik analizleri tartışabilmeli,
• Klinik araştırmalara istatistiklerini planlayabilmeli ve uygulayabilmeli,
• Sık kullanılan istatistik analizleri SAS istatistik programı kullanarak yapabilmelidir,
• SAS istatistik programı ile veri girebilmeli ve başka programlarda girilmiş verileri kullanabilmeli,
Ek bilgi: Katılımcıların istatistik analiz bilgileri olmalıdır. Bu nedenle kontenjan dahilinde öncelikle epidemiyoloji yandal ve doktora öğrencileri seçilmelidir. Kursun verimli geçmesi için, gerekli kurulumlar ve ayarlamalar için, kurstan bir-iki hafta önce bir kısa oturum gerçekleştirilecektir.
Program kurulumları ve ayarlar (Kurs öncesi-katılım listesi belirlenince doküman gönderilecek ve gerek olursa kısa bir online toplantı planlanacaktır)
9:30-10:00 Açılış ve tanışma
10:00-10:30 Klinik araştırma planlaması ve yürütülmesi
10:30-11:00 Klinik araştırmalarda sık kullanılan terminolojiler
10:30-11:15 ARA
11:15-11:45 Klinik araştırmalar ile ilgili temel dokümanların tartışılması
SAS istatistik programı ile veri yönetimi ve analizi
11:45-12:15 Programın temel yapısı ve işlevleri
12:15-12:45 Veri girişi ve verileri içe aktarma
12:45-13:30 ARA
13:30-14:30 Temel tanımlayıcı istatistikler ve tablo oluşturma
14:30-15:00 t-testleri ve non-parametrik istatistik uygulamaları
15:00-15:15 ARA
15:15-15:45 Örnek büyüklüğü hesaplamaları
15:45-16:00 Değerlendirme ve kapanış
Kurs Sorumlusu:
Prof.Dr.Türkan Günay
Eğitimciler:
Prof. Dr. Türkan Günay
Prof. Dr. Pınar Okyay
Prof. Dr. Tacettin İnandı
Prof. Dr. Berna Dilbaz
Prof. Dr. Filiz Abacıgil
Prof. Dr. Seva Öner
Prof. Dr. Elçin Balcı
Prof. Dr. Nazan Savaş
Prof. Dr. Burcu Tokuç
Doç. Dr. Zahide Koşan
Doç. Dr. Gülengül Mermer
Uzm. Dr. Özlem Önen
Dr. Öğr. Üyesi Asya Banu Babaoğlu
Dr. Gökhan Yıldırımkaya
Kontenjan: 30 kişi Katılım Bedeli: Kongreye kayıt yaptırmak şartıyla ücretsiz
Kursun Amacı: Bu kursun amacı; sağlık hizmeti sunan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, özel sağlık kuruluşları ve üniversitelerin çalışanlarına çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Öğrenim hedefleri:
Bu kursun sonunda atılımcılar;
• Çocuk ve ergen, çocuk yaşta evlilik, zorla evlilik, çocuğa karşı şiddet ve cinsel istismar tanımlarını öğreneceklerdir.
• Dünyada ve Türkiye’de ergen cinsel sağlık/üreme sağlığı göstergelerini tartışarak sorunun önemini kavrayacaklardır.
• Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin nedenlerini açıklayabileceklerdir.
• Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle ilgili ulusal ve uluslararası yasal durumu konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
• Ergenlik dönemindeki fiziksel ve psikolojik değişimler konusunda bilgi kazanacaklardır.
• Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin üreme sağlığına etkilerini kavrayacaklardır.
• Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere bağlı gelişen psikolojik ve sosyal sorunları öğreneceklerdir.
• Ergenlik döneminin iletişim açısından özelliklerini söyleyebileceklerdir.
• Ergen ile iletişimin ve danışmanlığın temel ilkelerini sayabileceklerdir.
• Ergen gebeliklerin anne ve bebek sağlığı açısından risklerini açıklayabileceklerdir.
• Ergenlerde görülebilecek cinsel yolla bulaşıcı enfeksiyonlar(CYBE)’dan korunma ve tedavi konusunda yapılabilecekleri açıklayabileceklerdir.
• Sağlık kuruluşlarında ergen sağlığına yönelik yürütülen hizmetler konusunda bilgi kazanacaklardır.
• Sağlık hizmeti sunumu sırasında çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin engellenmesi için yürütülebilecek savunuculuk çalışmalarını sayabileceklerdir.
• Sağlık çalışanının bildirim yükümlülüğü ve bildirimi nasıl yapacağı konusunda bilgi kazanacaklardır.
• Ergende Cinsel Dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, ergende gebelik sonlandırma, çocuk yaş gebelikleri gibi adli sorunlarda sağlık çalışanlarının görevleri ve bildirim konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Açılış, UNFPA Programı Tanıtımı, Eğitim Programının Tanıtımı, Kurs Öncesi Soru Formu Uygulaması
Oturum 1: Ergen Cinsel Sağlık/ Üreme Sağlığı, Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilikler ve Yasal Dayanaklar
Oturum 2: Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Sağlık Yönünden Riskleri
Oturum 3: Ergene Sağlık Hizmeti Sunumunda İletişim Becerileri
Oturum 4: Ergen Gebeliklerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Riskleri, Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası Bakım
Oturum 5: Ergenlerde Kontraseptif Yöntem Kullanımı
Oturum 6: Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Korunma ve Yaklaşım
Oturum 7: Ergen Üreme Sağlığı ile İlgili Sık Karşılaşılan Adli Sorunlarda Sağlık Çalışanlarının Görevleri
Oturum 8: Sağlık Hizmeti Sunumunda Savunuculuk Uygulamaları
Son Test Uygulaması, Eğitimin Değerlendirilmesi, Kapanış
Kurs Sorumluları:
Prof. Dr. Ferda Özyurda
Eğitimciler:
Dr. Nur Baran Aksakal
Dr. Bülent Kılıç
Dr. Gül Ergör
Dr.Raika Durusoy
Dr. Ayşe Emel Önal
Dr. Çiğdem Çağlayan
Dr. Coşkun Bakar
Dr. Mine Yenice
Dr. Yeşim Karakoç
Kontenjan: 40 kişi Katılım Bedeli: 150 TL
Kursun Amacı: Halk sağlığı uzmanlık öğrencilerinin ve alanda çalışmakta olan Halk Sağlığı çalışanlarının Covid 19 pandemi yönetim süreçlerine katılma ve yönetme kapasitelerini geliştirmek.
Öğrenim Hedefleri:
• Covid-19 pandemi yönetimini ana hatlarıyla (personel yönetimi, sorun yönetimi, olguların yönetimi, planlama vb) açıklayabilecek,
• Covid-19 sürveyansında kullanılan veri kaynakları bilgi sistemleri ve kullanım amaçlarını açıklayabilecek
• Covid-19 Pandemi izlemede kullanılan epidemiyolojik göstergeleri tanımlayıp hesaplayabilecek
• Covid-19 Vaka ve temaslı arama / filyasyon çalışmasını uygulayabilecek
• Covid 19 izolasyon ve karantina süreçlerini uygulayabilecek
• Pandemi sürecinde salgın eğrisini değerlendirebilecek
• Covid-19 Salgın süresince yapılan işleri raporlayıp yönetim sürecini ögeleri ve sonuçlarıyla değerlendirebilecek,
• Salgın durumunda iletişimin, risk iletişimi ve bilgi paylaşımının önemini benimseyip uygulayabilecek, hızlı toplum bilgilendirme çalışmaları yürütebilecek
• Covid-19 yönetiminde bağlamı çerçeveleyen yasal ve etik arka planı tanımlayabilecek,
09:00-09:30 Açılış,kurs amaç ve hedeflerinin, programın paylaşımı
Kursun temelini oluşturan araştırma sonuçlarının paylaşımı
Dr. Ferda Özyurda
Dr. Dilek Aslan
09:30-10:20 Covid-19 Pandemi Planlamasına dünya ve ülke bazında yaklaşım ve temel ilkeler: İl-ilçe düzeyinde pandemi yönetiminin çerçevesi (yasal,yönetsel,etik) Dr. Çiğdem Çağlayan
10:20-12:00 Covid sürveyansı ve Sahada vaka, temaslı araştırması ve takibi
• HSYS
• SİNA
• LBYS
• MİZ (Mekansal İş Zekası)
• FİTAS
• HES
İzolasyon-Karantina süreçleri yönetimi
Pandemide Sağlık çalışanları
Dr. Raika Durusoy
Dr. Fatma Yeşim Karakoç
Dr. Coşkun Bahar
12:12:30 Salgın eğrisi değerlendirme Dr. Gül Ergör
12:30-13:30 Öğle Arası
13:30-14:00 Pandemi izlemede kullanılan epidemiyolojik göstergeler Dr. Nur Baran Aksakal
14:00-14:30 Pandemide çevresel riskler ve önlemler Dr. Ayşe Emel Önal
14:30-15:15 Risk değerlendirme Dr. Mine Yenice
15:15-15:45 Kriz yönetimi, Personel Yönetimi Dr. Bülent Kılıç
15:45-16:00 ARA
16:00-17:00 Pandemide il ve ilçe deneyim paylaşımı ve tartışma Dr. Çiğdem Çağlayan
Dr. Raika Durusoy
Dr. Fatma Yeşim Karakoç
Dr. Nur Baran Aksakal
Dr. Mine Yenice
Dr. Ayşe Emel Önal
Dr. Bülent Kılıç
Dr. Coşkun Bakar
Dr. Gül Ergör
17:00-17:30 Geri bildirim alınması Tüm eğiticiler
17:30 Kapanış
Kurs, Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim (STE-SMG) etkinliğidir. HASUDER Bulaşıcı Hastalıklar çalışma Grubu ile işbirliği ile yürütülecektir.
Kurs Sorumluları:
Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir
M. Sinan İyisoy
Eğitimci: M. Sinan İyisoy Kontenjan: 50 kişi Katılım Bedeli: 150 TL
Kursun Amacı: R ile temel istatistiksel analizlerin nasıl yapılacağını göstermek.
Öğrenim hedefleri: R programı akademik alanda dünya çapında kullanılan bir yazılımdır. Bu kursta R programı ile sağlık alanında karşılaşılan temel istatistiksel analizler gösterilecektir.
Ek Bilgi: Katılımcıların kurs öncesinde R programı hakkında araştırma yapmış, bilgisayarlarına R ve RStudio programlarını sırasıyla kurup, kurcalamış olmaları onlar için faydalı olacaktır. Bu amaçla internet üzerinde R ve RStudio materyallerinin olduğu bir çok web sitesinden faydalanılabilir.
KURS PROGRAMI
09:30-10:30 Giriş ve Temel Veri Yapıları
10:40-11:40 Temel Veri Yapıları ve İşlemler
11:50-12:40 Temel Grafikler
12:40-13:30 ARA
13:30-15:00 Bağımlı ve Bağımsız İki Grup Karşılaştırmaları
15:15-16:45 İkiden Çok Grupların Karşılaştırılması
Kurs Sorumlusu:
Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu
Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu adına yürütülecek kurs için iletişim bilgileri:
diaslan.dr@gmail.com
Eğitimciler:
Prof. Dr. Dilek Aslan
Prof. Dr. Günay Saka
Prof. Dr. Mehmet Ali Kurçer
Uzm. Dr. Nureddin Özdener
Prof. Dr. Raika Durusoy
Prof. Dr. Recep Erol Sezer
Kontenjan: 20 kişi Katılım Bedeli: 150 TL
Kurs Amacı: Kursun sonunda katılımcıların tütün kontrolünde toplumda farkındalık, savunuculuk yapılabilmesi için temel bilgi, tutum ve davranışlara sahip olabilmeleri beklenmektedir.
Öğrenim hedefleri:
Kursun sonunda katılımcılar;
• Dünyada ve Türkiye’de tütün kullanımına ilişkin güncel durumu açıklayabilecek, • Tütün kontrolü kavramını ve kavramın bileşenlerine ilişkin güncel gereksinimleri söyleyebilecek • Tütün kontrolünde farkındalık, savunuculuk, liderlik gibi kavramları tanımlayabilecekler, • Toplum liderliği için başlıca bilgi, tutum ve davranışları açıklayabilecekler, • Tütün kontrolünde toplum liderliğinin temel stratejileri uygulayabilecekler, • Özel gruplara yönelik uygulamada olabilecek benzerlikleri ve farklılıklarını söyleyebilecekler, • Tütün kontrolünde toplum liderliği kapasite geliştirme sürecine katkı sağlayabileceklerdir.
Hedef Grup: Halk sağlığı profesyonelleri
09:30-10:00 Açılış, Tanışma Bütün katılımcılar ve eğitimciler
10:00-10:15 Beklentilerin alınması Dilek Aslan
10:15-10:30 Amaç ve öğrenim hedeflerinin aktarılması Dilek Aslan
10:30-10:55 Oturum 1 - Tütün kullanımı ve güncel durum Günay Saka
10:55-11:10 Ara
11:10-11:35 Oturum 2 - Tütün kontrolünde güncel gereksinimler (tütün endüstrisi dahil) Erol Sezer
11:35-12:00 Oturum 3 - Toplumda farkındalık, savunuculuk: halk sağlığı perspektifiyle kavramsal yaklaşım Mehmet Ali Kurçer
12:00-12:25 Oturum 4 - Tütün kontrolünde toplum liderliği nasıl olmalı? Nureddin Özdener
12:25-13:25 Ara
13:25-13:50 Oturum 5 - Örneklerle savunuculuk/liderlik Dilek Aslan
13:50-14:15 Oturum 6 - Savunuculuk/liderlik ve halk sağlığı profesyonellerinin rolü Raika Durusoy
14:15-14:25 Çalışma gruplarına ayrılma ve çalışma sistematiğinin oluşturulması Dilek Aslan
14:25-14:35 Grup oturumlarının açılması ve katılım Bütün eğiticiler ve katılımcılar
14:35-15:35 Örneklerle uygulamalar (grup çalışmaları) Bütün eğiticiler ve katılımcılar
COVID-19 sürecinde hastanede liderlik (özel durumlar dahil) Raika Durusoy
Tütünsüz üniversite için üniversitede liderlik (kadın lider) Mehmet Ali Kurçer
Tütünsüz evler modelinin toplumda yaygınlaştırılması (çocuk, ergen, yeti kaybı olan bireylere yönelik hedefler dahil) Nureddin Özdener
Düz paket uygulaması için savunuculuk Dilek Aslan
Nargile kafeler ve tütün kontrolü (ergenlere yönelik müdahaleler dahil) Recep Erol Sezer
Sağlık kurumunda çalışan bir sağlık çalışanı olarak toplumda tütün kontrolünde liderlik (mültecilerin de özel olarak yaşadığı genel toplum) Günay Saka
15:35-15:50 Ara
15:50-17:00 Grup sunumları Günay Saka
17.00-17.30 Geribildirimlerin alınması - Kapanış Bütün katılımcılar ve eğitimciler