Mehmet Sinan İYİSOY
Akademik hayata 2013 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Bölümünde başlamıştır. Şu anda aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Bölümünde doktora calışmasına devam etmektedir. Farklı dinleyicilere R ile Temel İstatistik dersi vermiştir.