Bahadır HAYTABEY
25 Mart 1997 İzmir doğumlu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi. HASUDER Fahri Üyesi. Türkiye’de 90’a yakın tıp fakültesinin temsilcisi konumundaki Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin (TurkMSIC) Ulusal Halk Sağlığı Direktörlüğü görevini 2019-2020 Döneminde yürüttü. Buradaki görevleri süresince otuzdan fazla şehirde çeşitli ziyaretlerde bulundu; birçok çalışma ve proje gerçekleştirdi. 2018 yılında Kanada’da gerçekleştirilen Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA) toplantısında ülkemizi temsil eden gençlerden biri idi.
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi’nde gönüllü olarak çalıştı. Birleşmiş Milletler, YEŞİLAY ve TÜBİTAK’a projeler yazdı. Halk Sağlığı, tütün ve alkol bağımlılığı, sağlık okuryazarlığı, iklim değişikliği ve çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, sağlık politikaları ve tıp eğitimi üzerine çalışıyor.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi ve on beş farklı sağlık alanından yüzü aşkın öğrenciyi biraraya getirdiği ‘’Sağlıkta Geleceği İnşa Etmek’’ platformunda çalışmalarına devam etmektedir.