Prof. Dr. Işıl MARAL
Prof. Dr. Işıl MARAL, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.
1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş,
1993-1997 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimini almış,
1997-2010 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyeliği görevini yürütmüş,
2010-2015 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmış,
2015’den bu güne İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaya devam etmektedir.
2002’de halk sağlığı doçenti, 2010’da halk sağlığı profesörü unvan ve kadrosunu almıştır.
2009’da Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Mikrobiyoloji doktora derecesini (PhD) almıştır.
2012-2013’de, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünde, bulaşıcı hastalıklar, aşı programları, halk sağlığı laboratuvarları ve bilimsel araştırmalardan sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde kızamık salgının İstanbul’da kontrol altına alınmasında aktif olarak çalışmıştır.
2014’den beri TUKMOS Halk Sağlığında başkanlık görevini yürütmektedir. 2009-2014 komisyonun birinci ve ikinci döneminde üye olarak görev yapmıştır.
2000-2002’de, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulunda çalışmıştır. 2016 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyesidir. 2015-2017’de İstanbul Medeniyet Üniversitesinde dekan yardımcısı olarak görev yapmıştır.
2019-2020, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2020 (UÇEP-2020), güncelleme çalışmasında görev almıştır.
Sağlık Bakanlığı’nın 2002 yılında başlattığı Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi ve Sürveyansı konusundaki bilimsel toplantı, komisyon ve kurullarında görev almıştır.
Mart 2020’den itibaren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan “COVID-19 pandemi koordinasyon kurulu”nda aktif olarak çalışmakta ve İstanbul Valiliği Pandemi kurulunda da yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bağışıklama Danışma Bilimsel Kurulu, Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Komisyonu ve Kızamık Doğrulama komisyonu üyesidir.
Uluslararası indeksli dergilerde 35, ulusal dergilerde 65 makalesi vardır. H-indeksi 21’dir (Google Scholar). Ulusal ve uluslararası pek çok projede görev almıştır.