Prof. Dr. Seva ÖNER

Doğum Tarihi: 1965
Öğrenim Durumu/Aldığı Görevler
1989: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
1989-1991: Ovakışlacık Sağlık Ocağı Tabibi Milas/MUĞLA
1991-1998: Adana Numune Hastanesi / Acil Servis Tabibi
1998-2002: Tıpta Uzmanlık: Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Adana
2002-2012: Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Mersin
2012-2017: Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Mersin
2017- : Prof. Dr. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Mersin

Çalışma Alanları: Üreme Sağlığı, Çocuk Ergen Sağlığı

Üye Olduğu Kuruluşlar:
Çocukları Ticari Cinsel İstismardan Koruma Mücadele Ağı
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

Başlıca Eserler:
Oner S, Yapici G, Sasmaz CT, Kurt AO, Bugdayci R. Hepatitis B, Hepatitis C, HIV and VDRL Seroprevalence of Blood Donors in Mersin, Turkey. Turk J Med Sci, 2011;41(2):335-341
Yapici G, Oner S, Kurt AO, Sasmaz T, Bugdayci R. Knowledge of Emergency Contraception Among Women Aged 15-49 Years in Mersin, Turkey. The Journal of Reproductive Medicine 2011;56(5-6):204-210.
Oner S, Yapici G, Kurt A, Sasmaz T, Bugdayci R. The sociodemographic factors related with the adolescent pregnancy. Asian Pac J Reprod. 2012;1(2):135-41.
Sasmaz T, Oner S, Kurt AO, Yapıcı G, Yazıcı AE, Bugdayci R, Sis M. Prevalence And Rısk Factors Of Internet Addıctıon In Hıgh School Students. European Journal of Public Health;2014;Vol.24(1):15–20
Oner S, Harmanogulları LU, Yapıcı G, Ozel S. Evaluatıon of forensıc cases admıtted to the pedıatrıc emergency servıce of a hospıtal. European Journal Of Pharmaceutıcal and Medıcal Research, 2017;4(8):90-5
Özcebe H, Küçük Biçer B, Öner S. Turizm Ve Seyahatte Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü Türkiye Raporu. Haziran 2015, ANKARA.