Prof. Dr. Bülent KILIÇ
• 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
• Mecburi hizmetini Çankırı’da sağlık ocağı hekimi olarak yerine getirdi.
• Tıpta uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 1996 yılında tamamladı.
• 2 yıl süreyle Ankara’da işyeri ve okul hekimliği yaptı.
• 1998 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
• 1998-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanı olarak 7 yıl bölge sağlık yöneticiliği yaptı.
• 10 yılı aşkın süredir intern doktorlara yönelik “Toplum Yönelimli Sağlık” konulu bölge sağlık yönetimi kursunu düzenlemektedir.
• Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanıdır.

İlgilendiği temel konular:
• Sağlık Yönetimi
• Sağlık Politikası
• Sağlık Sistemleri
• Sağlık Sosyolojisi