Bülent Kılıç
1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mecburi hizmetini Çankırı’da sağlık ocağı hekimi olarak yerine getirdi. Tıpta uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 1996 yılında tamamladı. İki yıl süreyle Ankara’da işyeri ve okul hekimliği yaptı. 1998 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1998-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanı olarak 7 yıl bölge sağlık yöneticiliği yapmıştır. Ayrıca ikinci eğitim kapsamında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. On yılı aşkın süredir intern doktorlara yönelik “Toplum Yönelimli Sağlık” konulu bölge sağlık yönetimi kursunu düzenlemektedir. HASUDER Sağlık Politikaları & İstihdam ve Halk Sağlığı & Sosyal Bilimler Çalışma Gruplarının yürütücülüğünü yapmaktadır ve halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanıdır. İlgilendiği temel konular Sağlık Yönetimi, Sağlık Politikası, Sağlık Sistemleri ve Sağlık Sosyolojisidir.