Zahide Koşan
Zahide Koşan İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini Erzurum’da tamamladıktan sonra, 1992 yılında Erzincan 2 no’lu sağlık ocağında, 1992-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığında, 2000-2005 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Sağlık ve spor dairesi Mediko sosyalinde çalıştı. 2005-2010 yıllarında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimi aldı. 2010-2012 yıllarında Erzurum İl sağlık müdürlüğünde Şube müdürü olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalın’da Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında doçent unvanını almıştır. Başlıca demografi, ağız diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve çevre sağlı olmak üzere halk sağlığının farklı konularında çalışmalar yürütmektedir. HASUDER Çevre Sağlığı, Engelli ve Bulaşıcı Hastalıklar çalışma gruplarında görev almıştır. HASUDER, TTB ve Erzurum Tabip Odası üyesidir.