Burcu Küçük Biçer

Burcu KÜÇÜK BİÇER

2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından ‘Halk Sağlığı Uzmanı’ unvanımı aldıktan sonra mecburi hizmetimi yapmak amacıyla Kilis İl Sağlık Müdürlüğüne atandım. 2016 yılında Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladım ve iki yıl süresince bu görevimi sürdürdüm. Bu süreçte Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevinde birçok lisansüstü programın açılmasında görev yaptım. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim dalında göreve başladım ve halen sürdürmekteyim. 2014 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi medya iletişim programını tamamladım. 2014 yılında ABD’de NIH’de kanser epidemiyolojisi ve moleküler biyoloji konusunda, IHME’de Global Burden of Disease çalışmasının basamakları ve analizi konularında eğitim aldım. 2015 yılında Fransa’da IARC’da kanser ilişkili klinik araştırmalar ve epidemiyoloji konusunda eğitimimi tamamladım. 2014 yılında başladığım Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliğime devam etmekteyim. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, tütün, kronik hastalıklar, tıp eğitimi, sağlık bilişimi ile medya-iletişim çalışma alanlarımdır. ECPAT-Türkiye’de çocuğun cinsel ve ticari sömürüsü konusunda gönüllü olarak çalışmalar yapmaktayım.