Ahmet Can Bilgin

Ahmet Can BİLGİN

1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar sağlık ocağı hekimliği yaptı. 2002’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu, 2003’te Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş Sağlığı Doktora Programını bitirdi. 2006’dan beri Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Halk sağlığı etiği, halk sağlığı tarihi, sağlık hukuku, iş sağlığı, halk sağlığı ve sanat konularıyla ilgilenmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor olarak görev yapmaktadır.