Kurslar

AFETLERDE VE ACİL DURUMLARDA CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Türkan GÜNAY

EĞİTİCİLER

Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
Prof. Dr. Pınar OKYAY
Prof. Dr. Filiz ABACIGİL
Uzm. Dr. Ferhat YILDIZ
Uzm. Dr. Çiğdem YILMAZ AYDIN

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

50 €

Kursun adı Afetlerde ve Acil Durumlarda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kursu
Kursun amacı Bu eğitimin amacı, sağlık çalışanlarının afet ve acil durumlarda cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili beklenen sorunlar, sunulması gereken hizmetler konusundaki bilgi ve becerilerini artırmaktır.
Hedef grup Halk sağlığı alanında çalışan sağlık çalışanları
Öğrenim hedefleri

Bu kursun sonunda katılımcılar;

 • Afet ve acil durumlarda CSÜS için MISP‘nin önemini  açıklayabilecek,
 • MISP bileşenlerinin önemini ve bunlara yönelik yapılması gerekenleri tanımlayabilecek,
 • CSÜS hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında koordinasyon becerisi kazanacak,
 • Afet ve acil durumlarda CSÜS için MISP’nin uygulamaya konması için araçları ve kaynakları ve bunlara nasıl ulaşabileceğini öğrenecektir.
Ek bilgi Bu kurs UNFPA ile derneğimizin 2017 yılından beri yürüttüğü kursun bir günlük giriş kursu niteliğinde olacaktır. Katılımcılardan Halk Sağlığı Okulu altındaki kursu da tamamlamaları istenecektir.
KURS PROGRAMI
Saat Konu Eğitici
09.00-09.30 Tanışma ve beklentilerin alınması Türkan GÜNAY
09.30-10.30 Afet ve Acil Durumlarda CSÜS Hizmetleri Türkan GÜNAY
10.30-10.45 Ara
10.45-11.30 MISP  (Minimum Initial Service Package )Yaklaşımı Ferhat YILDIZ
11.30-11.45 Ara
11.45-12.30 Afet ve Acil Durumlarda Kritik Gruplarda CSÜS Hizmetleri: Gençler, LGBTİ+’lar, Göçmenler, Engelliler Filiz ABACIGİL
12.30-13.30 Öğle arası (Slayt gösterisi izlerken birlikte yemek yeme)
13.30-14.00 Grup Çalışması (Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet) Tüm eğiticiler
14.00-14.45 Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Tıbbi Hizmetler Pınar OKYAY
14.45-15.00 Ara
15.00-16.00 Afet ve Acil Durumlarda Anne ve Yenidoğan Sağlığı Çiğdem YILMAZ AYDIN
16.00-16.15 Ara
16.15-17.15 Afet ve Acil Durumlarla CSÜS Hizmet Sunumu: İyi uygulama örnekleri Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
17.15-18.00 Günün değerlendirilmesi Türkan GÜNAY

ARAŞTIRMACILARA YÖNELİK BİLİMSEL YAYIN EĞİTİM PROGRAMI

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Yücel DEMİRAL

EĞİTİCİLER

Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ

KATILIMCI SAYISI

25

KURS ÜCRETİ

50 €

Kursun adı Araştırmacılara Yönelik Bilimsel Yayın Eğitim Programı
Kursun amacı Bu eğitim programının amacı, genç araştırmacıları bilimsel yayın sürecini etkin bir şekilde yönlendirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır. Katılımcılar, makalenin hazırlanmasından gönderimine, hakem incelemesine ve dağıtımına kadar yayın sürecinin çeşitli aşamaları hakkında fikir sahibi olacaklar. Eğitimin sonunda katılımcılar başarılı bilimsel yayıncılık için en iyi uygulamalar konusunda net bir anlayışa sahip olmalıdır.
Hedef grup Halk sağlığı araştırmacılarına yönelik
Öğrenim hedefleri
 • Katılımcılar, araştırma kariyerlerinde bilimsel yayının önemini anlayacak ve bir araştırma makalesinin temel bileşenlerini tanıyacaklardır.
 • Bir araştırma makalesinin her bölümünü etkili bir şekilde nasıl yapılandıracaklarını ve sunacaklarını öğreneceklerdir.
 • Titiz metod ve veri analizinin önemini kavrayacaklar.
 • İntihalin önlenmesi, yazarlık ve çıkar çatışmalarının açıklanması da dahil olmak üzere yayında etik uygulamaların önemini kavrayacaklardır.
 • Farklı dergileri araştırma odaklarına göre değerlendirme, gönderim kurallarını anlayabilme ve uygun bir ön yazı taslağı hazırlamanın önemini öğrenecekler
 • Akran değerlendirmesi sürecini anlayacak, hakem yorumlarına yanıt verme stratejilerini öğrenecek ve ret ve düzeltmeleri profesyonelce ele alma becerilerini geliştirecekler.
Ek Bilgi Katılımcıların anlayışını geliştirmek için eğitim programı boyunca etkileşimli etkinlikler, gerçek vaka örnekleri tartışılacaktır. Katılımcıları aktif olarak katılmaya, deneyimlerini paylaşmaya ve yayın sürecinde karşılaştıkları veya karşılaşacaklarını tahmin ettikleri zorluklar ele alınacaktır
KURS PROGRAMI
Saat Konu Eğitici
09.00-09.30 Tanışma ve programa genel bakış Prof. Dr. Yücel Demiral
Prof. Dr. Burcu Tokuç
09.30-10.15 Kariyer gelişimi için bilimsel yayının önemi.
Araştırma makalesinin yapısı.
Prof. Dr. Yücel Demiral
Prof. Dr. Burcu Tokuç
10.15-10.30 Ara
10.30-11.15 İlgi çekici bir giriş ve araştırma hedefleri yazımı
Metod ve tasarım bölümünün önemi
Bulguların ve tartışmanın hazırlanması.
Prof. Dr. Yücel Demiral
Prof. Dr. Burcu Tokuç
11.15-12.00 İntihal, yazarlık ve çıkar çatışmalarının ele alınması.
Araştırma dürüstlüğünün korunmasında etik uygulamaların önemi.
Prof. Dr. Yücel Demiral
Prof. Dr. Burcu Tokuç
12.00-13.30 Öğle Arası
13.30-14.15 Araştırmanız için uygun dergilerin belirlenmesi
Dergi yönergeleri ve biçimlendirme
Etkili bir ön yazı/özet hazırlanması.
Prof. Dr. Yücel Demiral
Prof. Dr. Burcu Tokuç
14.15-15.00 Akran değerlendirmesi sürecini anlamak.
Akran değerlendirmesi sırasında ne olur?
Eleştirmenlerin yorumlarına profesyonelce yanıt nasıl verilir?
Prof. Dr. Yücel Demiral
Prof. Dr. Burcu Tokuç
15.00-15.15 Ara
15.15-16.00 Yağmacı dergiler, kongreler. AI uygulamaları, preprint uygulamaları Prof. Dr. Yücel Demiral
Prof. Dr. Burcu Tokuç
16.00-16.30 Katılımcıların soru ve örnekleri üzerinden tartışma.
Daha fazla öğrenme için ek kaynakların paylaşımı
Prof. Dr. Yücel Demiral
Prof. Dr. Burcu Tokuç

HALK SAĞLIĞI PROFESYONELLERİNE YÖNELİK TÜTÜN KONTROLÜNDE TOPLUM LİDERLİĞİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Dilek ASLAN

EĞİTİCİLER

Prof. Dr. Dilek ASLAN
Prof. Dr. Raika DURUSOY
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Emine BARAN DENİZ
Dr. Mahmut Talha UÇAR

KATILIMCI SAYISI

15

KURS ÜCRETİ

50 €

Kursun adı Halk Sağlığı Profesyonellerine Yönelik Tütün Kontrolünde Toplum Liderliği İçin Kapasite Geliştirme
Kursun amacı Kursun sonunda halk sağlık alanında çalışan katılımcıların tütün kontrolünde toplum liderliği yapabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla; toplumda farkındalık yaratma ve savunuculuk yapma konularında temel bilgi, tutum ve davranışlara sahip olabilmeleri beklenmektedir.
Hedef grup Kurs, halk sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerinin katılımına açıktır.
Öğrenim hedefleri

Kursun sonunda katılımcılar;

 • Dünyada ve Türkiye’de tütün kullanımına ilişkin güncel durumu bilerek tütün kontrolünde farkındalık, savunuculuk, liderlik gibi kavramları tanımlayabilecekler,
 • Toplum liderliği için başlıca bilgi, tutum ve davranışları açıklayabilecekler,
 • Tütün kontrolünde toplum liderliğinin temel stratejileri uygulayabilecekler,
 • Özel gruplara yönelik uygulamada olabilecek benzerlikleri ve farklılıklarını söyleyebilecekler,
 • Tütün kontrolünde toplum liderliği kapasite geliştirme sürecine katkı sağlayabileceklerdir.
KURS PROGRAMI
Saat Konu Eğitici
10.00-10.30 Açılış, Tanışma Eğitici ve katılımcılar
10.30-10.45 Beklentilerin alınması Eğiticiler
10.45-11.00 Amaç ve öğrenim hedeflerinin aktarılması Eğiticiler
11.00-11.25 Oturum 1 Tütün kullanımı ve güncel durum Prof. Dr. Raika DURUSOY
11.25-11.35 Ara
11.35-12.00 Oturum 2 Tütün kontrolünde güncel gereksinimler (tütün endüstrisi dahil) Prof. Dr. Dilek ASLAN
12.00-12.25 Oturum 3 Toplumda farkındalık, savunuculuk: halk sağlığı perspektifiyle kavramsal yaklaşım Dr. Öğr. Üyesi Dr. Emine BARAN DENİZ
12.25-12.50 Oturum 4 Tütün kontrolünde toplum liderliği nasıl olmalı? Dr. Öğr. Üyesi Dr. Emine BARAN DENİZ
12.50-13.50 Ara
13.50-14.15 Oturum 5 Örneklerle savunuculuk/liderlik Prof. Dr. Dilek ASLAN
14.15-14.40 Oturum 6 Savunuculuk/liderlik ve sağlık profesyonellerinin rolü Prof. Dr. Raika DURUSOY
14.40-14.50 Çalışma gruplarına ayrılma ve çalışma sistematiğinin oluşturulması Kontrol listesinin tanıtımı Okuma listesinin paylaşılması Eğiticiler
14.50-15.00 Ara
15.00-16.00 Örneklerle uygulamalar (grup çalışmaları)
Sağlık krizlerinde liderlik (örneğin; savaş, şiddet, vb) Prof. Dr. Raika DURUSOY
Dr. Mahmut Talha UÇAR
Tütünsüz üniversite için üniversitede liderlik (özellikle; kadın lider) Dr. Öğr. Üyesi Dr. Emine BARAN DENİZ
Tütünsüz evler modelinin toplumda yaygınlaştırılması (çocuk, ergen hedefleri dahil) Prof. Dr. Dilek ASLAN
16.00-16.10 Ara
16.10-17.30 Grup sunumları Eğitici ve katılımcılar
17.30-18.00 Geribildirimlerin alınması, Kapanış Eğitici ve katılımcılar

  ***Etkinliğe HASUDER Başkanı ve/veya Gene Sekreteri davet edilecektir.

HALK SAĞLIĞINDA İNFODEMİ YÖNETİMİ KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Dilek ASLAN

EĞİTİCİLER

Prof. Dr. Dilek ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Emine BARAN DENİZ

KATILIMCI SAYISI

15

KURS ÜCRETİ

50 €

Kursun adı Halk Sağlığında İnfodemi Yönetimi Kursu
Kursun amacı Bu eğitimin sonunda katılımcılar infodemi yönetiminin temel adımlarını uygulayabileceklerdir.
Hedef grup Halk sağlığı tıpta uzmanlık öğrencileri
Öğrenim hedefleri

Kursun sonunda katılımcılar;

 • İnfodemi kavramını tanımlayabilecekler,
 • İnfodeminin halk sağlığı ile ilgili hangi sorunlara neden olabileceğini söyleyebilecekler,
 • İnfodemi yönetiminin adımlarını sayabilecekler,
 • Halk sağlığını ilgilendiren konularda infodemi yönetimine ilişkin temel bilgileri söyleyebilecekler,
 • İnfodemi yönetiminde interdisipliner çalışmaların önemini açıklayabilecekler,
 • İnfodemi yönetiminde sağlık okuryazarlığının önemini söyleyebilecekler,
 • Seçilmiş örneklerle infodemi yönetiminin adımlarını uygulayabileceklerdir.
Ek Bilgiler Kursun yüz yüze bölümünün öncesinde katılımcılara çevrimiçi olanaklarla bazı kavramlar aktarılacaktır.
Kursun yüz yüze bölümünde katılımcıların daha önceden tanımlanmış etkinliklerini tamamlamış olarak katılım sağlamaları beklenmektedir.
KURS PROGRAMI
Gün ve saat Saat Etkinlik türü Konu Eğitici
      6 Aralık 2023, Salı   18.00-18.50 Çevrimiçi Açılış
Tanışma
Beklentiler
Amaç ve Öğrenim Hedefleri
Kursun Tanıtımı
Materyallerin Tanıtımı
Dilek Aslan
E. Baran Deniz
19.00-19.50 Çevrimiçi İnfodemi Kavramı Dilek Aslan
19.50-20.00 Çevrimiçi Geribildirimlerin Alınması Birinci Günün Kapanışı Dilek Aslan
E. Baran Deniz
      7 Aralık 2023, Çarşamba 18.00-18.50 Çevrimiçi İnfodeminin Halk Sağlığına Etkileri Dilek Aslan
19.00-19.50 Çevrimiçi İnfodemi Yönetimi İnfodemi Yönetiminde İnterdisipliner Yaklaşım Dilek Aslan
19.50-20.00 Çevrimiçi İnfodemi Yönetimi ile İlgili Ödevlerin Tanımlanması Geribildirimlerin Alınması İkinci Günün Kapanışı Dilek Aslan
E. Baran Deniz
        13 Aralık 2023, Salı  
*Yüz Yüze sürdürülmesi planlanan etkinlik saatlerinde eğiticilerin diğer kurs görevlerinde çakışma olması durumunda revizyon yapılabilecektir.
11.00-11.50 Yüz yüze Açılış Çevrimiçi Etkinliklerin Gözden Geçirilmesi Dilek Aslan
E. Baran Deniz
12.00-12.50 Yüz Yüze İnfodemi Yönetimi İçin Sağlık Okuryazarlığı E. Baran Deniz
12.50-13.00 Ara
13.00-13.50 Yüz Yüze Çevrimiçi Etkinliklerde Tanımlanan Ödev Sunumları (Katılımcı Sunumları-1) Dilek Aslan
E. Baran Deniz
13.50-14.50 Ara
14.50-16.00 Yüz Yüze Çevrimiçi Etkinliklerde Tanımlanan Ödev Sunumları (Katılımcı Sunumları-2) Dilek Aslan

16.00-16.30

Yüz Yüze Geri bildirimlerin Alınması
Kapanış
Dilek Aslan
E. Baran Deniz

İŞ SAĞLIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN

EĞİTİCİLER

Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar ÇETİNTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Volkan MEDENİ

KATILIMCI SAYISI

25

KURS ÜCRETİ

50 €

Kursun adı İş Sağlığı Epidemiyolojisi Kursu
Kursun amacı Kursa katılanlara,  iş sağlığı ile ilgili; temel kavramların, tarihsel gelişiminin, veri kaynaklarının, epidemiyolojik ölçütlerin, araştırma tasarımlarının tanıtılması, öğretilmesi ve uygulama becerilerinin edinilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu kursla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma yapmak isteyenlerin için, iş ve sağlık ilişkilerinin epidemiyolojik araştırma yöntemleri ile öğretilmesi amaçlanmıştır.
Hedef grup Halk sağlığı uzmanlık/doktora/yüksek lisans öğrencileri, iş ve meslek hastalıkları yan dal asistanları, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hemşireleri, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırmacılar
Öğrenim hedefleri
 • İş sağlığı ile ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişim ve veri kaynakları konusunda bilgi kazanma
 • İş sağlığı ile ilgili epidemiyolojik ölçütleri hesaplayabilme ve yorumlayabilme
 • İş sağlığı ile ilgili bilimsel araştırma tasarlayabilme ve uygulayabilme
 • İş ve sağlık ilişkilerini öğrenme
 • Temel SPSS uygulamaları konusunda beceri kazanma
 • Temel epidemiyolojik ölçütlerle ilgili uygulamalarda beceri kazanma
KURS PROGRAMI
Saat Konu Eğitici
09.00-09-30 Açılış, tanışma ve programın tanıtımı Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar ÇETİNTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Volkan  MEDENİ
09.30-10.00 İş sağlığı ile ilgili temel kavramlar Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
10.00-10.30 İş sağlığı epidemiyolojisinin tarihsel gelişimi Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
10.30-10.45 Ara
10.45-11.15 İş, sağlık ve hastalık ilişkisi Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
11.15-11.45 İş sağlığında veri kaynakları Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
11.45-12.00 Tartışma Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar ÇETİNTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Volkan  MEDENİ
12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-13.30 İş sağlığı ile ilgili epidemiyolojik ölçütler Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
13.30-14.00 İş sağlığında epidemiyolojik araştırma yöntemleri ve tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar  ÇETİNTEPE
14.00-14.15 Ara
14.15-15.00 Tıbbi istatistikle ilgili uygulamalar: -Temel SPSS uygulamaları (Grup çalışmaları -1) Dr. Öğr. Üyesi Volkan  MEDENİ
15.00-16.00 Epidemiyolojik ölçütlerle ilgili uygulamalar (Çalışma yaşamıyla ilgili olgular üzerinden): (Grup çalışmaları -2) Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar ÇETİNTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Volkan  MEDENİ
16.00-16.45 Grup sunumları Prof. Dr. Mustafa N.İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar  ÇETİNTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Volkan  MEDENİ
16.45-17.00 Kurs sonu değerlendirmesi-Katılım belgelerinin dağıtılması-Kapanış Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar ÇETİNTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Volkan  MEDENİ

İŞ YERİNDE SAĞLIK GÖZETİMİ KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

EĞİTİCİLER

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Pınar ÇETİNTEPE
Öğr. Gör. Dr. Volkan MEDENİ

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

50 €

Kursun adı İş Yerinde Sağlık Gözetimi Kursu
Kursun amacı Türkiye’deki iş yeri sağlık birimlerinde yapılan sağlık gözetimi uygulamaları hakkında geniş kapsamlı bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
Hedef grup İş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personeli ve iş sağlığı alanındaki tüm paydaşlar ile halk sağlığı uzmanları
Öğrenim hedefleri
 • İş yerinde gerçekleştirilen muayeneler esnasında uygun test ve ölçekleri yapmak
 • Sağlık gözetimi hakkında yürürlükte bulunan yasal düzenlemeleri öğrenmekkk
 • Değişik iş kollarında yapılan sağlık gözetimi uygulamalarındaki farkları kavramak
 • Dezavantajlı grupların çalışma hayatında korunmalarına yönelik yapılacakları bilmek
 • Sağlık gözetimi esnasında kişisel ve müşterek koruyucu donanım konularında öneride bulunmak
 • Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş yeri hekimlerinin çalışma usul ve esaslarını anlamak
KURS PROGRAMI
Saat Konu Eğitici
09.00-09.30 Tanışma ve beklentilerin alınması
09.30-10.10 Ulusal Mevzuatımızda Sağlık Gözetiminin Yeri
10.10-10.50 İş Yeri Sağlık Birimler
10.50-11.00 Ara
11.00-11.40 Çalışanların Sağlık Muayeneler
11.40-12.20 İş Yeri Hekimliği Uygulamalarında Kullanılabilecek Testler ve Ölçekler
12.20-12.30 Ara değerlendirme
12.30-13.30 Öğle arası
13.30-14.10 İş Yeri Hekimliğinde Kayıt Sistem
14.10-14.50 Çalışma Yaşamında Yer Alan Hassas Gruplar
14.50-15.00 Ara
15.00-15.40 Çalışma Ortamındaki Koruyucu Donanımlar
15.40-16.20 Çeşitli Sektörlerde Sağlık Gözetimi Uygulamaları
16.20-16.30 Ara
16.30-17.00 Genel değerlendirme

KANSER İNSİDANS VERİLERİNİN KAPSAMLI ANALİZİ: KAYIT SÜREÇLERİNDEN BİLGİ ÇIKARMA KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Sultan ESER

EĞİTİCİLER

Prof. Dr. Sultan ESER
Dr. Su ÖZGÜR

KATILIMCI SAYISI

25

KURS ÜCRETİ

50 €

Kursun adı Kanser İnsidans Verilerinin Kapsamlı Analizi: Kayıt Süreçlerinden Bilgi Çıkarma Kursu
Kursun amacı Epidemiyolojik ölçütlerin genel tanımları, kanser kayıt verilerindeki kullanımları, Nüfus tabanlı kanser insidans verilerini etkili bir şekilde işleme, analiz etme ve Joinpoint Regresyon analizi yöntemi ile değerlendirme becerilerinin kazandırılması amaçlamaktadır.
Hedef grup Halk Sağlığı asistanları, YL, doktora öğrencileri temel epidemiyoloji bilgisi olanlar, kanser kayıt merkezlerinde aktif çalışanlar
Öğrenim hedefleri Katılımcılar kursun sonunda, kanser kayıtçılığının temel noktalarını, kanser kayıt merkezi verilerinin özelliklerini, veri kalitesinin önemi ve değerlendirme yöntemlerini, var olan veri tabanlarını, insidans hızı hesaplama ve yaşa standardizasyon uygulamalarını, zaman eğimleri elde etme ve değerlendirme, joinpoint regresyon analizini uygulayarak trendlerin belirlenmesi ve sonuçların yorumlanması için gerekli temel becerileri kazanacaklardır.
KURS PROGRAMI
Saat Konu Eğitici
08:30-09:15 Tanışma, Beklentilerin alınması, kurs programının tanıtılması Prof. Dr. Sultan ESER
Dr. Su ÖZGÜR
9:15-10:00 Kanser Kayıtçılığı, (nedir, tipleri, veri toplama, işleme, analiz) Prof. Dr. Sultan ESER
10:00-10:15 Ara
10:15:10:45 Veri Kalitesinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Sultan ESER
10:45 – 11:30 İnsidans Hızı, yaşa göre standardizasyon (direkt, indirect) (teorik + uygulama) Prof. Dr. Sultan ESER
Dr. Su ÖZGÜR
11:30 – 12:15 Cancer Incidence in Five Continent Serileri, Globocan, SEER tanıtımı (veri kullanımı için) Prof. Dr. Sultan ESER
12:15 – 13:30 Öğle Arası
13:30 – 14:15 Zaman Eğimleri (Time Trends) Prof. Dr. Sultan ESER
Dr. Su ÖZGÜR
14:15 -15:00 Joint Point Programı Dr. Su ÖZGÜR
15:00 – 15:15 Ara
15:15 – 17:00 Zaman Eğimleri -Uygulama Dr. Su ÖZGÜR
17:00 – 17:30 Değerlendirme ve kapanış Prof. Dr. Sultan ESER
Dr. Su ÖZGÜR

NİTEL ARAŞTIRMALAR KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. Bülent KILIÇ

EĞİTİCİLER

Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Doç. Dr. Temmuz GÖNÇ ŞAVRAN
Dr. Ahmet Can BİLGİN

KATILIMCI SAYISI

25

KURS ÜCRETİ

50 €

Kursun adı Nitel Araştırmalar Kursu
Kursun amacı Sağlık alanında nitel araştırma yapmayı planlayan ve bu konuda temel bir bilgi düzeyine sahip olmak isteyen katılımcılara nitel araştırmaların temel teorik bilgilerini aktarmaktır.
Hedef grup Nitel araştırmalara ilgisi olan, kullanmayı planlayan her düzeyden katılımcı olabilir
Öğrenim hedefleri
KURS PROGRAMI
Saat Konu Eğitici
09.00 – 09.30 Tanışma, Beklentilerin alınması, Program Tanıtımı Bülent Kılıç
09.30 – 10.45 Nitel Araştırmalar- Giriş, Araştırma Tipleri, Yöntem, Veri Toplama Süreci Temmuz Gönç Şavran
10.45 – 11.00 Ara
11.00 – 12.30 Nitel Araştırmalarda Analiz Bülent Kılıç
12.30 – 13.30 Öğle Arası
13.30 – 14.15 Nitel Araştırmalarda Güvenilirlik-Geçerlilik Temmuz Gönç Şavran
14.15 – 14.30 Ara
14.30 – 15.15 Nitel Araştırmalarda Etik Kurallar Ahmet Can Bilgin
15.15 – 15.30 Ara
15.30 – 16.15 Nitel Araştırmalarda Yazım Bülent Kılıç
16.15 – 17.15 Kursun Değerlendirilmesi Bülent Kılıç
Temmuz Gönç Şavran
Ahmet Can Bilgin

ÖRNEKLERLE SAĞLIK İŞKOLUNDA RİSK DEĞERLENDİRME KURSU

KURS SORUMLUSU

Prof. Dr. O. Alp ERGÖR

EĞİTİCİLER

Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN
Prof. Dr. O. Alp ERGÖR

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

50 €

Kursun adı Örneklerle Sağlık İşkolunda Risk Değerlendirme Kursu
Kursun amacı Katılımcıların farklı örnekleri irdeleyerek sağlık iş kolunda risk değerlendirme sistematiğini öğrenmelerini sağlamak
Hedef grup
 • Öncelikle kıdemliler olmak üzere halk sağlığı uzmanlık ya da doktora öğrencileri
 • İş ve meslek hastalıkları yandal uzmanlık öğrencileri
 • İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri
Öğrenim hedefleri
 • Risk değerlendirmenin kuramsal alt yapısını öğrenmek
 • Örneklerle tehlike- risk ilişkisini irdeleyip kavramak
 • Risk değerlendirmede önlem etkisini öğrenmek
 • Sağlık işkolunda tehlike ve riskleri sıralayabilmek
 • Sağlık iş kolunda en sık görülen iş kazaları ve meslek hastalıklarını öğrenmek
 • Sağlık alanında iş kazası analizinin genel kavramlarını anlayabilmek
KURS PROGRAMI
Saat Konu Eğitici
08:30 – 09:00 Tanışma, beklentiler, sürecin aktarılması ve ısınma Alp Ergör
Gül Ergör
09:00 – 09:30 Temel kavramlar –Sağlık İş Kolunda Tehlike ve Riskler, Değerlendirme Yöntemleri Alp Ergör
09:30 – 09:45 Ara
09:45 – 10:30 Gruplara ayrılma ve ilk senaryoların irdelenmesi (Konu başlığı merak ögesini yüksek tutmak için açıklanmamıştır – Kimyasal karşılaşma) Ceyda Şahan
Alp Ergör
10:30 – 10:45 Ara
10:45 – 11:30 Grup tartışmaları ve derleme Alp Ergör
Ceyda Şahan
11:30 – 11:45 Ara
11: 45 – 12:30 Grup Çalışması İkinci Senaryonun irdelenmesi (Konu başlığı merak ögesini yüksek tutmak için açıklanmamıştır – Biyolojik karşılaşma) Ceyda Şahan
Alp Ergör
12:30 – 13:30 YEMEK ARASI
13:30 – 14:45 Grup tartışmaları ve derleme Değerlendirme neden ve nasıl yapılmalı? Alp Ergör
Ceyda Şahan
14:45 – 15:00 Ara
15:00 – 15:45 3 olgu tartışması Ceyda Şahan
Alp Ergör
15:45 – 16:00 Ara
16:00 – 16:30 Genel değerlendirme ve kapanış Ceyda Şahan
Alp Ergör

R İLE UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK KURSU

KURS SORUMLUSU

Uzm. Dr. Ahmet Naci EMECEN

EĞİTİCİLER

Uzm. Dr. Ahmet Naci EMECEN
Uzm. Dr. Buğra Taygun GÜLLE

KATILIMCI SAYISI

20

KURS ÜCRETİ

50 €

Kursun adı R ile Uygulamalı Temel İstatistik Kursu
Kursun amacı Ücretsiz ve açık kaynaklı bir programlama dili olan R’ın son yıllarda kullanımı artmaktadır. Kursun amacı; katılımcılara temel R kullanımı ve R ile temel istatistikleri yapabilme becerilerini kazandırmaktır.
Hedef grup Temel istatistik bilgisine sahip halk sağlığı uzmanlık öğrencileri, halk sağlığı uzmanları, epidemiyoloji yan dal uzmanlık öğrencileri/uzmanları ve veri ile uğraşan tüm akademisyenler.
Öğrenim hedefleri
 • Temel R kullanım becerisi kazanabilmek
 • R ile veri manipülasyonu becerisi kazanabilmek
 • R ile temel istatistikleri yapabilmek
 • compareGroups paketi ile basıma hazır tablolar oluşturabilmek
 • Dinamik bir şekilde değişen büyük veride tekrarlayıcı istatistiksel analizleri hızlı bir şekilde yapabilmek
Ek Bilgi
 • Katılımcıların bilgisayarlarını getirmiş olması ve R (https://www.r-project.org/) ile RStudio (https://posit.co/download/rstudio-desktop/) indirmiş olması gerekmektedir.
 • Kursta kullanılacak kodlar (scriptler) ve verisetleri katılımcılar ile paylaşılacaktır.
 • Kurs sona erdikten sonra katılımcılarla, R kullanımında karşılaştıkları problemlerin çözümü ve çeşitli eğitim kaynaklarının paylaşımı için bir haberleşme grubu oluşturulması planlanmaktadır. Böylece kurs sonrası da eğitimin sürdürebilirliği hedeflenmiştir.
KURS PROGRAMI
Saat Konu Eğitici
09.30-10.15 Açılış, tanışma, bilgisayarlara R ve R studio kurulması Uzm. Dr. Ahmet Naci Emecen
Uzm. Dr. Buğra Taygun Gülle
Arş. Gör. Salih Keskin
10.15-11.15 Temel R Uzm. Dr. Ahmet Naci Emecen
11.15-11.30 Ara
11.30-12.30 R ile veri manipulasyonu Uzm. Dr. Ahmet Naci Emecen
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-14.30 Grup Çalışması: R ile veri manipulasyonu Uzm. Dr. Ahmet Naci Emecen
Uzm. Dr. Buğra Taygun Gülle
Arş. Gör. Salih Keskin
14.30-14.45 Ara
14.45-15.45 R ile temel istatistik ve compareGroups paketi kullanımı Uzm. Dr. Ahmet Naci Emecen
15.45-16.45 Grup Çalışması: R ile temel istatistik Uzm. Dr. Ahmet Naci Emecen
Uzm. Dr. Buğra Taygun Gülle
Arş. Gör. Salih Keskin
16.45-17.00 Ara
17.00-17.20 Arkana yaslan ve izle oturumu: R ile ileri analizler ve veri görselleştirme Uzm. Dr. Ahmet Naci Emecen
17.20-17.30 Geri bildirim ve kapanış Uzm. Dr. Ahmet Naci Emecen
Uzm. Dr. Buğra Taygun Gülle
Arş. Gör. Salih Keskin

SAHADA YÖNETİCİLİK UYGULAMALARI KURSU

KURS SORUMLUSU

Doç. Dr. Mehmet Akif SEZEROL
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ATAK
Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Emin ŞAHİN

EĞİTİCİLER

Doç. Dr. Mehmet Akif SEZEROL
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ATAK

KATILIMCI SAYISI

25

KURS ÜCRETİ

50 €

 

Kursun adı Sahada Yöneticilik Uygulamaları Kursu
Kursun amacı Sahada görev yapan/yapacak olan halk sağlığı profesyonellerine yöneticilik bilgi ve becerileri kazandırarak, etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak.
Hedef grup Halk sağlığı araştırma görevlileri ve sahada görev yapan halk sağlığı çalışanları
Öğrenim hedefleri
 • Yöneticilik kavramlarını öğrenmek
 • Sahada karşılaşılan zorluklara karşı yönetici olarak etkili çözüm yolları bulabilmek
 • İletişim stratejilerini etkili bir şekilde kullanabilmek
 • Krize neden olabilecek durumlarla başa çıkabilmek
 • Disiplin ve denetim işleyişini bilmek
KURS PROGRAMI
Saat Konu Eğitici
09:00 – 09:30 Açılış, tanışma ve programın tanıtımı

Doç. Dr. Mehmet Akif SEZEROL

09:30 – 10:00 Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilat Yapısı Doç. Dr. Mehmet Akif SEZEROL
10:00 – 10:30 Yönetim İlkeleri ve Yönetici Tipleri Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ATAK
10:30 – 11:00 Ara
11:00 – 11:45 Göreve Başlangıç ve İletişim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ATAK
11:45 – 12:30 Protokol Kuralları ve Hiyerarşik Düzen Doç. Dr. Mehmet Akif SEZEROL
12:30 – 13:30 Öğle Arası
13:30 – 14:15 Kriz ve Zaman Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ATAK
14:15 – 15:00 Disiplin ve Denetim İşlemleri Doç. Dr. Mehmet Akif SEZEROL
15:00 – 15:30 Ara
15:30 – 16:15 Personel Yönetimi ve Ekip Kurma Doç. Dr. Mehmet Akif SEZEROL
16:15  – 17:30

Yönetimsel Zorluklarla Baş Etme Stratejileri

(Vaka Çalışmaları)

Doç. Dr. Mehmet Akif SEZEROL
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ATAK
17:30 – 18:00 Kurs Değerlendirmesi ve Kapanış Doç. Dr. Mehmet Akif SEZEROL
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ATAK
pin-logo-mor-1