Bildiri Ödülleri

trophy

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Toplum sağlığı alanında konusu, araştırma yöntemi, sonuç ve önerileriyle önemli katkıları olduğu ve fark yarattığı düşünülen araştırmalardan hazırlanan bildirilere “En İyi Bildiri” ödülü verilecektir. Bu kategoride birinci, ikinci ve üçüncü seçilen bildirilerin sorumlu yazarlarına (ödül hakkını diğer yazarlardan birine devretme hakkı saklı kalmak üzere) 2024 yılında yapılacak Halk Sağlığı Kongresi’ne ücretsiz kayıt yaptırma hakkı tanınacaktır. Ödül sahibi isterse ödülünü (gelecek yıl kullanmak yerine) bu yılki kongre kayıt ücretinin iadesi biçiminde de kullanabilir.

trophy

SAHADA ÇALIŞAN HALK SAĞLIĞI UZMANI BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Sahada çalışan halk sağlığı uzmanları tarafından yapılan nitelikli saha araştırmalarını özendirmek ve halk sağlığı uzmanlarını saha araştırması yapmak konusunda teşvik etmek amacıyla “Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanı Bildiri Ödülü” verilecektir. Bu ödüle aday bildirinin ilk isim yazarı halen ve çalışmanın yapıldığı dönemde sahada çalışıyor olmalı ve çalışma sahada yapılmış olmalıdır. Bu kategoride birinci, ikinci ve üçüncü seçilen bildirilerin sorumlu yazarlarına (ödül hakkını diğer yazarlardan birine devretme hakkı saklı kalmak üzere) 2024 yılında yapılacak Halk Sağlığı Kongresi’ne ücretsiz kayıt yaptırma hakkı tanınacaktır. Ödül sahibi isterse ödülünü (gelecek yıl kullanmak yerine) bu yılki kongre kayıt ücretinin iadesi biçiminde de kullanabilir.

trophy

DR. HAFIZ CEMAL LOKMANHEKİM VE EŞİ SABİHA LOKMANHEKİM SAĞLIK VAKFI BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Cinsiyet, engellilik, etnik köken, dil, yoksulluk, göç, yerinden edilme gibi nedenlerle dezavantajlı durumda olan grupların sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koyan araştırmalardan hazırlanmış bir bildiriye “Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim ve Eşi Sabiha Lokmanhekim Sağlık Vakfı Bildiri Ödülü” verilecektir.  Bu kategoride ödüle değer bulunan bildirinin sorumlu yazarına (ödül hakkını diğer yazarlardan birine devretme hakkı saklı kalmak üzere) 2024 yılında yapılacak Halk Sağlığı Kongre’sinde ücretsiz kayıt ve konaklama hakkı tanınacaktır.

trophy

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Toplum sağlığı alanında konusu, araştırma yöntemi, sonuç ve önerileriyle önemli katkıları olduğu ve fark yarattığı düşünülen araştırmalardan hazırlanan bildirilere “En İyi Bildiri” ödülü verilecektir. Bu kategoride birinci, ikinci ve üçüncü seçilen bildirilerin sorumlu yazarlarına (ödül hakkını diğer yazarlardan birine devretme hakkı saklı kalmak üzere) 2024 yılında yapılacak Halk Sağlığı Kongresi’ne ücretsiz kayıt yaptırma hakkı tanınacaktır. Ödül sahibi isterse ödülünü (gelecek yıl kullanmak yerine) bu yılki kongre kayıt ücretinin iadesi biçiminde de kullanabilir.

trophy

SAHADA ÇALIŞAN HALK SAĞLIĞI UZMANI BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Sahada çalışan halk sağlığı uzmanları tarafından yapılan nitelikli saha araştırmalarını özendirmek ve halk sağlığı uzmanlarını saha araştırması yapmak konusunda teşvik etmek amacıyla “Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanı Bildiri Ödülü” verilecektir. Bu ödüle aday bildirinin ilk isim yazarı halen ve çalışmanın yapıldığı dönemde sahada çalışıyor olmalı ve çalışma sahada yapılmış olmalıdır. Bu kategoride birinci, ikinci ve üçüncü seçilen bildirilerin sorumlu yazarlarına (ödül hakkını diğer yazarlardan birine devretme hakkı saklı kalmak üzere) 2024 yılında yapılacak Halk Sağlığı Kongresi’ne ücretsiz kayıt yaptırma hakkı tanınacaktır. Ödül sahibi isterse ödülünü (gelecek yıl kullanmak yerine) bu yılki kongre kayıt ücretinin iadesi biçiminde de kullanabilir.

trophy

DR. HAFIZ CEMAL LOKMANHEKİM VE EŞİ SABİHA LOKMANHEKİM SAĞLIK VAKFI BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Cinsiyet, engellilik, etnik köken, dil, yoksulluk, göç, yerinden edilme gibi nedenlerle dezavantajlı durumda olan grupların sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koyan araştırmalardan hazırlanmış bir bildiriye “Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim ve Eşi Sabiha Lokmanhekim Sağlık Vakfı Bildiri Ödülü” verilecektir.  Bu kategoride ödüle değer bulunan bildirinin sorumlu yazarına (ödül hakkını diğer yazarlardan birine devretme hakkı saklı kalmak üzere) 2024 yılında yapılacak Halk Sağlığı Kongre’sinde ücretsiz kayıt ve konaklama hakkı tanınacaktır.

pin-logo-mor-1