Bilimsel Program

14 ARALIK 2023
PERŞEMBE
  CUMHURİYET SALONU 100.YIL SALONU

09.30 - 10.30

AÇILIŞ PROGRAMI
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Derya ÇAMUR
Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Kongre Başkanı
Mariam A. KHAN
UNFPA Türkiye Temsilcisi
Dr. Batyr BERDYKLYCHEV
DSÖ Türkiye Temsilcisi
Akreditasyon Belgesi Takdimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
HASUDER Halk Sağlığı Dostu Ödülü Takdimi
Görseller Eşliğinde Müzik Dinletisi
Müzik Dinletisi: “Grup Venera”
Solist Mezzosoprano: Gülçin GÜLTEKİN
Keman: Angela BİVOL
Viyola: Selcan NOYAN
Viyolonsel: Veronika Yeliz EFE
Eserler:
Necdet Koyutürk/Şecaattin Tanyerli "Türk Tangoları-Papatya Gibisin/Sevdim Bir Genç Kadını"
Anonim "Yemen Türküsü"
Fahir Atakoğlu "L'al"
Muammer Sun "İzmir Marşı"
Görselleri Derleyenler:
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can BİLGİN, Prof. Dr. Alp ERGÖR

10.30 - 11.00

KAHVE ARASI

11.00 - 12.00

AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
HASUDER Başkanı
"Cumhuriyetin Sağlık Politikaları"
Sinan MEYDAN
Tarihçi - Yazar

12.00 - 13.30

ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI

13.30 - 15.00

İkili Konferans:
Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılında Sosyalleştirme ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Yeri
100. Yılda Toplum Ruh Sağlığı Alanındaki Gereksinimler ve Yeni Yaklaşımlar
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Selma KARABEY
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılında Sosyalleştirmenin Yeri
Prof. Dr. Zafer ÖZTEK
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Günümüzde Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri
Uğur ORTAÇ
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığıı
Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılında Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Yeri
Prof. Dr. Ayşe AKIN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Gereksinimler ve Yeni Yaklaşımlar
Uzm. Dr. Pelin ŞAVLI EMİROĞLU
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
  Ruh Sağlığı Tedavi ve Esenlendirme Hizmetlerinde Gereksinimler ve Yenilikler
Doç. Dr. İlkay KELEŞ
Türkiye Psikiyatri Derneği
Geçmişten Geleceğe Taşınacak Deneyimler
Prof. Dr. Bülent COŞKUN
Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği Başkanı

15.00 - 15.15

KAHVE ARASI KAHVE ARASI

15.15 - 16.45

Cumhuriyet’in 100. Yılında Afetlere Dirençli Kentler ve Yerel Yönetimlerin Afet Hazırlığı HASUDER Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı (CSÜS) Projeleri : Deprem Sonrası Hatay Deneyimi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Elçin BALCI
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Tacettin İNANDI

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Kenti Yaşar Tutabilmek için Örgütlenme ve Planlama
Bülent TANIK
TMMOB ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Eski Başkanı
Afetlerde CSÜS Hizmetleri MISP Uygulaması ve IPPF Projesi
Prof. Dr. Türkan GÜNAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
İstanbul’da Depreme Hazırlık: PARATUS Projesi
Prof. Dr. Seda KUNDAK
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Afet Sonrası CSÜS Hizmetleri: Direct Relief ve UNFPA Projeleri
Prof. Dr. Nazan SAVAŞ
Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Hatay’da Afet Öncesi Planlama ve Afet Sonrası Şehrin İnşası
İhsan ÇAKAR
Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
Ekip Sorumlusu Olarak Gözlemler ve Yaşananlar
Dr. Eda GÜLÜM
HASUDER Hatay Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmet Birimi
Diğer STK'lar ve Kamu ile İşbirliği
Hemş. Nergizcan EMİR
HASUDER Hatay Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmet Birimi

16.45 - 17.00

KAHVE ARASI KAHVE ARASI

17.00 - 18.30

Türkiye'de Stratejik Bir Ürün Olarak Aşı Üretimi Yeterlik Kurulu Faaliyetleri ve Kurumsal Yeterlik Süreci
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ferda ÖZYURDA
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Ülkemizde Aşı Üretiminin Önemi ve Tarihçesi
Prof. Dr. Feride AKSU TANIK
Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Kurulu Faaliyetleri
Prof. Dr. Dilek ASLAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Aşı Geliştirilmesi ve Üretimi: Türkiye’de Güncel Durum
Prof. Dr. İhsan GÜRSEL
Türk İmmünoloji Derneği Başkanı
Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Faaliyetleri
Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Ülkemizde Aşı Üretiminde Özel Sektörün Durumu ve Öneriler
Uzm. Ecz. Mehtap DOKUMACI
Medikal Uzman & Stratejik İşbirlikleri Müdürü
Sanofi Türkiye Aşı Medikal
Halk Sağlığı Anabilim Dalının Akreditasyon Sürecindeki Hazırlıkları
Prof. Dr. Meltem ÇÖL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  Akreditasyonun Anabilim Dalına ve Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimine Katkıları
Prof. Dr. C. Tayyar ŞAŞMAZ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

20.30 - 21.30

Sosyal Program
" Sağlık Karikatürleri " - Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU
" Müzik Akşamı "
14 ARALIK 2023
PERŞEMBE
  REFİK SAYDAM SALONU NUSRET FİŞEK SALONU
13.30 - 15.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 1 Sözlü Bildiri Oturumu - 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Beyhan CENGİZ ÖZYURT
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sultan ESER
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 - 15.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.30 - 16.45 Sözlü Bildiri Oturumu - 3 Sözlü Bildiri Oturumu - 4
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Elif OKŞAN ÇALIKOĞLU
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülçin YAPICI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 - 17.00 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
17.00 - 18.30 Sözlü Bildiri Oturumu - 5 Sözlü Bildiri Oturumu - 6
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selma KARABEY
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15 ARALIK 2023
CUMA
  CUMHURİYET SALONU 100.YIL SALONU
08.30 - 10.00 Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi: Tarihsel Süreçte Deneyimler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Geçmişten Günümüze Göçmen Sağlığı Politikaları: İç ve Dış Göçler
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Günay SAKA
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Hülya ŞİRİN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimine Tarihsel Bakış
Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU
Emekli Öğretim Üyesi
Göç Hareketleri, Sonuçları ve Göç Politikaları: Hatay İl Örneği
Prof. Dr. Tacettin İNANDI
Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimindeki Sorunlar
Doç. Dr. Neriman AYDIN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Uluslararası Göçün Geleceği ve Türkiye'nin Konumu
Doç. Dr. Özge KARADAĞ
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Sorunlara Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Ferda ÖZYURDA
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
DSÖ Avrupa Bölgesinde Göçün Halk Sağlığı Boyutlarının Ele Alınması - Politika ve Uygulamalar
Katharina Elisabeth RUMPF
WHO Regional Office for Europe Migration and Health Programme
10.00 - 10.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
10.30 - 12.00 Deprem Bölgesinde Farklı Kurumlar Tarafından Yürütülen Çalışmalar ve İşbirliği Fırsatları Deprem, İkincil Afetler ve Temiz Hava Hakkı
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ali Osman KARABABA
Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP)
Deprem Bölgesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yürütülen Çalışmalar
Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Deprem Sonrası Hava Kalitesini Etkileyen Ana Faktörler, İkincil Afetler ve Sağlık Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Melike YAVUZ
HASUDER THHP Temsilcisi
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Deprem Bölgesinde WHO Tarafından Yürütülen Çalışmalar
Prof. Dr. Toker ERGÜDER
WHO Türkiye Ofisi
Deprem bölgesinde Asbest kirliliği - THHP-TTB Ortak Saha Çalışması Sonuçları
Dr. Ozan Devrim YAY
Temiz Hava Hakkı Platformu
Deprem Bölgesinde UNFPA Tarafından Yürütülen Çalışmalar
Dr. Gökhan YILDIRIMKAYA
UNFPA Türkiye Ofisi
Deprem Bölgesinde Toz Kirliliği
Deniz Gümüşel
Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü
Deprem Bölgesinde Direct Relief Tarafından Yürütülen Çalışmalar
Dr. Hande ARPAT
Direct Relief Türkiye Temsilcisi
12.00 - 13.30 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Türkiye'de Halk Sağlığı Tarihinde Öne Çıkan İyi Uygulama Örnekleri İnfodemi Yönetiminde İyi Uygulamalar
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Dilek ASLAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Lepra Mücadelesi
Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı
Information Science Perspective
Assoc. Prof. Feili Tu-KEEFNER
School of Library and Information Science, College of Information and Communications, University of South Carolina
Tüberküloz Mücadelesi
Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
Behavioral Insights
Becky WHITE, PhD
Curtin University and Reach Health Promotion Innovations, Australia
Sıtma  Mücadelesi
Prof. Dr. Recep AKDUR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim Üyesi
Medical Faculty Experiences
Aleksandar STEVANOVIC, MD
Laboratory for Infodemiology and Infodemic Management, Institute of Social Medicine, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Serbia
Community Engagement Practices
Santi Indra ASTUTI
Faculty of Communication Science, Islamic University of Bandung (UNISBA), Indonesia
15.00 - 15.15 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.15 - 16.45 TTB Halk Sağlığı Kolu Oturumu:
Afete Dirençli Yaşam Alanları ve Halk Sağlığı
Ulusal ve Uluslararası Bağlamda Araştırma Görevlilerin Örgütlenmesi ve Asistan Eğitimi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nursel ŞAHİN
TTB MK Üyesi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Erhan ESER
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
ODD’lara Dayanıklı Halk Sağlığı Hizmetleri ve Deprem Özelinde İçinde Bulunduğumuz Durumun Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ
TTB Halk Sağlığı Kolu
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Euronet MRPH: Avrupa’daki Halk Sağlığı Asistanlarının Örgütlenmesi, Kazanımlar ve Zorluklar, Yeni İş Birlikleri
Ambrogio CERRI
Euronet MRPH / Universita Di Roma Tor Vergata / Sapienza Universita di Roma
ODD’lara Dayanıklı Olmada Sağlık Reformlarının Etkisi
Prof. Dr. Mehmet ZENCİR
TTB Halk Sağlığı Kolu
WFPHA Öğrenci ve Genç Profesyoneller Çalışma Grubu: Amaç, Faaliyet, Fırsatlar ve İş Birlikleri
Alessandro BERIONNI
Young WFPHA Working Group
Depremin ardından Hatay’da Yaşam ve Halk Sağlığı Hizmetleri
Dr. Sevdar YILMAZ
Hatay Tabip Odası Başkanı
ASPHER: Halk Sağlığı Eğitiminde Güncel Tartışmalar, Fırsatlar ve Zorluklar
Karl F CONYARD
ASPHER
HASUDER: Ulusal Halk Sağlığı Asistan Örgütlenmesi olarak HASUDER ve Asistan Eğitimi
İrem ŞEVİK
HASUDER Asistan Çalışma Grubu Yürütücüsü
16.45 - 17.00 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
17.00 - 18.00 İkili Konferans:
Geçmişten Geleceğe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları
Konferans
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Lütfi Saltuk DEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Dilek ASLAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulları:  Mevzuat, Tarihçesi ve Önemi
Prof. Dr. Cemil ÖZCAN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Faültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğetim Üyesi
Yaşlanan Dünya: Gelecek Nesiller için Sosyal Bilimci Bakış Açısı
Prof. Jaco HOFFMAN
North-West University (Vanderbijlpark Campus, Gauteng), South Africa
Güncel Durum, Uygulamalar ve Gelecek için Öneriler
Uzm. Dr. Sertaç ÇANKAYA
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
18.00 HASUDER Genel Kurul Toplantısı
15 ARALIK 2023
CUMA
  REFİK SAYDAM SALONU NUSRET FİŞEK SALONU
08.30 - 10.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 7 Sözlü Bildiri Oturumu - 8
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Elçin BALCI
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazan SAVAŞ
M. Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.00 - 10.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
10.30 - 12.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 9 Sözlü Bildiri Oturumu - 10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pınar DÜNDAR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meltem ÇÖL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S72, S73, S74, S75, S76, S77, S78, S79, S80
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S81, S82, S83, S84, S85, S86, S87, S88, S89
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
12.00 - 13.30 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 11 Sözlü Bildiri Oturumu - 12
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seval ALKOY
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağ. AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral SAYGUN
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S90, S91, S92, S93, S94, S95, S97, S205
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S98, S99, S100, S101, S102, S103, S104, S105, S106
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 - 15.15 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.15 - 16.45 Sözlü Bildiri Oturumu - 13 Sözlü Bildiri Oturumu - 14
Oturum Başkanı: Prof. Dr. C. Tayyar ŞAŞMAZ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Lütfi Saltuk DEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S107, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114, S115
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S116, S117, S118, S119, S120, S121, S122, S123
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.45 - 17.00 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
17.00 - 18.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 15 Sözlü Bildiri Oturumu - 16
Oturum Başkanı: Dr. Ögr. Üyesi Berna BİLGİN ŞAHİN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Didem DAYMAZ
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S124, S125, S126, S127, S147, S226
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S128, S129, S130, S131, S132, S133
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16 ARALIK 2023
CUMARTESİ
  CUMHURİYET SALONU 100.YIL SALONU
08.30 - 10.00 Halk Sağlığının Geleceğinde Yapay Zeka Uygulamaları 6 Şubat Depremleri Sonrasında Halk Sağlığı Hizmetleri
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nazan SAVAŞ
M. Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Artan Yapay Zeka Uygulamaları ve Halk Sağlığı için Fırsatlar ve Tehlikeler
Mahmut GÜLERCE
Eticsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş.
6 Şubat Depremleri Sonrasında Adıyaman Besni’de Halk Sağlığı Hizmetleri
Uzm. Dr. Bengü Nehir BUĞDAYCI YALÇIN
Adıyaman Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü
Yapay Zekanın Sağlık Alanında Kullanımı
Prof. Dr. Melih BULUT
Sağlıkta İşbirliği Platformu
6 Şubat Depremleri Sonrasında Hatay Arsuz’da Halk Sağlığı Hizmetleri
Uzm. Dr. Ahmet KOÇAK
Hatay Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü
Afetlerde Yeni Nesil Teknolojiler ve Yapay Zeka
Doç. Dr. Zeynep SOFUOĞLU
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
6 Şubat Depremleri Sonrasında Gaziantep İslahiye’de Halk Sağlığı Hizmetleri
Uzm. Dr. Mithat TEMİZER
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı
Deprem Sonrası Afet Yönetiminde Bilişim Eylem Planı
Uzm. Dr. Dilek YAPAR
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
6 Şubat Depremleri Sonrasında K.Maraş Pazarcık’ta Halk Sağlığı Hizmetleri
Uzm. Dr. Duygu ATILMIŞ
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü
10.00 - 10.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
10.30 - 12.00 Dünyada ve Türkiye’de Aşı ile Önlenebilir Hastalıklardaki Değişim ve Bağışıklama Hizmetleri Geçmişten Günümüze İş Sağlığının Gelişimi ve Gelecek Perspektifi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Levent AKIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Emekli Öğretim Üyesi
Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Turhan ŞALVA

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Ülkemizde Bağışıklama Hizmetlerinin Gelişimi
Doç. Dr. Seval ALKOY
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağ. AD
Türkiye’de İş Sağlığı Hizmetlerinin Gelişimi
Prof. Dr. Alp ERGÖR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Ülkemizde Aşı ile Önlenebilir Hastalıkların Epidemiyolojisindeki Değişim
Dr. Öğr. Üyesi Mestan EMEK
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
İş Sağlığında Gelecek Perspektifi: Engeller, Fırsatlar
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Dünyada Aşı ile Önlenebilir Hastalıkların Epidemiyolojisindeki Değişim
Doç. Dr. Ümit KARTOĞLU
Extensio et Progressio
İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı: Sorunlar, Fırsatlar
Dr. Öğr. Üyesi Nur TÖREYİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
12.00 - 13.30 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Halk Sağlığı Bakış Açısıyla İl ve İlçe Yönetimi Örnekleri Cumhuriyetin 100. Yılında Engelsiz Toplum
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Beyhan CENGİZ ÖZYURT
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Filiz ABACIGİL
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Başkanlığı ve Deneyimler
Uzm. Dr. Cihat ADIN
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı
Cumhuriyet Döneminde Engelliliğin Önlenmesine Yönelik Yapılan Düzenlenmeler
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Halk Sağlığı Başkan Yardımcılığı ve Deneyimler
Uzm. Dr. Tuba Duygu YILMAZ
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı
Afetlerde Engellilerle Yönelik Yapılanlar ve Yaşananlar
Dr. Öğr. Üyesi Feyza DERELİ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği AD
Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü Örneği
Doç. Dr. Mehmet Akif SEZEROL
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü
Engelli Bireylere Duyarlı Afet Yönetimi
Prof. Dr. Elçin BALCI
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
15.00 - 15.15 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.15 - 16.15 Konferans Konferans
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Alp ERGÖR
Dokuz Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. C. Tayyar ŞAŞMAZ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Çevre Sağlığının Geleceği
Prof. Dr. Çağatay GÜLER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğr. Üyesi
Ülkemizde Kızamığın Kontrolü ve Güncel Salgınlar
Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
16.15 - 16.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
16.30 - 17.30 Konferans İkili Konferans
Deprem Sonrası Yaşanan Çevre Sorunlarına İki Örnek
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Meltem ÇÖL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Derya ÇAMUR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Türkiye’de Geçmişten Günümüze Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisindeki Değişim
Prof. Dr. Levent AKIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim  Üyesi
Afetlere Bağlı Hava Kirliliğinin Halk Sağlığı Tehditleri
Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Deprem Sonrası Vektör Mücadelesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
16 ARALIK 2023
CUMARTESİ
  REFİK SAYDAM SALONU NUSRET FİŞEK SALONU
08.30 - 10.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 17 Sözlü Bildiri Oturumu - 18
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Günay SAKA
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Arda BORLU
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S134, S135, S136, S137, S138, S139, S140, S141
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S142, S143, S144, S145, S146, S148, S149, S150
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10.00 - 10.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
10.30 - 12.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 19 Sözlü Bildiri Oturumu - 20
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erhan ESER
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hülya ŞİRİN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S151, S152, S153, S154, S155, S156, S157, S158, S159
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S160, S161, S162, S163, S164, S165, S166, S167, S168
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
12.00 - 13.30 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Sözlü Bildiri Oturumu - 21 Sözlü Bildiri Oturumu - 22
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Neriman AYDIN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Raika DURUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S169, S170, S171, S172, S173, S174, S175, S176, S177
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S178, S179, S180, S181, S182, S183, S184
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
15.00 - 15.15 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
15.15 - 16.15 Sözlü Bildiri Oturumu - 23 Sözlü Bildiri Oturumu - 24
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Toker ERGÜDER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zehra KILINÇ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S185, S186, S187, S188, S189, S190
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S191, S192, S193, S194, S195
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16.15 - 16.30 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
16.30 - 17.30 Sözlü Bildiri Oturumu - 25 Sözlü Bildiri Oturumu - 26
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Emine BARAN DENİZ
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek ASLAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S196, S197, S198, S199, S200, S201
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
S96, S202, S203, S204, S206, S207, S208
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
17 ARALIK 2023
PAZAR
  CUMHURİYET SALONU 100.YIL SALONU
08.30 - 09.30  İkili Konferans:
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Tarihi Açısından Önemli Kazanımlar
TTB Halk Sağlığı Kolu 34. Gezici Eğitim Semineri Oturumu:
Afete Dirençli Yaşam Alanları ve Halk Sağlığı
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Yasemin DURDURAN
N. Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kitapları (1923-1938)
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can BİLGİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD
TTB 34. Gezici Eğitim Semineri Raporu
Eğitim Araştırma Bölgeleri (1964-1984)
Prof. Dr. Ayşe AKIN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Arş. Gör. Dr. Gül USAR YILDIZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Arş. Gör. Dr. Sedat YİĞİT
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
09.30 - 10.00 KAHVE ARASI KAHVE ARASI
10.00 - 11.30 Halk Sağlığı Uzmanı Olarak Sahada Çalışmak: Zorluklar ve Deneyimler İkili Konferans:
100. Yılda Çocuk Sağlığının Durumu
Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Zehra KILINÇ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Oturum Başkanı:
A. Ferdane OĞUZÖNCÜL
Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Göreve Yeni Başlayan Halk Sağlığı Uzmanlarının Karşılaştığı Sorunlar ve Uzmanlık Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Alanlar
Uzm. Dr. Ezgi EMLİ ALPAY
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimliği Birim Sorumlusu
Çocuk Sağlığında Neredeyiz?
Prof. Dr. Burcu TOKUÇ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Topluma Yönelik Bir Girişim Planlamak Neden Bu Kadar Zor? Farklı Kurumlarla Eşgüdüm ve İşbirliğinin Sağlanmasında Yaşanılan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri
Uzm. Dr. Öykü TURUNÇ
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu
Afetler ve Acil Durumlarda Çocuk Sağlığı
Doç. Dr. Arda BORLU
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı Başkanı Olarak Sosyoekonomik Seviyesi Düşük Bir İlde Çalışmak ve Çözüm Odaklı Yöneticilik Örnekleri
Uzm. Dr. Medine Gözde ÜSTÜNDAĞ
Kars İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
Farklı İllerde ve Farklı Pozisyonlarda Halk Sağlığı Uzmanı Olarak Çalışmak. Sorunlar Bölgesel mi, Yönetsel mi?
Uzm. Dr. Metin GÜMÜŞ
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
11.30 - 12.00 KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİNİN OKUNMASI ve KAPANIŞ
17 ARALIK 2023
PAZAR
  REFİK SAYDAM SALONU NUSRET FİŞEK SALONU
08.30 - 09.45 Sözlü Bildiri Oturumu - 27
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S209, S210, S211, S212, S213, S214, S215
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09.45 - 10.00 KAHVE ARASI
10.00 - 11.30 Sözlü Bildiri Oturumu - 28
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
S216, S217, S218, S219, S220, S221, S222, S223, S224, S225
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.