Bilimsel Program (PDF)

Sözlü Bildiriler Listesi (PDF)

Kongre Sonuç Bildirgesi

Kongre Bildiri Kitabı

Bilimsel Program (PDF)

Sözlü Bildiriler Listesi (PDF)

Kongre Sonuç Bildirgesi

Kongre Bildiri Kitabı

bülent-kılıç-foto
Prof. Dr. Bülent KILIÇ

Kongre Başkanı

Değerli Halk Sağlığı Uzmanları, Akademisyenleri, Asistanları ve Çalışanları,

İçinde bulunduğumuz 2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması nedeniyle bizler için çok özel. Bu nedenle bu yıl kongremizde halk sağlığının Cumhuriyet dönemindeki yüz yıllık gelişimini ve geleceğini değerlendirmeyi amaç edindik. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında tıp fakültelerinde hıfzıssıhha (sağlığı koruma) dersleri olarak verilmeye başlanan halk sağlığı dersleri, 1958 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Okulu’nda Türkiye’de halk sağlığının kurucusu ve o zamanki okul müdürü Prof. Dr. Nusret Fişek tarafından mezuniyet sonrası bir uzmanlık eğitimi olarak da başlatıldı. Daha sonra bakanlıktan ayrılarak Hacettepe Üniversitesi’ne geçen Prof. Dr. Nusret Fişek, 1965 yılında Toplum Hekimliği Enstitüsü’nü kurarak üniversite içinde ilk kez halk sağlığı uzmanlık eğitiminin başlamasına öncülük etti.

Kongremizde, Türkiye’de halk sağlığı disiplininin nasıl bir gelişim gösterdiği; uzmanlık eğitiminin, akademinin, halk sağlığı insangücünün şimdiki ve gelecekteki durumu ana bir konu olarak ele alınacaktır. Ayrıca kongremizde Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar geçen yüz yıllık dönemde Türkiye’de halk sağlığı hizmetleri ve politikalarıyla ilgili gelişmeler tartışılacak ve halk sağlığının ülkemizdeki geleceği, olanaklar, potansiyel tehditler ve sorunlara dayalı öneriler sunulmaya çalışılacaktır.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı nedeniyle hazırlıklarına başladığımız ve kendi alanında uzman hocalarımızın yazarı olduğu “Türkiye’de Halk Sağlığının Yüz Yılı ve Geleceği” isimli HASUDER yayınını da kongrede sizlerle buluşturacağız.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra afet durumlarına hazırlık aşamalarında ve afet sonrasında halk sağlığı uzmanlarının ne kadar gerekli ve önemli bir yere sahip olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. HASUDER olarak deprem sonrasında yaptığımız çalışmalarla İstanbul Tabip Odası’nın 2023 yılı Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Hizmet Ödülü’nü almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Deprem bölgesinde UNFPA, IPPF (International Planned Parenthood Federation) ve DR (Direct Relief) gibi uluslararası kuruluşlarla önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Kongremizde bu çalışmalarımızı ve sonuçlarını da sizlerle daha ayrıntılı olarak paylaşmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde canla başla çalışan halk sağlığı uzmanlarımıza, yöneticilik görevini üstlenen meslektaşlarımıza ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da yer vereceğiz.

Öte yandan tüm dünyada pandemi tehdidi (COVID-19, Monkeypox vb), iklim krizi, göçmen krizi, savaş ve çatışma krizleri devam etmektedir. Ortaya çıkan sosyal kriz ve çatışmalar sadece sağlık sistemleri açısından değil, sosyal ve toplumsal hayatımız açısından da ülkemizin ve dünyanın önemli bir risk altında olduğunu göstermektedir. Ülkemizde 2023 yılında artan ekonomik sorunlar, eşitsizlikler, adalet duygusunun zedelenmesi, toplumsal değerlerin erozyona uğraması ve siyasetin kutuplaştırıcı dili, yaşamın pek çok alanında şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu sosyal değişkenler ve riskler kongremizde ele alınacaktır.

Bu gelişmeler ışığında kongremizin ana temasını “Cumhuriyetin 100. Yılında Halk Sağlığı: Geçmişten Geleceğe” olarak belirledik. Bu bağlamda halk sağlığına gönül veren herkesi 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz “7. Uluslararası ve 25. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi”ne davet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi umutluyuz! Kongremizde hep birlikte önümüzdeki dönem için ulaşılabilir ve gerçekçi bir halk sağlığı vizyonu ortaya koymaya çalışacağız. Şuna eminiz ki halk sağlığı bilimi bugün olduğu gibi gelecek yıllarda da tüm dünyada en önemli bilim ve uygulama alanlarından birisi olmayı sürdürecektir.

Kongremizin konferanslar, paneller, bildiri sunumları, grup çalışmaları ve çeşitli kurslardan oluşan zengin bilimsel ortamında birlikte olmak, sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak, çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmak için yan yana olabilmek ve yüz yüze görüşebilmek dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.

GENEL BİLGİLER

Kongre Yeri ve Tarihi

Kongre 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya Kremlin Palace Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongre süresince Türkçe – İngilizce eş zamanlı çeviri yapılacaktır.

Kredilendirme

Kongre TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından akredite edilmiş olup 21.5 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir.
Kongre Kursları ayrıca kredilendirilecektir.

Kongre Kitabı

Kongre kaydını yaptıran ve bildirisi kabul edilen katılımcıların bildirileri ISBN alınmış e-Kongre Kitabında yer alacaktır. Kitap kongre sonrası web sitemize yüklenecektir.

Kongre Katılım Belgesi

Katılım Belgesi kongre tamamladıktan sonra e-posta ile gönderilecektir.

Kayıt

Kongre kayıtları kongre web sitesinde bulunan “Online Kayıt” linki üzerinden yapılacaktır. Bildiri yüklemek ve göndermek için sistemde kayıt oluşturulması gerekmektedir. Bu aşamada ödeme yapılması zorunluluğu yoktur.

Doçentlik Başvuru Kriteri

Kongre Kitabında basılan özet/tam metin bildiriler ÜAK tarafından belirlenen kriterlere göre Doçentlik başvurularında kullanılabilmektedir.

Asistan Bursu

Bildirisi kabul edilen halk sağlığı asistanlarına kongreye kayıt tarihine göre öncelikli olarak burs sağlanacaktır.
Burs miktarı ve sayısı daha sonra ilan edilecektir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

2022 UHSK'dan Sayılar

0
Bildiri
0
Kurs
0
Oturum
0
Konuşmacı
0
Katılımcı

KONGRE TEMASI

Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizde halk sağlığının yüz yıllık gelişimini ve geleceğini konuşacağız. Hep birlikte önümüzdeki dönem için ulaşılabilir ve gerçekçi bir halk sağlığı vizyonu ortaya koymaya çalışacağız. Şuna eminiz ki, halk sağlığı bilimi bugün olduğu gibi gelecek yıllarda da tüm dünyada en önemli bilim ve uygulama alanlarından birisi olmayı sürdürecektir.

pin-logo-mor-1