Hatice Şahin

Hatice ŞAHİN

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Menemen I Nolu sağlık ocağında ve İzmir Atatürk Devlet Hastanesi acil servisinde pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Halk Sağlığı Uzmanı ünvanını almıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi İlaç Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Merkezi’nde Farmakoepidemiyoloji Birimini kurmuş ve Farmakovijilans çalışmalarını başlatmıştır.

2000 yılından beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2002-2004 yıllarında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans yapmıştır. 2008 yılında Ege Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Birimini kurmuş ve 2019 yılına kadar koordinatör olarak görev yapmıştır. 2010 yılında İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Üniversite Kurulunu kurmuş, 2010-2011 yılları arasında İzmir Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştır.

2010 yılında Tıp Eğitimi Temel Alanından, 2012 yılında ise Halk Sağlığı Temel Alanından olmak üzere iki temel alanda Doçentlik ünvanına sahiptir.

2012-2015 arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda Temel Bilimler Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2013 ve 2019 yıllarında Tıp Dekanları Komisyonu’na bağlı çalışma grupları tarafından tıp fakülteleri için geliştirilen Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 ve 2020’i hazırlayan ekipte yer almıştır.

Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde eğitimle ilgili komisyonlarda üyelikleri devam etmektedir. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimde Danışmanlık Komisyonunda aktif olarak çalışmakta ve enstitünün uyum eğitimlerinde eğitici olarak yer almaktadır. Tıp Dekanları Komisyonuna bağlı Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Güncelleme Çalışma Gurubu ile Ulusal Mezuniyet Yeterliliklerini Belirleme Çalışma Grubunun aktif üyesidir. Bunların yanı sıra Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu Kalite Kurulu’nda dış değerlendirmeci olarak çalışmıştır.

Eğitim programı geliştirme, mezuniyet sonrası eğitim, özel çalışma modülleri, epidemiyoloji, istatistik, engellilik, tıpta uzmanlık eğitimi ve lisans-lisansüstü öğrenci danışmanlığı çalışma alanlarıdır. Türk Tabipleri Birliği İzmir Tabip Odası ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyesidir.

Halen Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanıdır.